Main Menu
User Menu

13. rota chemické ochrany [1993-1995]

13. rota chemickej ochrany

     
Název:
Name:
13. rota chemické ochrany
Originální název:
Original Name:
13. rota chemickej ochrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
13. rota chemické ochrany
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1995
Nástupce:
Successor:
1. rota chemickej ochrany 1. armádneho zboru
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.11.1994 13. tanková divízia
01.11.1994-01.10.1995 1. armádny zbor
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.10.1995 Topoľčany, Jaselské kasárna

Velitel:
Commander:
01.01.1993-30.09.1995 ?
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/13-rota-chemicke-ochrany-1993-1995-t48841#295188Verze : 2
MOD
13. rota chemickej ochrany


Krycie číslo: VÚ 2507


Počet osob
?
Podřízené jednotky
01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb
01.01.1993-30.09.1995 ?
Výzbroj a vybavení
01.01.1993-30.09.1995 OT-65/BRDM-2
01.01.1993-30.09.1995 UAZ-469Ch
01.01.1993-30.09.1995 Praga V3S ARS-12
01.01.1993-30.09.1995 Praga V3S ADM-48
01.01.1993-30.09.1995 Praga V3S ACHL-1
Poznámka :Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/13-rota-chemicke-ochrany-1993-1995-t48841#189976Verze : 1
MOD