Main Menu
User Menu

9. letištní prapor [1951–1967]

9th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
9. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
9. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1967
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1951-01.11.1955 1. letecká technická divize
01.11.1955-01.08.1957 Letecký týl
01.08.1957-01.10.1958 22. letecká technická skupina
01.10.1958-01.09.1961 34. letecká technická skupina
01.09.1961-01.10.1967 3. letecká technická divize
Dislokace:
Deployed:
01.12.1951-01.10.1953 Plzeň, letiště /
01.10.1953-01.10.1967 Pardubice, letiště /
Velitel:
Commander:
01.12.1951-DD.MM.RRRR Volf, Vladimír (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Končál, Josef (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Valach, Ladislav (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Borovička, ? (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Matuška, Alfons (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lolek, Josef (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rybišar, ? (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.12.1951-01.10.1953 VÚ 7343 Plzeň
01.10.1953-01.07.1967 VÚ 7343 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (9. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/9-letistni-prapor-1951-1967-t49538#454585Verze : 1
MOD
9. letištní prapor (9. lpr)


Krycí číslo: VÚ 7343


Zřízení:15.03.1951


Dislokace:
Plzeň Bory (1951 - 1953)
Pardubice (1953 - 1967)


Nadřízené stupně :
Velitelství 1. letecké technické divise ( 1951 - 1955)
Velitelství letectva - letecký týl (01.11. 1955-31.07.1957)
Velitelství 22. letecké technické divize (01.08.1957-30.09.1958)
Velitelství 34. letecké technické divize (01.10.1958-01.09.1961)
Velitelství 3. letecké technické divize (01.09.1961-30.09.1967)Zabezpečovaná jednotka:
18. letecký stíhací pluk (1951 - 1954)
18. stíhací letecký pluk (1954 - 1958)
18. stíhací bombardovací letecký pluk (1958 - 1967)


Zrušení : 30.09.1967

Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/9-letistni-prapor-1951-1967-t49538#191857Verze : 0