Main Menu
User Menu

18. stíhací letecký pluk [1954-1958]

18th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
18. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
18. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
18. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
18. stíhací bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 22. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1958 Pardubice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.10.1958 Roth, Jozef (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.10.1958
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1954
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.10.1958 VÚ 9668 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (18. stíhací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/18-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t49537#422143Verze : 1
MOD
Velitelé pluku:
1. mjr. let. Doskočil Oldřich (při zřízení)
2. npor. let. Zdeněk Praus
3. kpt. let. Miroslav Lindovský
4. mjr. Jozef Roth
URL : https://www.valka.cz/18-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t49537#191854Verze : 1
Pro označení příslušnosti letounů k útvaru ( do 30.6.1957) používal:
Velitelský roj - DA-01 a dále ( nejvýše - 09)
1. letka - PS - 10 a dále ( nejvýše - 29)
2. letka - BS - 30 a dále ( nejvýše - 49)
3. letka - EX - 50 a dále ( nejvýše - 69)
4. letka - VT - 70 a dále


Hlavní výzbroj pluku:
S-102/MiG-15 - (1954 - 1958)
CS-102/MiG-15
C-11


Zabezpečovací jednotky:
9. letištní prapor
22. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (1954 - 1957)
22. rota pozemního zabezpečení navigace (1957 - 1958)


Zdroje: www.vojenstvi.cz
Československé vojenské letectvo 1945-1957, Ing. Miroslav Irra, Jaroslav Matoulek, Stanislav Vystavěl (Vydavatelství Jan Máče)
URL : https://www.valka.cz/18-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t49537#191855Verze : 1