Main Menu
User Menu

22. prapor pozemního zabezpečení navigace [1958-1963]

22nd Ground Support Navigation Battalion

     
Název:
Name:
22. prapor pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
22. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
22. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
22. prapor radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1963 4. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1963 Pardubice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-01.09.1963 Grunt, Jan (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.09.1963 VÚ 5110 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (22. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.valka.cz/22-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t50108#456249Verze : 0
MOD
22. prapor pozemního zabezpečení navigace (22. pr pzn)


Krycí číslo : VÚ 5110


Zřízení: 1.10.1958 - reorganizací z 22. roty pozemního zabezpečení navigace (22. r pzn)


Dislokace : Pardubice


Nadřízený stupeň:
Velitelství 22. stíhací letecké divise (1958 - 1961)
Velitelství 3. sboru protivzdušné obrany státu (1961 - 1963)
4. stíhací letecký pluk (1958 - 1963)


Zabezpečovaná jednotka:
4. stíhací letecký pluk (1958 - 1963)
18. stíhací letecký pluk (1958 - 1962)Zrušení: 31.8.1963 - přejmenován na 22. prapor radiotechnického zabezpečení (22. pr rtz)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN : 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/22-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t50108#193075Verze : 0

Velitel 22. praporu pozemního zabezpečení havigace:


01.10.1958-01.09.1963 Grunt, Jan (major)


Další hlavní funkcionáři:


Zástupce velitele pro věci politické:
0.10.1958-01.09.1963 Hůlka, Josef (nadporučík)


Zástupce velitele pro věci technické:
01.10.1958-DD.MM.1961 Beneš, Jaroslav (kapitán)
DD.MM.1961-DD.MM.1962 Paul, Jan (kapitán)
DD.MM.1962-01.09.1963 Dračka, Vlastimil (major)


Zástupce velitele pro provoz:
01.10.1958-01.09.1963 Horvát, Jozef (major)


Náčelník štábu:
01.10.1958-01.09.1963 Jánský, Bohuslav (podplukovník)Zdroj: Sdělení pplk.v.v. Jana Grunta (opis záznamu jeho vojenské knížky
URL : https://www.valka.cz/22-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t50108#591254Verze : 1