Main Menu
User Menu

2. letecký školní pluk [1951-1953]

2nd Air School Regiment

     
Název:
Name:
2. letecký školní pluk
Originální název:
Original Name:
2. letecký školní pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1953
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1951-01.08.1953 Letecké učiliště
Dislokace:
Deployed:
01.07.1951-01.12.1951 Pardubice, letiště /
01.12.1951-01.08.1953 Prešov, letiště /
Velitel:
Commander:
01.07.1951-01.08.1953 Vesperýn, Róbert (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.07.1951-01.08.1953
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.07.1951-01.12.1951 VÚ 7485 Pardubice
01.12.1951-01.08.1953 VÚ 7485 Prešov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (2. letecký školní pluk),
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1951-1953-t52099#423927Verze : 0
MOD
2. letecký školní pluk (2. lšp)


Podřízené jednotky:
1. školní letka
Velitel letky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Šach, Jiří (nadporučík letectva)
2. školní letka
Velitel letky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kavalíř, Jan (nadporučík letectva)
3. školní letka
Velitel letky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Savko, Štefan (nadporučík letectva)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN : 1802-1514
Ikar klub 1953, Miloslav Moráček
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1951-1953-t52099#196718Verze : 2


Avia C-2 byl v poválečném období nejrozšířenějším typem pro pokračovací výcvik v čs. letectvu. Převážná většina létala, stejně jako zobrazený stroj, s nástřikem stříbrné barvy na všech plochách. Letoun nese kódové označení 2. leteckého školního pluku.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/503187
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1951-1953-t52099#503192Verze : 0
MOD