Main Menu
User Menu

Letka 15 [1931-1938]

15th Flight

     
Název:
Name:
Letka 15
Originální název:
Original Name:
Letka 15
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1931
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 603
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1931-24.08.1934 I. peruť leteckého pluku 4
24.08.1934-01.10.1937 Letecký pluk 3
01.10.1937-24.09.1938 IV. peruť leteckého pluku 3
Dislokace:
Deployed:
01.10.1931-24.08.1934 Hradec Králové, Kasárny generála Čečka /
24.08.1934-26.11.1937 Vajnory, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /
26.11.1937-24.09.1938 Žilina, letiště /

Velitel:
Commander:
00.02.1937-24.09.1938 Pihert, Svatopluk (kapitán letectva)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 4
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Letecký pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letka-15-1931-1938-t52615#197636Verze : 0
MOD