Main Menu
User Menu

Šumperk

okr. Šumperk

     
Název:
Name:
Šumperk
Originální název:
Original Name:
Šumperk
Další názvy:
Other Names:
Mährisch Schönberg
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Šumperk
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°57'55.00"N 16°58'15.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1281
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
19.09.1920-24.09.1938
Pěší pluk 13
13th Infantry Regiment
01.10.1932-DD.01.1933
Dělostřelecký oddíl 82
82nd Artillery Battalion
01.01.1938-01.08.1938
Hraničářský pluk 6
6th Border Regiment
01.01.1938-24.09.1938
Náhradní rota hraničářského pluku 6
Replacement Company of the 6th Border Regiment
01.01.1938-01.08.1938
Pomocná rota hraničářského pluku 6
Auxiliary Company of the 6th Border Regiment
27.09.1938-22.10.1938
36. hraniční oblast
36th Border Area
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 36. hraniční oblasti
Artillery Command of the 36th Border Area
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 36. hraniční oblasti
Signal Command of the 36th Border Area
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 36. hraniční oblasti
Engineer Command of the 36th Border Area
15.11.1938-DD.MM.RRRR
Střelecký pluk 13
13th Rifle Regiment
01.06.1945-01.10.1947
Pěší pluk 13
13th Infantry Regiment
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecká baterie 13
Artillery Battery of the 13th Infantry Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Kulometná rota 5/13
5th Machine Gun Company of the 13th Infantry Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Náhradní rota 13
Replacement Company of the 13th Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 13 /motorisovaný/
13th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1947-01.11.1950
Pěší rota 1/13
1st Infantry Company of the 13th Infantry Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Pěší rota 2/13
2nd Infantry Company of the 13th Infantry Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Pěší rota 3/13
3rd Infantry Company of the 13th Infantry Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Rota těžkých zbraní 6/13
6th Heavy Weapons Company of the 13th Infantry Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Samopalná rota 4/13
4th Submachine Gun Company of the 13th Infantry Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Velitelská rota 13
Command Company of the 13th Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 13 /motorisovaný/
13th Infantry Regiment /Motorised/
DD.12.1950-01.01.1951
Pěší pluk 36
36th Infantry Regiment
01.01.1951-01.05.1951
36. pěší pluk
36th Infantry Regiment
01.05.1951-09.05.1955
36. mechanizovaný pluk
36th Mechanized Regiment
09.05.1955-01.10.1958
61. mechanizovaný pluk
61st Mechanized Regiment
01.10.1958-01.09.1962
60. motostřelecký pluk
60th Motor Rifle Regiment
01.09.1961-30.08.1963
13. zdravotnický oddíl
13th Medical Division
01.09.1962-01.11.1968
60. tankový pluk
60th Tank Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/EqSy5
URL : https://www.valka.cz/Sumperk-t46790#489674Verze : 0
MOD
Šumperk (Mährisch Schönberg)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 15 718 obyvatel (z toho 3 434 osob národnosti československé, 92 osob národnosti maďarské, 11 585 osob národnosti německé, 17 osob národnosti polské a 104 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Pěší pluk 13 (od srpna 1920),
Hraničářský pluk 6 (leden 1938 – srpen 1938),
III. oddíl Dělostřeleckého pluku 7 (od září 1933),
náhradní baterie Horského dělostřeleckého oddílu 257 (červenec 1920 – leden 1923),
náhradní baterie Dělostřeleckého oddílu 257 (leden 1923 – říjen 1923 a únor 1926 – říjen 1920),
Dělostřelecký oddíl 82 (říjen 1932 – leden 1933),
Doplňovací okresní velitelství Šumperk (od října 1919).


Vojsko bylo ubytováno ve Starých kasárnách ze šedesátých a Nových kasárnách z devadesátých let 19. století.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Sumperk-t46790#183203Verze : 0
Šumperk


Město Šumperk (stejnojmenný okres), první zmínky máme o něm ve 13. století. Samotné založení města je datováno do let 1269-1276. Roku 1278 je uváděn šumperský rychtář Fridrich, což existenci města zcela jistě dokazuje. V roce 1278 je uváděn zeměpanský správce šumperského zboží Jeneč ze Šumperka (Inczo de Schonberch) a roku 1297 je poprvé zmíněn dominikánský klášter. V následujícím 14. století získává město roku 1347 privilegium pro ševce a koželuhy, následně je roku 1351 připojen šumperský děkanát s 22 farnostmi k litomyšlskému biskupství a roku 1391 udělil markrabě Jošt městu magdeburské právo mílové, várečné a odúmrtí. V 15. století je roku 1424 město obsazeno husity za pomoci zdejších stoupenců, roku 1442 byl založen soukenický cech, z roku 1452 máme první zprávu o městské škole při dominikánském klášteře, o šest let později tedy roku 1458 je založen městský špitál, cech plátenický je založen v roce 1472, radnice města Šumperk je poprvé uvedana roku 1475, městský vodovod je pak uveden v roce 1481. Vznikl i první velký spor města se zástavním držitelem Jiříkem st. Tunklem z Brníčka. Roku 1490 se zde konal sjezd moravských a slezských stavů. Spor města ze zástavním držitelem Jiřím st. Tunklem z Brníčka vedl až k první poddanské vzpouře na Moravě vůbec, podíl na ní měli i šumperští měšťané - stalo se tak roku 1494. V roce 1496 byl Šumperk žerotínským sídelním městem dále byla zahájena přestavba tamnějšího hrádku na zámek.


Zdroj:
www.sumperk.cz
URL : https://www.valka.cz/Sumperk-t46790#226630Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. prapor pěšího pluku č. 93
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 93
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 93
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Sumperk-t46790#416302Verze : 0
MOD
Kostel sv. Jana Křtitele


Původně gotický kostel z 2. poloviny 13. století. Jeho jádro a věž jsou původem gotické. Věž náležela městu, které zde mělo uloženo listiny a cennosti. Poprvé kostel vyhořel při požáru města roku 1513 dále 1669. Barokně přestaven v letech 1669 až 1688. Roku 1804 byla přistavěna sakristie a roku 1843 dvouramenné kryté schodiště.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=11242
URL : https://www.valka.cz/Sumperk-t46790#547411Verze : 1
Radnice


Na místě současné radnice stávala až roku 1909, kdy byla zbořena, radnice renesanční (původně gotická). Nová budova radnice byla postavena dle projektu architektů Jiřího Bergera a Ludvíka Schöna, kteří vyhráli v soutěži, které se účastnilo na 30 návrhů. Vystavena v letech 1909 až 1911, ve stylu saské novorenesance, doplněná o secesní detaily. Kamenické detaily jsou dílem Romana Kubesche. Věž slouží jako vyhlídková. V roce 2006 byla radnice rekonstruována.


První historickou zmínku o existenci radnice v Šumperku máme z roku 1410, dále pak 1475. Při požáru města roku 1513 vyhořela i radnice. Poté byla přestavěna v pozdně gotickém stylu. Již roku 1562 se dočkala renesanční přestavby a rozšíření. Za třicetileté války došlo k jejímu poškození. Částeně byla opravena roku 1650. Došlo k opravě 1. poschodí a nadstavení 2. poschodí. Ale již po 12 letech roku 1662 budova zcela vyhořela. K celkové obnově došlo roku 1688 v barokním stylu. Věž s krytým ochozem a cibulovitou bání byly dokončena již předchozího roku. V roce 1849 se budova radnice stala sídlem okresního soudu, při této příležitosti doznala řady změn interiéru. Roku 1865 při rozsáhlé rekonstukci došlo ke zrušení přeloženého schodiště a budova byla zastřešena jednotnou valbovou střechou. Přestože existovala řada návrhů na přestavbu staré budovy radnice, přistoupilo vedení města k její demolici.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=11342
URL : https://www.valka.cz/Sumperk-t46790#547412Verze : 3
Městské opevnění


Opevnění bylo vybudováno 15. století a zvláště po roce 1520. Do dnešní doby se zachovaly tři úsedky hradeb. A to mezi ulicemi Langrovou a Na Hradbách, na Okružní ulici a za Slovanskou ulicí.
První písemný doklad o existenci městského opevnění máme ve smirčí smlouvě z roku 1481, která byla uzavřena mezi šumperskými měšťany a Jiřím Tunklem z Brníčka a Zábřeha, v té se zmiňuje se poddaní ze vsí šumperského panství mají povinnost robotovat při opravách příkopu a palisád Šumperka. Tedy se jednalo ještě o jednoduchou formu dřevohlinitého opevnění s příkopem. Byť však údajně mělo být město obehnáno cihlovou zdí za husitských válek. Po roce 1520 jsou vybudovány hradby kamenné, výstavbu inicioval Petr ze Žerotína. Důvodem pro tuto dozajista náročnou investici a velké stavební dílo byl nejspíš požár z roku 1513. Součástí opevnění byly dvě brány a pět bašt. Výška hradby činila kolem 5 m a síla dosahovala 1,5 m. Nutno vzít v potaz že tato stavba pokládala déle minimálně v řádu let či i desetiletí. Příkop, který obepínal zřejmě jen část hradeb, dosahoval šíře asi až 10 m, byl naplňován vodou Bratrušovským potokem.
Brány Stará a Nová byly doplněny barbakánem (určitě Stará brána). Stará brána (později Jesserova věž) měla barbakán podkovovitého tvaru a ten měl vlastní menší bránu. Nacházela se poblíž místa, kde se dnes napojuje Starobranská ulice na ulici Gen. Svobody. Nová brána se nacházela v místech dnešní ulice Lužickosrbské.
K výraznému poškození opevnění došlo během obléhání a dobytí města Švédy roku 1646, ti měšťanům nařídili část hradeb strhnout.
Opevnění tak prakticky ztratilo svůj důvod a jeho důležitost nadále klesala. Příkopy byly zasypány a přeměněny na parčíky. Brány byly roku 1797 prodány soukromníkům. Zvláště Stará brána doznala změn. Do roku 1834 mělo být zbořeno všech pět bašt. Město později vykoupilo (a to mnohem dráž než je prodalo) brány, aby je následně zbouralo roku 1860 (byť se u Staré brány s barbakánem uvádí i rok 1863). Jako důvod se uvádí návštěva císaře Františka Josefa I. při jeho cestě do lázní Gräfenberk. Hradby pak mizely ještě poměrně nedávno. Až posléze došlo k jejich opravě a staly se místem odpočinku i her pro děti.


Zdroj:
www.turistika.cz
URL : https://www.valka.cz/Sumperk-t46790#547413Verze : 2
Socha císaře Josefa II.


Socha císaře Josefa II. je vyhotovená z litiny. Původně se nacházela na nádvoří šumperského zámku, později se dostala až na hlavní třídu.


Zdroj:
mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Sumperk-t46790#547414Verze : 0