Main Menu
User Menu

Pulanich, Anton

     
Příjmení:
Surname:
Pulanich
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Pulanich
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál I. triedy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.05.1884 Holíč /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.01.1962 Holíč /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel slovenských Vzdušných zbraní
velitel Vyššího velitelství 1
velitel Velitelství pozemního vojska
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.holic.sk
URL : https://www.valka.cz/Pulanich-Anton-t50959#453855Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pulanich
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Pulanich
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.05.1939 generál 2. třídy
07.01.1942 generál 1. třídy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1933-00.11.1934 Velitel : Hraničářský prapor 11
DD.11.1934-DD.09.1936 Velitel : Pěší pluk 25
02.05.1939-17.05.1939 Velitel : Vyšší velitelství 1
01.09.1939-01.10.1939 Velitel : 1. divise
17.05.1939-20.10.1939 Velitel : Vyšší velitelství 1
20.10.1939-08.01.1940 Velitel : Velitelství divisní oblasti 1
09.01.1940-01.10.1940 Velitel : Velitelství divisní oblasti 3
04.11.1940-DD.08.1941 Velitel : Velitelství vzdušných zbraní
12.08.1941-20.09.1941 Velitel : Polní sbor
01.08.1942-01.01.1944 Velitel : Velitelství pozemního vojska
30.08.1944-05.09.1944 Velitel : Ministerstvo národní obrany
04.11.1940-DD.MM.RRRR Velitel : Vzdušný úřad

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1934

Řád Fénixe 4. třída
Order of Phoenix 4th Class
Τάγμα του Φοίνικος 'Χρυσούς Σταυρός'
-

DD.MM.1939

Slovenský válečný vítězný kříž III. třídy
Slovakian War Victory Cross 3rd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž III. triedy
-

DD.MM.1942

Řád rumunské koruny 2. třída s meči
Order of Crown of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1944 -

Válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou a meči
War Victory Cross 1st Class with Star and Swords
Vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou a mečmi
-

DD.MM.RRRR -

Kříž světové války 1. stupně
World War Cross 1st Class
Kríž svetovej vojny 1. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za hrdinstvo 1. stupně
Bravery Medal - 1st Class
Medaila Za hrdinstvo 1.stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.holic.sk
URL : https://www.valka.cz/Pulanich-Anton-t50959#505276Verze : 0
MOD
Dôstojník Československej armády [1918-1936] a generál Slovenskej armády [1939-1945]


Anton Pulanich (čítaj Pulanič) sa narodil v roku 1884 v Holíči. V rokoch 1917-1918 ako príslušník Rakúsko-Uhorskej armády bojoval na frontoch v Rusku a Taliansku. V roku 1919, ako príslušník Československej armády bojoval na Slovensku prodi Maďarskej armáde. Od roku 1923 pôsobí v Pešom pluku 41 a medzi rokmi 1934-36 je veliteľom Pešieho pluku 25. Následne (30.11.1936) penzionován.
Po vzniku Slovenskej republiky je reaktivovaný v hodnosti plukovníka (asi 23.3.1939) a pokračuje v službe v radoch novovzniknutej Slovenskej armády, kde najskôr pôsobí vo funkcii náčelníka štábu Veliteľstva vzdušných zbraní (???), a následne od 27.08.1939 ako veliteľ 1. divízie "Jánošík" poľnej armády "Bernolák". Medzitým bol v máji 1939 povýšený na generála (po reorganizácii hodností v rok 1940 generál II. triedy). Ďalej pôsobil ako veliteľ Vyššieho veliteľstva 1 a od 12.07.1941 do 25.07.1941 velil slovenským jednotkám nasadeným na východnom fronte. Následne pôsobil ako veliteľ Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Na generála I. triedy bol povýšený 1.1.1942. Od 01.01.1944 ho vo funkcii vystriedal generál Turanec.
Následne pôsobil na Ministerstve národnej obrany v Bratislave, kde 1.9.1944, spolu s generálom Čatlošom, odmietli vydať rozkaz pre Bratislavskú posádku na dobrovoľné odovzdanie zbraní nemeckým jednotkám. 31.3.1945 na rozkaz ministra národnej obrany Haššíka opúšťa Bratislavu. Po vojne žil v Dunajskej Strede, kde ako 78 ročný v roku 1962 zomiera.
Informácie o jeho poprave v Berlíne 4.2.1945 na axishistory.com sa nezakladajú na pravde. Autor tejto informácie si pomýlil generála Pulanicha s generálom Štefanom Jurechom.
Pochovaný je v meste Holíč vo svojom rodisku a jeho hrob má číslo 0831.


Zdroj:
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=601
www.valka.cz
www.izahorie.sk
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=601
https://www.noveslovo.sk/archiv/1999-27/str29.html
https://kantina.druhasvetova.sk
URL : https://www.valka.cz/Pulanich-Anton-t50959#194990Verze : 2
MOD