Main Menu
User Menu

59. pluk směrových stanic [1962-1982]

59th Directional Stations Regiment

     
Název:
Name:
59. pluk směrových stanic
Originální název:
Original Name:
59. pluk směrových stanic
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1962
Předchůdce:
Predecessor:
59. prapor směrových stanic
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1982
Nástupce:
Successor:
59. brigáda směrových stanic
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1962-01.09.1969 Velitelství spojovacího vojska
01.09.1969-01.11.1982 Spojovací oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.09.1962-DD.MM.1979 Praha-Ruzyně, ? /
DD.MM.1979-01.11.1982 Beroun, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1962-DD.MM.1966 Jíra, Jiří
DD.MM.1966-DD.MM.1968 Novák, Bohumil
DD.MM.1968-DD.MM.1971 Drobník, Zdeněk
DD.MM.1971-DD.MM.1973 Starosta, Miloslav
DD.MM.1974-DD.MM.1977 Gajdoštík, Jaroslav
DD.MM.1977-31.10.1982 Faltýsek, Pavel
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1962-31.10.1982 1. prapor velkých směrových stanic
01.09.1962-31.10.1982 2. prapor (Poddůstojnická škola)
01.09.1962-31.10.1982 3. prapor středních směrových stanic
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.1962-31.10.1982
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1962-DD.MM.1979 VÚ 9967 Praha-Ruzyně
DD.MM.1979-01.11.1982 VÚ 9967 Beroun
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond (59. pluk směrových stanic)
URL : https://www.valka.cz/59-pluk-smerovych-stanic-1962-1982-t50762#409100Verze : 0
MOD
59. pluk směrových stanic


uváděn i jako 59. pluk dálkových spojůVznik: 1. 9. 1962 reorganizací 59. praporu směrových stanic


Krycí číslo: VÚ 9967


Dislokace:
1962 - 1979 Praha - Ruzyně
1979 - 1982 Beroun


Nadřízený stupeň:
1962 - 1969 Velitelství spojovacího vojska
1969 - 1982 Západní vojenský okruh


Velitelé:
1962 - 1966 pplk. Jiří Jíra
1966 - 1968 pplk. Bohumil Novák
1968 - 1971 plk. Zdeněk Drobník
1971 - 1973 pplk. Miloslav Starosta
1974 - 1977 pplk. Jaroslav Gajdoštík
1977 - 1982 mjr./pplk. Pavel Faltýsek


Podřízené jednotky:
1. prapor velkých směrových stanic
2. prapor - Poddůstojnická škola
3. prapor středních směrových stanic


Zrušení: 31. 10. 1982 reorganizace na 59. brigádu směrových stanic


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
www.vu9967.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/59-pluk-smerovych-stanic-1962-1982-t50762#194547Verze : 0
MOD