Main Menu
User Menu

Motorisovaná brigáda [1947-1950]

Motorised Brigade

     
Název:
Name:
Motorisovaná brigáda
Originální název:
Original Name:
Motorisovaná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
7. divise
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.12.1950 Tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.11.1950 Olomouc, kasárny /
01.11.1950-15.12.1950 Milovice, kasárny /
Velitel:
Commander:

Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-15.12.1950 Dělostřelecký oddíl 257
01.10.1947-01.10.1949 Pěší prapor 13 /motorisovaný/
01.10.1947-01.10.1949 Pěší prapor 40 /motorisovaný/
01.10.1947-01.10.1949 Pěší prapor 6 /motorisovaný/
01.10.1949-15.12.1950 Pěší pluk 13 /motorisovaný/
01.10.1949-15.12.1950 Pěší pluk 40 /motorisovaný/
01.10.1949-15.12.1950 Pěší pluk 6 /motorisovaný/

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 0000 Olomouc
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 2733 Olomouc
01.11.1950-15.12.1950 VÚ 2733 Milovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond 01970 (Motorisovaná brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Motorisovana-brigada-1947-1950-t115027#400015Verze : 0
MOD