Main Menu
User Menu

Praporčík

Ensign

Fähnrich

     
Název:
Name:
Praporčík
Originální název:
Original Name:
Fähnrich
Další názvy:
Other Names:
Fendrich, Fähndrich
Zavedení:
Established:
1649
Zrušení:
Abolished:
1838
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
podporučík
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
kornet
Hodnost nižší:
Lower Rank:
šikovatel
Poznámka:
Note:
Hodnost existovala již v žoldnéřských armádách a byla používána za třicetileté války. Při vzniku stálého vojska v roce 1649 byla převzata.
Zdroje:
Sources:
http://www.militaria.cz
http://www.mlorenz.at/
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#388091Verze : 0
MOD
Praporčík byl již v žoldnéřských vojsích nejnižším důstojníkem. Název této hodnosti byl odvozen od toho, že praporčík nosil zástavu setniny. Toto označení zůstalo i poté, kdy nošení zástavy přešlo na praporečníky, kteří pocházeli z poddůstojníků. Tato hodnost existovala jen u pěchoty a u dragounů. U ostatních složek jezdectva byla ekvivalentem hodnost korneta. U myslivců a dělostřelectva ekvivalentní hodnost neexistovala. Hodnost praporčíků byla zrušena v roce 1838. V tomto roce byli stávající praporčíci převedeni mezi podporučíky.


Pro úplnost je nutno uvést, že tato hodnost byla obnovena v roce 1908, avšak tentokráte se již nejednalo o důstojnickou, nýbrž o nejvyšší hodnost mezi poddůstojníky.
Zdroj:
http://www.militaria.cz/
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#388092Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
18.08.1890 - Bratmann, Rudolf
18.08.1904 Materna, Friedrich
18.08.1908 Dedek, Emil
DD.MM.1908 Martinek, Robert
18.08.1909 Aldrian, Eduard
01.08.1914 Gajda, Radola
01.08.1914 Pavlík, Antonín
01.09.1914 Zmek, Josef
15.11.1914 Bláha, Silvestr
DD.MM.1914 Tahy, Alexander
17.07.1915 Luža, Vojtěch
31.12.1915 Husárek, Karel
DD.MM.RRRR Frint, Johann
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#677587Verze : 0
MOD