Main Menu
User Menu

Wit, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Wit
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Wit
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.08.1870 Vídeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.03.1931 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wit-Josef-t60646#218587Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wit
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Wit
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1883-DD.06.1887 Státní nižší gymnasium, Německý Brod
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1888-DD.08.1892 Kadetní škola pěchoty, Trieste
DD.02.1903-DD.08.1903 Sborová důstojnická škola, Kraków
DD.04.1905-DD.07.1905 Armádní střelecká škola, Bruck
DD.09.1922-DD.01.1923 Informační kurs pro štábní důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1892 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1898 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1908 setník rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 podplukovník rakousko-uherské branné moci
19.12.1918 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
20.02.1924 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.02.1930 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1921-DD.01.1923 Velitel : Pěší pluk 15
DD.01.1923-20.02.1924 Velitel : 15. pěší brigáda
20.02.1924-DD.01.1926 Velitel : 15. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1888-DD.08.1892 vojenské studium, Trieste
DD.08.1892-DD.05.1894 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 13, Kraków
DD.05.1894-DD.05.1897 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Kraków
DD.05.1897-DD.05.1898 praporní pobočník Pěšího pluku č. 13, Kraków
DD.05.1898-DD.10.1900 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 13, Bielsko
DD.10.1900-DD.02.1903 praporní pobočník Pěšího pluku č. 13, Bielsko
DD.02.1903-DD.08.1903 vojenské studium, Kraków
DD.08.1903-DD.04.1905 praporní pobočník Pěšího pluku č. 13, Bielsko
DD.04.1905-DD.07.1905 vojenské studium, Bruck
DD.07.1905-DD.11.1913 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 13, Bielsko
DD.11.1913-DD.07.1914 mobilizační důstojník Pěšího pluku č. 13, Kraków
DD.07.1914-DD.12.1914 velitel náhradní roty Pěšího pluku č. 13, Nový Jičín
DD.12.1914-DD.03.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 13, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.04.1915 nemocniční ošetřování
DD.04.1915-DD.05.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 13, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.06.1915 nemocniční ošetřování
DD.06.1915-DD.08.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 13, východoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.11.1915 nemocniční ošetřování
DD.11.1915-DD.10.1917 zástupce velitele Doplňovacího okresního velitelství, Piotrków
DD.10.1917-DD.06.1918 velitel praporu Pěšího pluku č. 13, východoevropské a italské válčiště
DD.06.1918-DD.09.1918 nemocniční ošetřování
DD.09.1918-DD.10.1918 velitel praporu Pěšího pluku č. 13, italské válčiště
DD.10.1918-DD.12.1918 mimo službu
DD.12.1918-DD.07.1920 velitel Okrskového velitelství, Liberec
DD.07.1920-DD.04.1921 velitel náhradního praporu Pěšího pluku 28, Josefov a Praha
DD.04.1921-DD.09.1922 velitel Pěšího pluku 15, Krnov
DD.09.1922-DD.01.1923 vojenské studium, Praha
DD.01.1923-DD.01.1928 velitel Pěší brigády 15, Opava
DD.01.1928-DD.01.1930 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Praze
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wit-Josef-t60646#385040Verze : 0
MOD