Main Menu
User Menu

4. československý dělostřelecký pluk [1944-1945]

4th Czechoslovak Artillery Regiment

     
Název:
Name:
4. československý dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
4. československý dělostřelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.06.1944-15.05.1945 3. československá samostatná brigáda
15.06.1944-15.05.1945 Velitelství dělostřelectva 3. československé samostatné brigády
15.05.1945-25.05.1945 Velitelství dělostřelectva 3. československé divise
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
15.06.1944-DD.07.1944 Semenďák, Bartolomej ( )
DD.07.1944-DD.10.1944 Kostovič, Július (Kapitán)
DD.10.1944-DD.12.1944 Fantl, Jindřich ( )
DD.12.1944-DD.04.1945 Veit, František ( )
DD.04.1945-DD.04.1945 Hlavatý, Bohumil ( )
DD.04.1945-25.05.1945 Juránek-Janko, Ivan ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 1/4
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 2/4
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 3/4
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 4/4
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 5/4

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Za svobodu Československa. Kapitoly z dějin československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové války. Sv. 2-3. Praha, Naše vojsko 1960-1961.
http://www.vhu.sk/data/att/7711.pdf
URL : https://www.valka.cz/4-ceskoslovensky-delostrelecky-pluk-1944-1945-t72938#561351Verze : 0
MOD

ČESKOSLOVENSKÁ BRANNÁ MOC V EXILU ČESKOSLOVENSKÝ DĚLOSTŘELECKÝ PLUK 4
Datum vzniku 15.06.1944
Předchůdce ---
Datum zániku 06.1945
Následovník
Nadřízené velitelství 06.1944-05.1945 Velitelství dělostřelectva 3. brigády
Dislokace 06.1944-05.1945 středoevropské válčiště
Velitelé pluku 06.1944-07.1944 Semenďák, Bartolomej
07.1944-10.1944 Kostovič, Julius
10.1944-12.1944 Fantl, Jindřich
12.1944-04.1945 Veit, František
04.1945-04.1945 Hlavatý, Bohumil
04.1945-06.1945 Juránek-Janko, Ivan
Podřízené setniny 06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 1/4
06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 2/4
06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 3/4
06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 4/4
06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 5/4
Prameny Vojenský ústřední archív Praha,
Literatura Za svobodu Československa. Kapitoly z dějin československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové války. Sv. 2-3. Praha, Naše vojsko 1960-1961.
URL : https://www.valka.cz/4-ceskoslovensky-delostrelecky-pluk-1944-1945-t72938#294803Verze : 0
MOD