Main Menu
User Menu
Reklama

45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk [1954-1969]

45th Artillery Reconnaissance Air Regiment

     
Název:
Name:
45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
Originální název:
Original Name:
45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
45. letecký dělostřelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.01.1957 Velitelství letectva
01.01.1957-01.09.1961 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor
01.05.1962-01.09.1969 10. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-DD.MM.1959 Plzeň, letiště /
DD.MM.1959-01.09.1969 Dobřany, letiště /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.10.1956 Kotyza, Jan (Major)
01.10.1956-01.07.1959 Cígler, Jiří (Major)
01.09.1959-15.11.1959 Kotyza, Jan (Major)
15.11.1959-01.05.1965 Matiášek, Antonín (Podplukovník)
01.05.1965-01.09.1969 Voráček, Karel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1957-01.10.1958 12. četa pozemního zabezpečení navigace
01.09.1961-01.09.1962 40. rota pozemního zabezpečení navigace
01.09.1962-01.09.1963 53. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-01.09.1969 53. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.09.1969
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1954
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.09.1969 VÚ 8671 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk), Sloužili jsme u pětačtyřicítky; Meta Lengál; Svět křídel
URL : https://www.valka.cz/45-delostrelecky-pruzkumny-letecky-pluk-1954-1969-t91430#422814Verze : 1
MOD
V r. 1955 – 3. letka přezbrojena na B-33

Pro označení příslušnosti letounů k útvaru (01.11.1954-30.06.1957) používal:
Velitelský roj - OP-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - NZ-10 a dále ( nejvýše -29)
2. letka - DD-30 a dále ( nejvýše -49)
3. letka - HY-50 a dále ( nejvýše -69)

V r. 1957 tvořil typ Il-10 hlavní výzbroj u všech 3 letek. Ve stavu měl 41 letounů Il-10
6 "dvojáků" UIl-10.
K 01.07.1958 pak 42 ks Il-10 a 6 ks UIl-10

V r. 1958 – útvar přemístěn na letiště Dobřany/Líně
V r. 1960:
1. a 2. letka přezbrojeny na:
MiG-15 / MiG-15R
MiG15bis / MiG-15bis R
MiG-15UTI
V září 1962 – končí 3. letka s létáním na Il-10 (B-33).
Koncem roku přicházejí k pluku letouny L-29 a později L-29R, které stanou hlavní výzbrojí pluku do konce existence.
Místo „roje lehkých letounů“ ( L-60),
je zřízen „vrtulníkový roj“ s Mi-1.

Zdroj:
Iljušin Il-10 / Avia B-33 v československém letectvu 1950-1963 (1. a 2. díl); Miroslav Irra, Milan Hanák; Jakab
"Sloužili jsme u pětačtyřicítky"; Meta Lengál; Svět křídel
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/45-delostrelecky-pruzkumny-letecky-pluk-1954-1969-t91430#341833Verze : 2
Velitelé letek u 45. dpzlp (bez poř. č. letky a doby ustanovení):
Urbášek, Vítězslav (kapitán)
Dlubal, Jaroslav ((kapitán)
Križan, Maxmilián (kapitán)
Zeman, Julius (kapitán)
Sedlář, Jiří (major)
Jenčík, Karel (kapitán)
Kavalíř Jan (kapitán)
Jiroušek, Bohuslav (major)

Zdroj: "Očima vzpomínek" stručná hisorie 45. dpzlp; pplk. v.v. Ing. Meta Lengál; 1994
Stav letecké techniky u 45. dpzlp
dle hlášení 10. LA k 01.02.1969:
MiG-15bis 4 ks
L-29 6 ks
L-29R 53 ks
Mi-1 5 ks

Zdroj : Kopie seznamu za celé letectvo (všechny útvary) 10. LA
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/45-delostrelecky-pruzkumny-letecky-pluk-1954-1969-t91430#342004Verze : 1
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.10.1958-DD.MM.1962 MiG-15 5271
01.09.1961-01.12.1962 MiG-15bisR 3655
01.09.1961-03.02.1967 MiG-15bisR 3639
DD.MM.1961-03.09.1966 MiG-15bisR 3642
DD.MM.1961-03.09.1966 MiG-15bisR 3636
DD.MM.1961-DD.MM.1968 MiG-15bisR 3633
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR MiG-15bisR 3681
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR MiG-15bisR 3678
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR MiG-15bisR 3651
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR MiG-15bisR 0729
DD.MM.1962-25.03.1965 L-29 0111
DD.MM.1962-07.10.1965 MiG-15SB 1170
DD.MM.1962-DD.MM.RRRR MiG-15SB 5271
DD.MM.1965-01.09.1969 L-29R 9904
DD.MM.1966-07.03.1969 L-29R 9902
DD.MM.1966-DD.08.1969 MiG-15bis 3148
DD.11.1967-01.09.1969 L-29R 2611
DD.11.1967-01.09.1969 L-29R 2613
DD.04.1968-DD.MM.1969 MiG-15bisSB 3944
DD.MM.RRRR-03.03.1963 MiG-15 1182
DD.MM.RRRR-19.03.1964 Mi-1M 5513
DD.MM.RRRR-12.07.1964 Mi-1T 1004
DD.MM.RRRR-07.10.1965 MiG-15 1192
DD.MM.RRRR-28.11.1966 L-29 0114
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mi-1 3040
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR L-29 0211
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR L-29 0209
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15bisR 3116
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3944
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3632
URL : https://www.valka.cz/45-delostrelecky-pruzkumny-letecky-pluk-1954-1969-t91430#356826Verze : 1