Main Menu
User Menu

Pěší prapor 13 /motorisovaný/ [1947-1949]

13th Infantry Battalion /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 13 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 13 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor 47
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 13
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 Motorisovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Šumperk, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 13
01.10.1947-01.10.1949 Kulometná rota 5/13
01.10.1947-01.10.1949 Náhradní rota 13
01.10.1947-01.10.1949 Pěší rota 1/13
01.10.1947-01.10.1949 Pěší rota 2/13
01.10.1947-01.10.1949 Pěší rota 3/13
01.10.1947-01.10.1949 Rota těžkých zbraní 6/13
01.10.1947-01.10.1949 Samopalná rota 4/13
01.10.1947-01.10.1949 Velitelská rota 13

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1947-01.10.1949
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 8845 Šumperk
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-13-motorisovany-1947-1949-t49827#400017Verze : 0
MOD
Pěší prapor 13 /motorisovaný/ [1947-1949]


Prapor vznikl 1. října 1947 přejmenováním z Pěšího praporu 47 /motorisovaného/ [1945-1947] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947.
Nacházel se v Šumperku a podléhal velitelství Motorisované brigády [1947-1950], užíval krycího označení VÚ 8845.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, podléhaly mu velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, kulometná rota, samopalnická rota, rota těžkých zbraní, baterie dělostřelectva a náhradní rota.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-13-motorisovany-1947-1949-t49827#192547Verze : 0
MOD