Main Menu
User Menu

15. letištní prapor [1952-1955]

15th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
15. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
15. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1952-19.10.1954 2. letecká technická divize
19.10.1954-01.11.1955 3. letecká technická divize
Dislokace:
Deployed:
01.03.1952-19.10.1954 Žatec, letiště /
19.10.1954-01.11.1955 Prešov, letiště /

Velitel:
Commander:
01.03.1952-DD.MM.RRRR Zdrápala, František (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sivanič, Petr (kapitán)
DD.MM.RRRR-01.11.1955 Petržela, František (nadporučík)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.03.1952-19.10.1954 VÚ 3870 Žatec
19.10.1954-01.11.1955 VÚ 3870 Prešov
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (15. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/15-letistni-prapor-1952-1955-t49620#454622Verze : 0
MOD
15. letištní prapor (15. lpr)


Krycí číslo: VÚ 3870


Zřízení:1.8.1952


Dislokace:
Žatec (1952 - 1954)
Prešov (1954 - 1955)


Nadřízený stupeň:
Velitelství 2. letecké technické divize (1952 - 1954)
Velitelství 3. letecké technické divize (1954 - 1955)Zabezpečované jednotky:
17. letecký stíhací pluk proudový (1952 - 1954)
Odloučená část 1. leteckého dopravního pluku (1954 - 1955)
Letka vlečných terčů (1955)


Zrušení: 1.11.1955


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/15-letistni-prapor-1952-1955-t49620#192071Verze : 0