Main Menu
User Menu

12. četa pozemního zabezpečení navigace [1957-1958]

12th Ground Support Navigation Platoon

     
Název:
Name:
12. četa pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
12. četa pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1957
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
12. rota pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1957-01.10.1958 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1957-01.10.1958 Plzeň, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/12-ceta-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t51299#456172Verze : 0
MOD
12. četa pozemního zabezpečení navigace (12. č pzn)


Krycí číslo:neměla


Zřízení:1.10.1957


Dislokace: Plzeň Bory


Nadřízený stupeň:


Zabezpečované jednotky: 45. dělostřelecký průzkumný plukRedislokována do Prešova do podřízenosti Týlové zálohy letounů(09.1958), tam

Zrušení:30.09.1958
1.10.1958 - reorganizována na 12. rotu pozemního zabezpečení navigace Prešov


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/12-ceta-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t51299#195711Verze : 0