Main Menu
User Menu

Náhradní letka leteckého pluku 6 [1929-1938]

Replacement Flight of the 6th Air Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní letka leteckého pluku 6
Originální název:
Original Name:
Náhradní letka leteckého pluku 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1929
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1929-24.09.1938 Náhradní prapor leteckého pluku 6
Dislokace:
Deployed:
15.09.1929-24.09.1938 Kbely, Letecké kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1929-DD.11.1929 Topič, Jaroslav (Štábní kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Prchal, Alfons (Kapitán)
DD.09.1937-DD.MM.RRRR Pochop, František (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 6
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-6-1929-1938-t70310#247698Verze : 1
MOD
Náhradní letka leteckého pluku 6 [1929-1938]


Letka vznikla nově 15. září 1929 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 2.378/Taj.-III./1.odděl.1929.
Nacházela se ve Kbelích a podléhala velitelství Náhradní peruti leteckého pluku 6 [1929-1938].
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-6-1929-1938-t70310#247696Verze : 0
MOD
Veliteli letky byli:
štábní kapitán letectva Jaroslav Topič (září 1929 – listopad 1929),
kapitán letectva Alfons Prchal (listopad 1929 –


kapitán letectva František Pochop (září 1937 -
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-6-1929-1938-t70310#247697Verze : 0
MOD