Main Menu
User Menu

4. stíhací letecký pluk [1954-1989]

4th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
4. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
4. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
4. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.07.1989
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 22. stíhací letecká divize
01.10.1958-01.09.1961 1. stíhací letecká divize
01.09.1961-01.09.1964 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1964-31.07.1989 1. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-31.07.1989 Pardubice, letiště /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.1957 Miklošík, Ján (Major)
DD.MM.1957-16.06.1961 Neuberg, Miloslav (Major)
16.06.1961-28.09.1962 Váňa, Ladislav (Major)
28.09.1962-DD.MM.1967 Hofman, Hynek (Major)
DD.MM.1967-DD.06.1970 Racko, Jozef (Major)
DD.06.1970-DD.11.1976 Šejnoha, Ladislav (Podplukovník)
DD.11.1976-DD.MM.1982 Olejník, Martin (Major)
DD.MM.1982-DD.MM.1986 Maló, Ján (Podplukovník)
DD.MM.1986-31.07.1989 Šplíchal, Miroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-31.07.1989 Velitelské stanoviště 4. stíhacího leteckého pluku
01.10.1958-01.09.1963 22. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-31.07.1989 22. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
29.08.1975-31.07.1989 Stíhací letecký pluk Slovenského národního povstání
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1960 Řád Rudé hvězdy
DD.MM.1980 Řád Rudého praporu
Poznámka:
Note:
01.11.1954-31.07.1989 VÚ 8021 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond 00000 (4. stíhací letecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#410996Verze : 1
MOD
4. STÍHACÍ LETECKÝ PLUK "SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ"

1954 - přemístěn na základnu Pardubice

1960 - propůjčen Řád Rudé hvězdy

31.7.1989 - zrušen

Hlavní výzbroj pluku:
MiG-15 (1954-1959)
MiG-19S (1958-1966)
MiG-19PM (19??-1966)
MiG-21F (1964-198?)
MiG-21MA (1969-1989)
MiG-21MF (1971-1989)

Velitelé pluku:
1. ???
2. mjr. Miklošík (1953-1957)
3. mjr. Miloslav Neuberg (1957-1962)
4. mjr. Váňa (1962-1963)
5. mjr. Hynek Hofman (1963-1968)
6. mjr. Josef Racko (1968-1970)
7. pplk. Ladislav Šejnoha (1970-19??)
8. kpt. Martin Olejník (19??-1983)
9. pplk. Ján Maló (1983-198?)
10. pplk. Miroslav Šplíchal (198?-1989)

Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 4. slp:
3.3.1961 - kpt. František Jankovský - K-60
3.3.1961 - kpt. Dosoudil - K-60 (ZV ILS)
20.9.1962 - kpt. J. Homola - MiG-19S
30.11.1966 - kpt. Jaroslav Toman - MiG-21F, č. 0508
25.3.1968 - mjr. Václav Hejda - MiG-21F, č. 0503
12.9.1972 - mjr. Oskar Zástěra - Mi-4
12.9.1972 - pplk. Božetěch Dolník - Mi-4
12.9.1972 - Slávek Kašpar - Mi-4
12.9.1972 - 10 pasažérů - Mi-4
27.4.1978 - por. Pavel Málek - MiG-21F - č. 0206
3.3.1982 - npor. Bohumil Novotný - MiG-21MF, č. 9715
27.6.1987 - npor. Petr Hajda - MiG-21F, č.0208


Při leteckých haváriích byly dále ztraceny následující letadla 4. slp:
11.1960 - MiG-19S
6.1962 - MiG-19S
9.1962 - MiG-19S
9.1962 - MiG-15UTI
9.1962 - MiG-19S
11.1963 - MiG-15UTI
23.8.1965 - MiG-21F, č. 0215
9.1965 - MiG-19S
4.3.1966 - MiG-19S, č. 0402
11.1966 - MiG-19PM
10.10.1967 - MiG-21F, č. 0510
27.5.1969 - MiG-21F, č. 0509
10.7.1969 - MiG-21F, č. 0219
25.9.1969 - MiG-21F, č. 0601
12.8.1970 - MiG-21MA, č. 1204
26.3.1973 - MiG-21MA, č. 1115
24.5.1977 - MiG-21F, č. 1105
2.4.1981 - MiG-21MA, č. 2702
15.4.1988 - MiG-21MA, č. 2613
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#70889Verze : 0
MOD
Upřesnění :
Považuji potřebu poznamenat, že v našem poválečném letectvu již dříve existoval letecký pluk se shodným číslem a to: Letecký pluk 4 "Letce Vašátka" VÚ 4699/VÚ 7708 (LP 4). Tento útvar však byl v květnu 1950 přečíslován na Letecký pluk 6 (LP 6) a tento byl již v červnu 1950 zrušen.
Námi sledovaný útvar " 4. slp" s ním nemá souvislost!
Pro označení příslušnosti letounů k útvaru ( do 30.6.1957) používal:
Velitelský roj - KA-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - NH-10 a dále ( nejvýše -29)
2. letka - DB-30 a dále ( nejvýše - 49)
3. letka - SO-50 a dále ) nejvýše - 69)
4. letka - TP-70 a dále
Velitelé pluku:
1. mjr.let. Anton Lacika (1951-1954)
2. kpt. Ján Miklošík (1954-1957)
3. mjr. Miloslav Neuberg (1957-1961)
4. mjr. Ladislav Váňa (1961-1962)
5. mjr. Hynek Hofman (1962-1967)
6. mjr. Jozef Racko (1967-1970)
7. pplk. Ladislav Šejnoha (1970-1976)
8. mjr. Martin Olejník (1976-1982)
9. pplk. Ján Maló (1982-1986)
10. pplk. Šplíchal Miroslav (1986-do zrušení
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#130757Verze : 1
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.11.1954-DD.MM.RRRR MiG-15 1168
04.11.1954-12.08.1957 MiG-15 1593
29.12.1955-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3868
03.01.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3641
06.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3611
06.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3647
06.03.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3638
05.04.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3687
10.05.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3250
10.05.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3239
11.05.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3227
07.06.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3259
07.06.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3251
07.06.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3252
07.06.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3253
12.10.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3786
12.10.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3785
19.11.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3840
14.12.1956-02.05.1963 MiG-15bis 3906
14.12.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3905
14.12.1956-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3907
15.02.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3009
21.03.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3014
21.03.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3016
21.03.1957-DD.MM.RRRR MiG-15bis 3015
DD.MM.1957-20.02.1957 MiG-15 0445
27.01.1958-01.10.1961 MiG-19P 0731
19.02.1958-01.10.1961 MiG-19P 0735
19.02.1958-01.10.1961 MiG-19P 0738
24.02.1958-DD.MM.RRRR MiG-19S 0001
04.03.1958-01.10.1961 MiG-19P 0733
22.10.1958-DD.MM.RRRR MiG-19S 0010
DD.08.1959-20.09.1962 MiG-19PM 0942
30.10.1959-05.06.1962 MiG-19S 0102
01.11.1959-14.04.1960 MiG-19PM 0949
16.03.1960-28.11.1960 MiG-19PM 1003
25.05.1960-17.09.1965 MiG-19S 0206
24.06.1960-DD.MM.1971 MiG-19S 0209
13.12.1960-DD.MM.RRRR MiG-19PM 0945
23.02.1961-20.09.1962 MiG-19PM 1106
16.03.1961-DD.MM.1971 MiG-19S 0406
22.03.1961-04.02.1970 MiG-19S 0402
08.04.1961-24.10.1971 MiG-19S 0407
12.04.1961-23.09.1966 MiG-19S 0408
14.04.1961-27.12.1971 MiG-19S 0409
18.04.1961-04.03.1965 MiG-19S 0405
19.04.1961-14.09.1962 MiG-19S 0410
08.06.1961-07.10.1968 MiG-19S 0204
19.12.1962-21.01.1965 MiG-19PM 1040
22.07.1964-DD.MM.1971 MiG-19S 0514
03.05.1965-23.08.1965 MiG-21F-13 0215
06.05.1965-25.03.1968 MiG-21F-13 0218
14.05.1965-28.10.1970 MiG-21F-13 0216
31.05.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0217
09.06.1965-10.07.1969 MiG-21F-13 0219
09.06.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0220
10.06.1965-30.05.1972 MiG-19PM 1040
10.07.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0301
10.07.1965-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0302
DD.MM.1965-20.04.1970 MiG-19PM 1043
DD.02.1966-DD.MM.1971 MiG-19PM 1004
11.07.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0504
27.08.1966-25.03.1968 MiG-21F-13 0503
27.08.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0505
27.08.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0506
08.09.1966-30.11.1966 MiG-21F-13 0508
08.09.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0507
22.10.1966-10.10.1967 MiG-21F-13 0510
22.10.1966-27.05.1969 MiG-21F-13 0509
31.10.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0514
11.11.1966-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0513
14.04.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0607
14.04.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0611
02.05.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0610
07.05.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0614
22.08.1967-06.10.1970 MiG-21U 4820
13.11.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0712
13.11.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0713
30.11.1967-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0711
31.01.1969-27.12.1971 MiG-19S 0312
17.07.1969-DD.MM.1974 MiG-21MA 1206
17.07.1969-DD.MM.1974 MiG-21MA 1208
17.07.1969-DD.MM.1974 MiG-21MA 1209
17.07.1969-DD.MM.1979 MiG-21MA 1210
DD.07.1969-12.08.1970 MiG-21MA 1204
DD.07.1969-26.03.1973 MiG-21MA 1115
DD.07.1969-DD.12.1974 MiG-21MA 1207
DD.07.1969-DD.12.1974 MiG-21MA 1202
DD.07.1969-DD.12.1974 MiG-21MA 1205
DD.07.1969-DD.MM.1974 MiG-21MA 1203
DD.07.1969-12.06.1989 MiG-21MA 1201
DD.07.1969-12.06.1989 MiG-21MA 1112
DD.07.1969-12.06.1989 MiG-21MA 1113
DD.07.1969-12.06.1989 MiG-21MA 1114
DD.06.1970-DD.MM.1989 MiG-21MA 2706
DD.06.1970-DD.MM.1989 MiG-21MA 2707
DD.06.1970-DD.MM.1989 MiG-21MA 2615
DD.06.1970-DD.MM.1989 MiG-21MA 2705
25.07.1970-DD.05.1989 MiG-21MA 2704
DD.07.1970-02.04.1981 MiG-21MA 2702
DD.07.1970-15.04.1989 MiG-21MA 2613
DD.07.1970-DD.05.1989 MiG-21MA 2703
DD.07.1970-DD.05.1989 MiG-21MA 2614
DD.07.1970-DD.05.1989 MiG-21MA 2701
30.07.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4308
30.07.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4312
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4401
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4313
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4311
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4402
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4310
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4309
DD.08.1971-21.03.1973 MiG-21MF 4314
DD.08.1971-22.03.1973 MiG-21MF 4306
DD.08.1971-22.03.1973 MiG-21MF 4307
DD.08.1971-22.03.1973 MiG-21MF 4315
16.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5209
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5304
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5303
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5214
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5305
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5302
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5213
DD.03.1972-09.06.1972 MiG-21MF 5210
DD.03.1972-DD.06.1972 MiG-21MF 5211
DD.03.1972-DD.06.1972 MiG-21MF 5212
DD.03.1972-DD.06.1972 MiG-21MF 5215
DD.03.1972-DD.06.1972 MiG-21MF 5301
16.06.1972-01.10.1972 MiG-21UM 0165
06.11.1972-23.10.1974 MiG-21UM 0268
06.11.1972-31.07.1989 MiG-21UM 0368
DD.04.1973-31.07.1989 MiG-21F-13 1114
DD.04.1973-31.07.1989 MiG-21F-13 1112
DD.04.1973-31.07.1989 MiG-21F-13 1111
31.08.1973-04.10.1974 MiG-21UM 5026
DD.04.1974-23.02.1989 MiG-21F-13 1107
01.09.1974-DD.MM.RRRR Mi-4 3114
25.09.1974-12.12.1984 MiG-21MF 9802
DD.09.1974-DD.06.1989 MiG-21MF 9712
DD.10.1974-DD.10.1985 MiG-21MF 9804
DD.10.1974-DD.10.1985 MiG-21MF 9803
DD.10.1974-DD.05.1989 MiG-21MF 9801
DD.10.1974-DD.06.1989 MiG-21MF 9711
DD.10.1974-DD.06.1989 MiG-21MF 9710
DD.11.1974-03.03.1982 MiG-21MF 9715
DD.11.1974-DD.01.1985 MiG-21MF 9714
DD.11.1974-DD.06.1989 MiG-21MF 9713
12.12.1974-DD.07.1984 MiG-21MF 9815
12.12.1974-27.05.1985 MiG-21MF 9814
DD.12.1974-DD.09.1986 MiG-21MF 9902
DD.12.1974-12.06.1989 MiG-21MA 1205
DD.MM.1974-DD.MM.RRRR MiG-21UM 3046
05.04.1975-DD.MM.RRRR MiG-21UM 3156
20.11.1975-08.01.1976 MiG-21MF 2410
20.11.1975-08.01.1976 MiG-21MF 2205
20.11.1975-08.01.1976 MiG-21MF 2500
DD.01.1976-DD.05.1985 MiG-21MF 4315
DD.01.1976-DD.10.1986 MiG-21MF 4401
DD.01.1976-DD.10.1986 MiG-21MF 4402
05.07.1977-26.01.1978 MiG-21UM 5026
DD.07.1984-DD.MM.1989 MiG-21MA 1203
DD.11.1984-04.06.1989 MiG-21MA 1208
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0707
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0411
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0410
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0316
DD.10.1985-31.07.1989 MiG-21F-13 0314
DD.MM.1985-12.06.1989 MiG-21MA 1207
28.03.1986-24.05.1989 MiG-21MF 9814
DD.09.1986-15.06.1989 MiG-21MA 1206
DD.02.1987-15.06.1989 MiG-21MA 1210
DD.06.1987-DD.MM.1989 MiG-21MA 1209
DD.05.1988-31.07.1989 MiG-21F-13 0609
DD.05.1988-31.07.1989 MiG-21F-13 0606
DD.05.1988-31.07.1989 MiG-21F-13 0710
DD.MM.RRRR-30.06.1955 MiG-15 1311
DD.MM.RRRR-22.09.1962 MiG-15UTI 2070
DD.MM.RRRR-20.09.1963 MiG-19PM 1105
DD.MM.RRRR-08.11.1963 MiG-15UTI 2773
DD.MM.RRRR-27.10.1966 MiG-19PM 0946
DD.MM.RRRR-14.09.1967 MiG-19PM 0923
DD.MM.RRRR-25.09.1969 MiG-21F-13 0601
DD.MM.RRRR-12.09.1972 Mi-4 7116
DD.MM.RRRR-20.03.1976 MiG-21F-13 1006
DD.MM.RRRR-24.05.1977 MiG-21F-13 1105
DD.MM.RRRR-27.04.1978 MiG-21F-13 0206
DD.MM.RRRR-14.08.1985 MiG-21F-13 0602
DD.MM.RRRR-04.12.1985 MiG-21F-13 0603
DD.MM.RRRR-22.12.1987 MiG-21F-13 1005
DD.MM.RRRR-01.01.1988 MiG-21F-13 0418
DD.MM.RRRR-08.06.1989 MiG-21F-13 1009
DD.MM.RRRR-31.07.1989 MiG-21F-13 0516
DD.MM.RRRR-31.07.1989 MiG-21F-13 0407
DD.MM.RRRR-31.07.1989 MiG-21F-13 0520
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15UTI 2547
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0213
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-19PM 1113
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-19S 0009
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21F-13 0904
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-21U 0816
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#251651Verze : 1

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432598
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#432599Verze : 0
MOD


MiG-21F 0218, stroj, ze kterého se po srážce 25.3.1968 katapultoval npor. Jaroslav Eichelman. /Foto via R. Palička/


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/210560
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#598795Verze : 0
MOD


Fotografie datovaná 31. května 1975 zachycuje stroj na ploše letiště v Pardubicích, na akci při příležitosti Mezinárodního dne dětí.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/598327
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1954-1989-t18980#598803Verze : 0
MOD