Main Menu
User Menu

37. protiletadlová raketová brigáda [1995-2001]

37th Anti-aircraft Missile Brigade

     
Název:
Name:
37. protiletadlová raketová brigáda
Originální název:
Original Name:
37. protilietadlová raketová brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
186. protilietadlová raketová brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2001
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.01.2000 3. zbor letectva a protivzdušnej obrany
01.01.2000-01.10.2001 Veliteľstvo vzdušných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.10.2001 Pezinok, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.1995-01.10.2001 Máčovský, Ivan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1995-30.09.2001
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1995-30.11.2000 1. protiletadlový raketový oddíl
01.10.1995-30.09.2001 2. protiletadlový raketový oddíl
01.10.1995-30.09.2001 3. protiletadlový raketový oddíl
01.10.1995-30.09.2001 37. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomováni
01.10.1995-30.09.2001 4. protiletadlový raketový oddíl
01.10.1995-30.11.2000 5. protiletadlový raketový oddíl
01.10.1995-30.09.2001 6. protiletadlový raketový oddíl
01.10.1995-30.09.2001 7. protiletadlový raketový oddíl
01.10.1995-30.11.2000 8. protiletadlový raketový oddíl
01.10.1995-30.09.2001 Technický oddíl

Ručně vyplněné položky:
01.10.1995-30.09.2001 veliteľstvo a štáb brigády
01.10.1995-30.11.2000 1. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 2. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 3. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 4. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.11.2000 5. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 6. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 7. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.11.2000 8. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 37. skupina rádiolokačného prieskumu a uvedomovania
01.10.1995-30.09.2001 technický oddiel
Čestný název:
Honorary Name:
27.08.1997-30.09.2001 Pezinská brigáda Ľudovíta Štúra
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1995-30.09.2001 VÚ 5949 Pezinok
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#306203Verze : 1
MOD
37. protilietadlová raketová brigáda


Krycie číslo: VÚ 5949


Podřízené oddíly
01.10.1995-30.09.2001 veliteľstvo a štáb brigády
01.10.1995-30.11.2000 1. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 2. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 3. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 4. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.11.2000 5. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 6. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 7. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.11.2000 8. protilietadlový raketový oddiel
01.10.1995-30.09.2001 37. skupina rádiolokačného prieskumu a uvedomovania
Podřízené setniny
01.10.1995-30.09.2001 batéria kompletácie a prepravy rakiet
01.10.1995-30.09.2001 batéria dopravy rakiet
01.10.1995-30.09.2001 spojovacia rota
01.10.1995-30.09.2001 ženijná čata
01.10.1995-30.09.2001 rota technického zabezpečenia
01.10.1995-30.09.2001 rota materiálového zabezpečenia
Výzbroj a vybavení
01.10.1995-30.09.2001 S-75 Volchov
01.10.1995-30.09.2001 S-125 NevaPri príležitosti 35.výročia vzniku 37. protilietadlovej raketovej brigády , ktorá niesla názov Pezinská brigáda Ľudovíta Štúra jej Prezident SR dňa 27.8.1997 zapožičal bojovú zástavu.


Zrušený:
k 30.9.2000 zrušené 373. stredisko rádiolokačného prieskumu Zohor 37. skupiny rádiolokačného prieskumu a upovedomovania 37. protilietadlovej raketovej brigády
k 30.11.2000 boli zrušené 1. a 5. protilietadlový raketový oddiel S-75 Volchov a 8. protilietadlový raketový oddiel S-125 Neva
30.09.2001 bola 37. protilietadlová raketová brigáda zrušená a dňa 01.10.2001 začlenená ako 3. protilietadlová raketová skupina k 2. protiletadlovej raketovej brigáde


Zdroj: 2000 Armáda Slovenskej republiky ISBN 80-88842-43-3 , ISSN : 1802-1514 , archív autora, Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#190810Verze : 0
MOD
znak 37. plrb
Zdroj : Peter Zelizňák, Vojenská symbolika register znakov vojenských útvarov a zariadení OSSR, Oddelenie umeleckých činností KaMC OS SR Bratislava, ISBN 978-80-969458-5-6
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#307564Verze : 0
MOD
Krycie číslo 5949
Podriadené jednotky
65. Skupina rádiolokačného prieskumu a uvedomovania Mierovo (65. SkRLPsU). prechádza do podriadenosti 37. protilietadlovej raketovej brigády Pezinok (37.plrb) ako 37. Skupina rádiolokačného prieskumu a uvedomovania Mierovo, 37. SkRLPsU (Vojenský útvar 5949). Zároveň dochádza k prečíslovaniu podriadených jednotiek:
 371. stredisko rádiolokačného prieskumu Mierovo (371. StrRLPs),
 372. stredisko rádiolokačného prieskumu Hlohovec (372. StrRLPs),
 373. stredisko rádiolokačného prieskumu Zohor (373. StrRLPs),
 374. stredisko rádiolokačného prieskumu Šurany (374. StrRLPs)
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#233782Verze : 0
Od 31.12.1994 boli drvivej vetšine príslušníkov VÚ 1563 ponúknuté pracovné pozície na VÚ 5949. K podriadeným setinám. Spojovacia rota bola dislokovaná na bojovke v Mierove. V čase od 1.10.1995 do 1.10.2001. Následne vznikla spojovacia čata v Pezínku, ktorá bola súčasťou rmtz. V čase od 1.10.1995 do 1.10.2001 existoval prmtz ktorý sa skladal z rtz, rmz a autoroty. V časti bojová technika mi dosť chýba rádioreleová stanica 5Ja62-63. Úplne topka čo sa týka spojenia a ktorou boli spojené všetky oddiely s veliteľstvom. Pavúk spojenia obchádzal malé karpaty cez devínsku kobylu. Pezinok, Senec, Rohovce, Rusovce,Dunajská lužná, Most pri Bratislave, Devinska Kobyla, Stupava, Lozorno. Cykloidy mali byt zrušené v roku 1993, ale určite sa cez ne spálalo dalej.
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#655957Verze : 0
Diskuse
Slúžil som pod Pezinkom od marca 1993 až do jeho neslávneho konca a neviem nič o 171.plrp... Zato viem o tom,že tam bol 185.plrp,ktorý prišiel z Kralovíc a teda nebol súčasťou 186.plrb. Do brigády bol začlenený až neskôr v rámci reorganizácie,takže by tam mal byť uvedený ako samostatný predchodca.
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#289249Verze : 0
Práve že to, že 185. plrp bol súčasťou 186. plrb tvrdí ročenka 1994 (alebo 1995). Kde bol tento pluk pôvodne dislokovaný presne neviem (po rozdelení federácie bola zostava PVO nasledovná: 186. protilietadlová raketová brigáda v Bratislave, 13., 14., 171. a 185. protilietadlový raketový pluk v Nitre, Rožňave a Liptovskom Mikuláši s raketovými systémami S-75M2/3 Volchov-M2/3, S-125M Neva-M, 2K12M2 Kub-M2 a S-300PMU. Dopĺňala ich 2. rádiotechnická brigáda - str. 14).


O zaradení 185. plrp do zostavy 186. plrb sa píše aj tu - www.fortifikace.net . Okrem toho tento pluk sme riešili aj v téme venovanej jeh existencii v rámci ČSR - https://www.valka.cz/topic/view/48149/
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#289263Verze : 0
MOD
No ak sa to píše v ročenke...v tej sa toho popísalo o modeloch armády 2000 a niekoľkých verziach 2010...
Možno to bolo v tej 1995,pretože vtedy sme prešli po brigádu...osobne som sa v Dunajskej Lužnej tejto "slávy" zúčastnil. Lenže dovtedy to bol samostatný pluk. Určite nesídlil ani v Nitre,Rožňave ani v Liptovskom Mikuláši. To že sa na tých stránkach píše o pluku ako o súčasti brigády od roku 1993 neznamená,že to bola fakt pravda.


Tak som sa pozrel do svojho spisu:


"od 1.2.1993 ustanovený veliteľom skupiny elektrocentrál rádiotechnickej batérie palebného oddielu 185.protilietadlového raketového pluku 1.divízie PVO veliteľstva letectva a PVO veliteľstva Armády SR"
PR V 185.plrp č.1/93


...nič o 186.plrb... do 30.12.1994


ďalší záznam je o tom,že som bol dňa 30.12.1994 odvolaný z doterajšej funkcie a...
"od 31.12.1994 ustanovený do funkcie veliteľ skupiny elektrocentrál rádiotechnickej batérie palebného oddielu VOLCHOV 37.protilietadlovej raketovej brigády 3.zboru letectva a PVO Generálneho štábu Armády SR
PR V 3.zLaPVO č.23/94


...asi toľko k tomu či bol 185.plrp samostatný a či bol samostatný predchodca 37.plrb...
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#289361Verze : 0
Chýba vám v podriadených jednotkách technický oddiel vo Viničnom...tam patrili tie batérie kompletácie a prepravy rakiet,ktoré máte uvedené samostatne a predpokladám aj dopravy rakiet.
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#333744Verze : 0
Som dlhoročný návštevník tohto webu ako aj portálov https://forum.presscont.eu a https://forum.fortifikace.net kde i aktívne vystupujem. Ako dlhoročný rakeťák a tiež aj bývalý učiteľ vo VVTŠ venujem sa dlhodobo histórii PVO Slovenska a preto mi nedalo aby som sa nezaregistroval na tomto webe a tak zareagoval na množstvo nepresností, ktoré sa týkajú 186. plrb Pezinok (i jej nástupcovi 37.plrb) a 185.plrp Pezinok (bývalého kralovického 185. pluku) Mnohí prispievatelia sa odvolávajú ako na zdroj na publikáciu "V službách vlasti, demokracie a mieru", no táto publikácia - vzhľadom na jej povahu (akože reprezentačná) bohužiaľ obsahuje aj veľké množstvo nesprávnych údajov a preto by som prispievateľov upozornil - aby si v nej uvedené informácii overili aj z iného zdroja. Z autorov tejto knihy nikto okrem plk.v.v. RSDr. Milana Šmida nikto nemal s rakeťákmi nič spoločné a už vôbec nie s tými slovenskými. V súčastnosti dávam dokopy vlastné podklady "O protilietadlovcoch na Slovensku" ktoré verím, že poskytnú presnejší pohľad na časť našej vojenskej histórie - ktorá samozrejme nie je len slovenská ale aj československá.


PS: adminovi fóra pošlem presné údaje k existencii 185.plrp na Slovensku - od jeho prísunu do Pezinka až do jeho úplného zániku.
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#526043Verze : 0
Dobrý deň, nevenujem sa histórii PVO ale v rámci diplomovej práce v obore architektúra momentálne riešim konverziu areálu RTH Devínska Kobyla. Chcela by som sa spýtať, či by ste boli ochotný mi poskytnúť nejaké historické fakty resp. hocijaké informácie ohľadom tejto základne z čias, keď ešte fungovala. Veľmi by ste mi pomohli, na internete je toho totižto ako píšete veľmi málo vecného a na úradoch som taktiež veľmi nepochodila, čiže každá info z prvej ruky je pre mna cenná.
Ďakujem! Michaela
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#619451Verze : 0

Citace - Michaela V :

Chcela by som sa spýtať, či by ste boli ochotný mi poskytnúť nejaké historické fakty resp. hocijaké informácie ohľadom tejto základne z čias, keď ešte fungovala.Skúste kontaktovať aj Vojenský historický ústav v Bratislave či kontaktovať klub Zväzu vojakov SR v Pezinku - https://zvazvojakov.sk/kontakt/.
URL : https://www.valka.cz/37-protiletadlova-raketova-brigada-1995-2001-t49135#619456Verze : 0
MOD