Main Menu
User Menu

Luža, Vojtěch

     
Příjmení:
Surname:
Luža
Jméno:
Given Name:
Vojtěch
Jméno v originále:
Original Name:
Vojtěch Luža
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.03.1891 Uherský Brod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.10.1944 Hřiště /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v legiích mu kvůli jeho prudké a přímé povaze říkali Boris Hrozný
- padl při přestřelce s protektorátními četníky (Mečíř, Navrátil, Kunderka)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Luza-Vojtech-t60748#218813Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Luža
Jméno:
Given Name:
Vojtěch
Jméno v originále:
Original Name:
Vojtěch Luža
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.06.1909 Státní reálka, Uherský Brod
DD.10.1909-DD.07.1913 Vysoká škola technická, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1914-DD.12.1914 Škola jednoročních dobrovolníků, Plzeň
DD.09.1920-DD.10.1920 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1922-DD.10.1923 Válečná škola, Praha
DD.10.1925-DD.12.1925 Kurs pro generály a plukovníky, Versilles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.07.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
20.07.1916 podporučík srbské armády
16.01.1917 praporčík ruské armády
01.07.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
01.10.1918 kapitán legií
16.11.1918 major legií
01.04.1920 podplukovník legií
07.06.1920 podplukovník pěchoty
20.09.1923 podplukovník generálního štábu
10.01.1925 plukovník generálního štábu
16.07.1929 brigádní generál
31.07.1934 divisní generál
26.10.1946 armádní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
28.10.1920-18.10.1922 Velitel : Pěší pluk 5
00.12.1923-10.02.1925 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
10.02.1925-16.07.1929 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
16.07.1929-00.09.1929 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
DD.01.1930-DD.08.1932 Velitel : 1. horská brigáda
DD.08.1932-DD.10.1934 Velitel : Válečná škola
DD.10.1934-DD.10.1935 Velitel : Vysoká škola válečná
15.10.1935-25.11.1935 Velitel : V. sbor
15.11.1935-DD.11.1937 Velitel : IV. sbor
DD.07.1937-27.09.1938 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : II. armáda, velitelství
22.10.1938-31.07.1939 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně

Ručně vyplněné položky:
DD.07.1914-DD.09.1914 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.09.1914-DD.12.1914 vojenské studium, Plzeň
DD.12.1914-DD.08.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, východoevropské válčiště
30.08.1915-30.08.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.08.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.10.1916 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.10.1916-DD.01.1917 velitel kulometné roty 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.09.1917 velitel kulometného oddílu 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.05.1918 velitel kulometné roty 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště a přesun
DD.05.1918-DD.03.1919 velitel praporu 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.03.1919-DD.04.1920 zástupce velitele 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.04.1920-DD.06.1920 repatriační dovolená
DD.06.1920-DD.09.1920 velitel 2. československého střeleckého pluku, Litoměřice
DD.09.1920-DD.10.1920 vojenské studium, Praha
DD.10.1920-DD.11.1922 velitel Pěšího pluku 5, Praha
DD.11.1922-DD.10.1923 vojenské studium, Praha
DD.10.1923-DD.12.1923 důstojník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1923-DD.10.1925 přednosta 3. oddělení /operačního Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1925-DD.12.1925 vojenské studium, Versilles
DD.12.1925-DD.12.1929 přednosta 3. oddělení /operačního Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1929-DD.10.1930 velitel Horské brigády 1, Ružomberok
DD.10.1930-DD.08.1931 profesor Kursu pro vyšší velitele, Praha
DD.08.1931-DD.02.1932 velitel Horské brigády 1, Ružomberok
DD.02.1932-DD.07.1932 zástupce velitele Válečné školy, Praha
DD.07.1932-DD.10.1934 velitel Válečné školy, Praha
DD.10.1934-DD.10.1935 velitel Vysoké školy válečné, Praha
DD.10.1935-DD.11.1935 velitel Sboru V, Trenčín
DD.11.1935-DD.11.1937 velitel Sboru IV, Olomouc
DD.11.1937-DD.09.1938 velitel Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel II. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1918

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1925

Řád polského znovuzrození 3. třída
Order of Polonia Restituta 3rd Class
Order Odrodzenia Polski III Klasa
-

DD.MM.1926

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1926

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1928

Řád bílého orla 4. třída
Order of White Eagle 4th Class
Орден белог орла 4. cтепен
-

DD.MM.1932

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1932

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1936

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

DD.MM.RRRR

Medaile za chrabrost Miloše Obiliče zlatá
Bravery Medal Milosh Obilic Golden
Mедаља за храброст Милош Обилић Златна
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Luza-Vojtech-t60748#375398Verze : 1
MOD
Armádní generál in memoriam Vojtech Boris Luža


* 26.03.1891, Uherský Brod
+ 02.10.1944, Hřiště
- Československý generál, účastník 1. a 2. odboje
- narodený 26.3.1891 v Uherskom Brode.
- v rámci mobilizácie nastúpil 3.8.1914 k 33.pešiemu pluku v Plzni, o tri mesiace neskôr odoslaný na front.
- 30.8.1915 zajatý v Haliči.
- 11.4.1916 sa v zajatí prihlásil do srbskej dobrovoľníckej divízie.
- 20.7.1916 ako podporučík srbskej armády nastúpil do záložného práporu v Odese. S 1.plukom srbskej divízie sa zúčastnil bojov proti rakúsko-uhorskej armáde.
- 11.1.1917 vstúpil do československých légií, zaradený do 2. československého streleckého pluku. Vo funkcii veliteľa guľometného oddielu sa zúčastnil bitky pri Zborove. Boje proti bolševikom na Sibíri prešiel vo funkcii veliteľa 2.československého streleckého pluku.
- do vlasti sa vrátil 22.4.1920.
- v ČSR veliteľ 5.pešieho pluku.
- 30.9.1923 ukončil štúdium na VŠV v Prahe. Pôsobil ako prednosta III. oddelenia MNO.
- 16.6.1932 menovaný veliteľom VŠV.
- 1935-1937 velil postupne V. zboru v Trenčíne a IV. zboru v Olomouci.
- Po mníchovskom diktáte sa plne zapojil do iellegálnej práce a 29.9.1941 prešiel do ilegality. Udržiaval spojenie s najrôznejšími odbojovými skupinami.
- v roku 1944 bol Londýnom poverený, aby stál v čele odboja na území protektorátu. Podieľal sa na založení Rady troch.
- pri úteku pred gestapom bol 2.10.1944 v Hříšti na Přibyslavsku zastrelený českým četníkom.
- povýšený na armádneho generála in memoriam.


zdroj : Jiří Fidler - Generálové legionáři, Brno 1999
URL : https://www.valka.cz/Luza-Vojtech-t60748#90610Verze : 1
Seznam jeho vyznamenání :


Čs. válečný kříž 1918, Čs. řád Sokol s meči, Čs. revoluční medaile, Čs. medaile Vítězství, L´Ordre National de la Legion d´Honneur – Officier, L´Ordre National de la Legion d´Honneur – Chevalier, Croix de Guerre avec palme, Orděn svjatoj Anny III. stěpeni s mečami i bantom, Orděn svjatogo Vladimira IV. stěpeni s mečami i bantom, Orden Beli orao IV. reda, Orden Svetog Save III. reda, Orden Jugoslovenske krune II. reda, Uspomenica za rat i oslobodjenje 1914 – 1918, srbská Zlatá medaile za statečnost, Polonia Restituta III. stupně, Ordinul Steaua Romaniei eu spade in gradul Comandor cu paglica de Virtute Militara – IV. stupeň, Crucea Commemorativa a rarboiului 1916 – 1918, italský La croce al Merito di Guerra, Čs. válečný kříž 1939, Řád Milana Rastislava Štefánika II. třídy, Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně


Zdroj : www.vets.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Luza-Vojtech-t60748#306955Verze : 0
Dovolím si upřesnit správné a snad lépe pochopitelné názvy dekoraci pana generála::
FRANCIE:
Řád Čestné legie - důstojník
Válečný kříž 1914-18 s pochvalou na stuze(palma)


Rusko:
Řád Sv. Anny III. st. s meči
Řád Sv. Vladimíra IV. st. s meči?

Srbsko:
Řád Bílého orla IV. stupně (nevíme zda s meči,které byly založeny v roce 1915)
Řád Sv. Sávy III. Stupně (komander)
Pamětní medaile na válku a jednotu 1914-18(nesprávně Válečný kříž 1914-18)
Zlatá Obeličova medaile Za chrabrost(typ 1914-18)


Jugoslávie:
Řád Jugoslávské koruny II.třídy(komander s hvězdou)


Polsko:
Řád Obrození Polska III.třídy-komander(Polonia Restituta 1918)


Rumunsko:
Komander řádu Rumunské hvězdy s meči, typ do roku 1932
Důstojník řádu Rumunské koruny
Válečný kříž 1916-18


Italie:
Válečný a záslužný kříž 1915-18


Dále bych chtěl upozornit,že pan generál měl právo na své Revoluční medaili nosit štítek SERBIA. Válečný kříž 1918 má na své stuze také doplňky v podobě lipových ratolestí.Snažil jsem se tyto názvy upřesnit pro potřebu čtenářů neznalých odborných terminů běžně používaných., Bohužel ani opisovači z kmenových listů nepovažovali za nutné objasnit co který význam znamená a ke kterému státu či řádu jej přiřadit. Myslím,že zde máme slušnou sekci faleristickou a tak ji využijme.


Upřesnění ČSR:
l. Válečný kříž 1918 3x lipová ratolest
2. Řád Sokola s meči
3. Čs. revoluční medaile,měl právo nosit štítky bojiště v Srbsku, Rusku .
4. Čs. medaile Vítězství.


Po roce 1945-48 obdržel dále in memoriam:
- Válečný kříž 1939 a dále řád Milana Rastislava Štefánika (komander s hvězdou)


Je zcela jisté,že obdržel im memoriam i další dekorace Národních gard a zcela určitě některé plukovní medaile. Přesné názvy však již nezjistíme neb některé dekorace se do kmenového listu nezapisovali,ale pokud se nemýlím,je pozůstalost po panu generálovi uložena ve VHÚ a zde jsou i jednotlivé dekrety.
URL : https://www.valka.cz/Luza-Vojtech-t60748#306962Verze : 0