Main Menu
User Menu
Reklama
     
Název:
Name:
OT-90
Originální název:
Original Name:
OT-90
Kategorie:
Category:
obrněný transportér
Výrobce:
Producer:
VOP 026, Šternberk /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1990-DD.MM.1991
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
620
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1990
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
6 (8) osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
12400 kg
Celková délka:
Overall Length:
6735 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2940 mm
Celková výška:
Overall Height:
2105 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
370 mm
Pancéřování:
Armour:
6 - 19 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
65 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
40-451) km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
745 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
540 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m
Brodivost:
Fording Depth:
-2) m
Výzbroj:
Armament:
kulomet KPVT
- ráže: 14,5 mm
- náboje: 500 kusů


kulomet vz. 43/66 SGMT (později PKT)
- ráže: 7,62 mm
- náboje: 2000 kusů
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
1) průměrná rychlost na suché nezpevněné cestě
2) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
Zdroje:
Sources:
Tanková a automobilová technika v české a slovenské armádě, Naše vojsko, Praha 2003
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_63.htm
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#429586Verze : 1
MOD
OT-90

Pásová obrněný transportér OT-90 vznikl na začátku devadesátých let přestavbou z bojového vozidla pěchoty BVP-1, jehož věž byla nahrazena upraveným věžovým kompletem z BTR-60PB, který byl v Československu používán na transportérech OT-64A SKOT.

Tato konverze byla iniciována uzavřením Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě v Paříži dne 19.11.1990 a Dohody o maximálních úrovních konvenčních zbraní a techniky, jež byla podepsána 3.11.1990 v Budapešti. V rámci limitů stanovených těmito smlouvami mohla mít československá armáda ve své výzbroji maximálně 2050 kusů bojových obrněných vozidel, tzn. obrněných transportérů (vozidla určená k přepravě družstva pěchoty a vybavená zbraní ráže menší než 20 mm) a bojových vozidel pěchoty (vozidla vybavená kanónem ráže nejméně 20 mm a odpalovacím zařízením protitankových řízených střel). Na konci osmdesátých let ČSLA disponovala více než 2000 exempláři BVP-1 a BVP-2, pro které však uvedené úmluvy stanovovaly limit 1430 kusů. Aby mohly být smlouvy splněny, přistoupilo se k rekonstrukci bojových vozidel pěchoty BVP-1 na obrněné transportéry. Tímto způsobem měla být zároveň provedena obměna starého vozového parku v kategorii obrněných transportérů (OT-62 a OT-64), které již byly zastaralé a navíc k nim nebyl dostatek náhradních dílů.

V krátké době bylo navrženo pět variant řešení s výzbrojí i bez výzbroje (z toho byly postaveny dva funkční vzory), které musely splňovat požadavky na nevratnost změn a poměrně jednoduchou a rychlou možnost přestavby. Kvůli velmi omezeným technickým, časovým a kapacitním důvodům byla realizována varianta s využitím věže z typu OT-64A. Tímto způsobem došlo k "omlazení" obrněných transportérů československé armády o 10 až 15 let. Zároveň došlo k částečné unifikaci s již provozovanými bojovými vozidly pěchoty. Přestavbou na OT-90 se sice několik stovek vozidel BVP-1 ušetřilo sešrotování, ale za cenu, kdy "nový" obrněný transportér měl velké množství nedostatků. Vzhledem k nouzové povaze konverze, kterou realizovali pracovníci VOP 026 často přímo u bojových útvarů, byla kvalita řemeslného zpracování transportérů OT-90 v řadě případů velmi špatná. To spolu se snížením palebné síly původního bojového vozidla pěchoty vedlo k tomu, že OT-90 získaly posměšnou přezdívku "Havlův tygr".

Mezi roky 1990 a 1991 bylo na standard OT-90 upraveno celkem 620 kusů BVP-1. Po rozpadu federace jich AČR do své výzbroje převzala 413. V roce 2008 byly do Středoafrické republiky ze Slovenska dodány pravděpodobně tři OT-90.

Již v počátcích provozu OT-90 u útvarů se na světlo světa dostala řada jejich nedostatků, které byly řešeny v rámci modernizací OT-90M1 a OT-90M2. Od základního provedení OT-90 byla dále odvozena řada specializovaných nástaveb:
VP-90 - velitelské pracoviště
DP-90 - dělostřelecká pozorovatelna
MU-90 - minový ukladač
OZ-90 - zdravotnické vozidlo odsunové
DTP-90/55 - dílna technické pomoci
DTP-90/72 - dílna technické pomoci
ZV-90 - zdrojové vozidlo
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#82461Verze : 2
MOD
Bokorysy verzí OT-90 a OT-90M1.
CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#174931Verze : 0
MOD
OT-90 ("423") z výzbroje československé armády, cca 1991.


Zdroj : ATOM
CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#206511Verze : 0
OT-90 z výzbroje OS SR se zkombinovaným nátěrem smytelných letních a zimních maskovacích barev.
CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#90191Verze : 1
MOD
OT-90 z výzbroje OS SR.
CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 - tá bodka vpredu je moje ot a práve to valím tak 70........

tá bodka vpredu je moje ot a práve to valím tak 70........
CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#104339Verze : 0
MOD
Interiér transportéru OT-90 z výzbroje OS SR.
CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#104341Verze : 0
MOD
Obrněné transportéry OT-90 z výzbroje OS SR.
CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#105090Verze : 0
MOD
OT-90 vyřazený z výzbroje AČR, 60 cm sněhu, teplota -10°C, rychlost 60 km/h.
CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#95888Verze : 0
OT-90 vyřazený z výzbroje AČR, zima 2004/2005.
CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#104543Verze : 1
OT-90 vyřazený z AČR na akci Bahna 2005.
CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#114851Verze : 1
OT-90 se zapnutým zadýmovacím zařízením.
CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#126459Verze : 0
OT-90 ("660" a "661") z výzbroje 1. ženijní mechanizované roty 151. ženijního praporu, únor 2008.


Fotografie: 151. ženijní prapor

CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#429590Verze : 1
MOD
Diskuse
"Havlův Tygr" - přestavba BVP-1 (IFV) na OT-90 (APC) vynucená smlouvou o konvenčních silách v Evropě. Tato smlouva klasifikovala BVP-1 s jeho 73 mm kanónem jako stíhač tanků. Proto byly nadpočetné BVP-1 urychleně přestavěny sejmutím věže a její náhradou věžičkou z OT-64. Bohužel se vyznačovaly nízkou tuhostí navařeného oběžného věnce a nekvalitním provedením přestavby (technologie svařování hliníkové slitiny skříně). To vedlo k častému zkřížení věnce a nepohyblivosti věže. Existují OT-90M1, M2 a M3.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#82466Verze : 0
Myslíte si, že to je OT-90?
CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


CZK - OT-90 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#47129Verze : 0
MOD
Keďže mu chýba tlmenie vahadla druhého pojazdového kolesa,tak to vyzerá na pôvodnú-prvú podobu OT90.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#47139Verze : 0
MOD
Už to tak vypadá, ale trochu mne matou ty gumové náhrady blatníků a zvlášť ten kryt nad boxem filtru FVZ a otevřená krabice/krabička nad "falešným hákem", ve kterém byla trubka, kterou se přiváděl vzduch pro přístroj radiačního a chemického průzkumu GO-27. Taky modifikace Luny", respektive její přemístění na věž se mi moc nezdá.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#56075Verze : 0
Inak ten OT-90 vyzerá,ako upravený prototyp pôvodnej OT-90.Možno nejaký predchodca modernizačnej úpravy M1.


Písmená U,UP a P znamenajú presne čo? Nieje mi význam tohoto značenia úplne jasný. Je to úprava,upravený prototyp a prototyp alebo čo?
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#56364Verze : 0
MOD
U=uložené vozidlo (zpravidla po generálce nebo jiné "větší periodické opravě"), vpodstatě určeno ke zprovoznění při mobilizaci), bylo/mělo by být ve skladech NZ, různé druhy uložení (od kompletní "šprcky" přes poloobal až po prosté zakonzervování motoru, nátěr pásů "Madolakem" a gumových částí "Gumolakem", dělaly se zpravidla jen "přechody" a nebo, pokud šlo o mašinu v kompletní "šprcce", tak se jenom kontrolovaly vlhkoměry a 1xza 5let se udělaly přechody. Vzhledem k intenzitě údržby (zpravidla a pokud bylo uložení odfláknuto) myšiny tekly a z technického hlediska stály za dvě věci... netočily, nebrzdily, tekly a tak...
P=provozní vozidlo, před provedením generálky nebo jiné "větší periodické opravy", využíváno k výcviku s cílem "vyjetí meziopravní normy proběhu km", ač se to nezdá, tak to byly mašiny v nejlepším technickém stavu (zpravidla - dělal se na nich vzhledem k intenzivnímu provozu odpovídající údržba) - nenechte se zmást vzhledem...
UP=uložené vozidlo se zvýšeným proběhem, vpodstatě platí jako u "U", ale druh uložení jen konzervací motoru a připojením na UKN - konzervátor/dobíječ baterek, vytahovalo se zpravidla na větší cvičení (plukovní nebo divizní) a bylo první na řadě k převedení z "UP" na "P", pokud některá z mašin toho typu šla do generálky nebo jiné "větší periodické opravy".
V mnoha případech uvádění těchto zkratek nebylo pravidlem...
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-90-t13257#56490Verze : 0