Main Menu
User Menu

Mechanizovaný prapor Trebišov [2000-2006]

Mechanized Battalion Trebišov

     
Název:
Name:
Mechanizovaný prapor Trebišov
Originální název:
Original Name:
Mechanizovaný prápor Trebišov
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2000
Předchůdce:
Predecessor:
21. mechanizovaná brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2006
Nástupce:
Successor:
21. mechanizovaný prápor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2000-01.10.2003 1. mechanizovaná brigáda
01.10.2003-01.10.2006 Mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.2000-01.10.2006 Trebišov, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2000-01.08.2003 Bujňák, Ján (Podplukovník)
01.08.2003-01.03.2005 Zmeko, Daniel (Podplukovník)
01.03.2005-01.10.2006 Stavrovský, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2000-30.09.2006 veliteľstvo a štáb práporu
01.10.2000-30.09.2006 1. mechanizovaná rota
01.10.2000-30.09.2006 2. mechanizovaná rota
01.10.2000-30.09.2006 3. mechanizovaná rota
01.10.2000-30.09.2003 mínometná batéria
01.10.2000-30.09.2003 protitanková batéria
01.10.2000-30.09.2003 protilietadlová batéria
01.10.2000-30.09.2003 rota materiálneho a technického zabezpečenia
01.10.2000-30.09.2003 spojovacia čata
01.10.2000-30.09.2003 ženijná čata
01.10.2000-30.09.2003 prieskumná čata
01.10.2000-30.09.2003 čata ochrany a obrany objektov
01.10.2003-30.09.2006 rota zabezpečenia velenia
01.10.2003-30.09.2006 rota palebnej podpory
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora, Ročenka MOSR 2004
URL : https://www.valka.cz/Mechanizovany-prapor-Trebisov-2000-2006-t49075#296037Verze : 1
MOD
mechanizovaný prápor Trebišov


Krycie číslo: VÚ 1101


Výzbroj a vybavení
01.04.2004-30.09.2006 BVP-1
01.10.2000-31.03.2004 BVP-2
01.10.2000-30.09.2006 OT-90
01.10.2000-30.09.2006 BPsV Svatava
01.10.2000-30.09.2006 9K111
01.10.2000-30.09.2006 98 mm mínomet vz.97Zdroj: archív autora, Ročenka MOSR 2004
URL : https://www.valka.cz/Mechanizovany-prapor-Trebisov-2000-2006-t49075#190724Verze : 0
MOD
Znak Mechanizovaného práporu Trebišov priznaný RMO 66/2003 zo dňa 12.12.2003 (účinnosť 16.12.2003).
Mechanizovaný prapor Trebišov [2000-2006] - Znak mpr Trebišov

Znak mpr Trebišov
URL : https://www.valka.cz/Mechanizovany-prapor-Trebisov-2000-2006-t49075#295348Verze : 0
MOD