Main Menu
User Menu

Topoľčany, Jaselské kasárna [RRRR- ]

Jaslo Barracks / Jaselské kasárne

     
Název:
Name:
Jaselské kasárna
Originální název:
Original Name:
Jaselské kasárne
Další názvy:
Other Names:
15.01.1938-DD.MM.RRRR ?
Obec:
Municipality:
Topoľčany
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°33'55.99"N 18°09'27.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 1/1
1st Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 2/1
2nd Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 3/1
3rd Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 4/1
4th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 5/1
5th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 6/1
6th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 7/1
7th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 8/1
8th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký oddíl I/1
1st Artillery Battalion
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký oddíl II/1
2nd Artillery Battalion
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 1/1
1st Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 2/1
2nd Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 3/1
3rd Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 4/1
4th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 5/1
5th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 6/1
6th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 7/1
7th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 8/1
8th Artillery Battery
30.09.1939-22.06.1941
Dělostřelecký oddíl I/1
1st Artillery Battalion
30.09.1939-22.06.1941
Dělostřelecký oddíl II/1
2nd Artillery Battalion
30.09.1939-22.06.1941
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
30.09.1939-18.05.1944
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 1
Replacement Battalion of 1st Artillery Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 1/1
1st Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 2/1
2nd Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 3/1
3rd Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 4/1
4th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 5/1
5th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 6/1
6th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 1/1
1st Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 2/1
2nd Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 3/1
3rd Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 4/1
4th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 5/1
5th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 6/1
6th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecký oddíl I/1
1st Artillery Battalion
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecký oddíl II/1
2nd Artillery Battalion
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
25.05.1945-24.06.1945
Dělostřelecký pluk 2
2nd Artillery Regiment
01.06.1945-24.06.1945
Dělostřelecký oddíl I/2
1st Artillery Battalion
01.06.1945-DD.07.1945
Dělostřelecký oddíl II/2
2nd Artillery Battalion
01.06.1945-24.06.1945
Dělostřelecký oddíl III/2
3rd Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Protitankový oddíl 9
9th Anti-Tank Battalion
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl I/9
1st Artillery Battalion
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl II/9
2nd Artillery Battalion
01.07.1945-DD.06.1946
Dělostřelecký oddíl III/9
3rd Artillery Battalion
01.07.1945-DD.06.1946
Dělostřelecký pluk 9
9th Artillery Regiment
01.07.1945-01.04.1951
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 9
Replacement Battalion of the 9th Artillery Regiment
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 1/59 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 2/59 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 3/59 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 59
59th Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 59
Replacement Battery of the 59th Artillery Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl I/357
1st Artillery Battalion of the 357th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/357
2nd Artillery Battalion of the 357th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 357
357th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Jezdecká eskadrona 4
4th Cavalry Squadron
01.10.1945-01.09.1948
Jezdecká korouhev 4
4th Cavalry Guidon
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 357
Replacement Battalion of the 357th Artillery Regiment
01.10.1945-15.05.1946
Remontní eskadrona 4
4th Remont Squadron
DD.06.1946-DD.09.1946
Dělostřelecký oddíl III/6
3rd Artillery Battalion
DD.06.1946-DD.09.1946
Dělostřelecký pluk 6
6th Artillery Regiment
DD.09.1946-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl III/9
3rd Artillery Battalion
DD.09.1946-01.12.1950
Dělostřelecký pluk 9
9th Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 1/317 /kanónová/
1st Artillery Battery /Gun/ of the 317th Artillery Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 2/317 /houfnicová/
2nd Artillery Battery /Cannon/ of the 317th Artillery Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 3/317 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 317th Artillery Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 317
317th Artillery Division
01.10.1947-01.10.1949
Jezdecká eskadrona 1
1st Cavalry Squadron
01.10.1947-01.10.1949
Jezdecká eskadrona 2 /těžkých zbraní/
2nd Cavalry Squadron /Heavy Weapons/
01.10.1947-01.10.1949
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 317
Replacement Battery of the 317th Artillery Battalion
25.08.1949-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl I/9
1st Artillery Battalion
25.08.1949-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl II/9
2nd Artillery Battalion
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 1/9
1st Artillery Battery
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 2/9
2nd Artillery Battery
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 3/9
3rd Artillery Battery
DD.09.1950-10.12.1950
Dělostřelecká baterie 1/259 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 259th Artillery Battalion
DD.09.1950-10.12.1950
Dělostřelecká baterie 2/259 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 259th Artillery Battalion
DD.09.1950-10.12.1950
Dělostřelecká baterie 3/259 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 259th Artillery Battalion
DD.09.1950-10.12.1950
Dělostřelecký oddíl 259
259th Artillery Division
DD.09.1950-10.12.1950
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 259
Replacement Battery of the 259th Artillery Battalion
01.12.1950-09.05.1955
9. dělostřelecký pluk
9th Artillery Regiment
09.05.1955-17.08.1958
26. dělostřelecký pluk
26th Artillery Regiment
01.11.1955-17.08.1958
9. protitankový dělostřelecký oddíl
9th Anti-Tank Artillery Division
15.07.1958-01.09.1961
2. automobilní prapor
2nd Automobile Battalion
01.07.1961-01.09.1961
220. protitankový dělostřelecký pluk
220th Anti-Tank Artillery Regiment
01.09.1961-01.09.1967
205. protitanková brigáda
205th Anti-Tank Brigade
01.09.1961-01.09.1967
219. protitankový pluk
219th Anti-Tank Regiment
01.09.1961-15.10.1968
220. protitankový pluk
220th Anti-Tank Regiment
01.09.1961-01.09.1969
76. cisternový prapor
76th Fuel Tank Battalion
00.10.1968-31.12.1992
13. spojovací prapor
13th Signal Battalion
06.10.1968-01.09.1979
3. rota chemické ochrany
3rd Chemical Defence Company
08.10.1968-31.10.1991
3. zdravotnický prapor
3rd Medical Battalion
10.10.1968-31.12.1992
13. tanková divize
13th Tank Division
01.09.1979-31.10.1991
3. prapor chemické ochrany
3rd Chemical Defence Battalion
01.10.1979-01.01.1981
13. velitelská baterie
13th Command Battery
01.01.1981-31.12.1992
13. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
13th Command and Artillery Reconnaissance Battery
31.10.1991-01.03.1992
13. baterie radiolokačního průzkumu a velení
13th Radar Reconnaissance and Command Battery
31.10.1991-31.12.1992
13. rota chemické ochrany
13th Chemical Defence Company
31.10.1991-31.12.1992
13. sklad zdravotního materiálu
13th Medical Store
01.03.1992-31.12.1992
13. baterie protivzdušné obrany
13th Air Defence Battery
01.01.1993-01.10.1995
13. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
13th Command and Artillery Surveillance Battery
01.01.1993-01.10.1995
13. rota chemické ochrany
13th Chemical Protection Company
01.01.1993-30.09.1995
13. sklad zdravotního materiálu
13th Medical Store
01.01.1993-01.10.1995
13. spojovací prapor
13th Signal Battalion
01.01.1993-01.11.1994
13. tanková divize
13th Tank Division
01.11.1994-01.04.2000
1. armádní sbor
1st Army Corps
01.10.1995-01.04.2000
1. spojovací prapor
1st Signal Battalion
01.10.1995-01.04.2000
1. zdravotní prapor
1st Medical Battalion
01.04.2000-01.10.2002
Velitelství domobrany
Home Guard Command
30.05.2002-23.05.2005
Mnohonárodní brigáda
Multinational Brigade
01.10.2002-01.10.2006
Lehká brigáda
Light Brigade
01.01.2004-01.11.2015
Prapor logistické podpory
Logistics Support Battalion
01.07.2005-01.09.2014
Útvar vojenské policie Topoľčany
Military Police Department in Topolcany
01.10.2006-DD.MM.RRRR
1. mechanizovaná brigáda
1st Mechanized Brigade
01.11.2015-01.11.2021
Prapor logistiky Topolčany
Logistic Battalion Topolcany
01.11.2021-DD.MM.RRRR
14. prapor logistiky
14th Logistic Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.mod.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/Topolcany-Jaselske-kasarna-RRRR-t145112#467193Verze : 0
MOD