Main Menu
User Menu

Pěší pluk 32 [1920-1938]

32nd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 32
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 32
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
32. střelecký pluk / 34. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.10.1920 22. pěší brigáda
31.10.1920-31.12.1937 21. pěší brigáda
31.12.1937-24.06.1938 11. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.05.1923 Cagaš, Metoděj (Podplukovník)
DD.05.1923-DD.11.1924 Cagaš, Metoděj (Plukovník)
DD.11.1924-DD.10.1925 Matzek, Gustav (Podplukovník)
DD.10.1925-DD.09.1927 Cagaš, Metoděj (Plukovník)
DD.09.1927-DD.03.1928 Matzek, Gustav (Plukovník)
DD.03.1928-DD.12.1933 Cagaš, Metoděj (Plukovník)
DD.12.1933-24.09.1938 Vysušil, Ladislav Vilém (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.10.1923-24.09.1924 Pěší pluk Gardský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.07.1932 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-32-1920-1938-t72671#563393Verze : 1
MOD
Pěší pluk 32 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením 32. střeleckého pluku [1918-1920] a 34. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Košicích, podléhalo velitelství 22. pěší brigády [1920], od října 1920 velitel-ství 21. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 11. divise [1920-1938].


Pluk od října 1923 do září 1938 nesl čestný název „pěší pluk Gardský“ a byl vyznamenán Válečným křížem 1914-1918 (červenec 1932).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-32-1920-1938-t72671#257530Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 32
Technická správa pěšího pluku 32


Pěší prapor I/32 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/32 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/32 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 32 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 32
Technická rota pěšího pluku 32
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-32-1920-1938-t72671#257531Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty, od května 1923 plukovník pěchoty Metoděj Cagaš (říjen 1920 – listopad 1924),
podplukovník pěchoty Gustav Matzek (listopad 1924 – říjen 1925),
plukovník pěchoty Metoděj Cagaš (říjen 1925 – září 1927),
plukovník pěchoty Gustav Matzek (září 1927 – březen 1928),
plukovník pěchoty Metoděj Cagaš (březen 1928 – prosinec 1933),
plukovník pěchoty Ladislav Vilém Vysušil (prosinec 1933 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-32-1920-1938-t72671#257532Verze : 0
MOD