Main Menu
User Menu

576. divize lidových granátníků [1944-1944]

576th People's Grenadier Division

576. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
576. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
576. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1944
Nástupce:
Successor:
271. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
25.08.1944-17.09.1944 Trnava, ? /

Velitel:
Commander:
03.09.1944-17.09.1944 Bieber, Martin (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.08.1944-17.09.1944 Dělostřelecký pluk 1576

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/576-divize-lidovych-granatniku-1944-1944-t46990#464985Verze : 1
MOD
Stručná historie 576. divize lidových granátníků


Byla vytvořena koncem srpna 1944 a následně sloučena do 271. divize lidových granátníků počátkem září 1944.


Operace:
Slovensko (08/1944 - 09/1944)


Organizace:
Granátnický pluk 1186
Granátnický pluk 1187
Granátnický pluk 1188
Dělostřelecký pluk 1576
Divizní jednotky 1576DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
srpen 1944 - září 1944
formování
Velitelství záložního vojska

Trnava (Slovensko)
URL : https://www.valka.cz/576-divize-lidovych-granatniku-1944-1944-t46990#183756Verze : 0