Main Menu
User Menu

91. pontonový prapor [1956-1977]

91st Pontoon Battalion

     
Název:
Name:
91. pontonový prapor
Originální název:
Original Name:
91. pontonový prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1977
Nástupce:
Successor:
91. pontonový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-15.07.1958 1. vojenský okruh
15.07.1958-01.09.1965 1. armáda
01.09.1965-01.09.1969 Západní vojenský okruh
01.09.1969-01.09.1977 1. armáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-01.10.1958 Plzeň, ? /
01.10.1958-01.09.1969 Terezín, Kasárna Prokopa Holého /
01.09.1969-01.09.1977 Litoměřice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1956-01.09.1977
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1956-01.09.1977
Poznámka:
Note:
01.10.1956-01.10.1958 VÚ Plzeň
01.10.1958-01.09.1969 VÚ Terezín
01.09.1969-01.09.1977 VÚ Litoměřice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (91. pontonový pluk)
URL : https://www.valka.cz/91-pontonovy-prapor-1956-1977-t52924#410139Verze : 0
MOD