Main Menu
User Menu
Reklama

Užhorod

Uzhhorod

Ужгород / Ungvar / Ungwar

     
Název:
Name:
Užhorod
Originální název:
Original Name:
Ужгород
Další názvy:
Other Names:
Уґоград / Ugohrad
Ужгороd / Užgorod
Ungvár / Ungvar / Ungwar
אונגװיר
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°37'25.99"N 22°17'42.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
872
Vojenské objekty:
Military Objects:

Vojenské mesto 43
Vojenské mesto 44
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1914-DD.08.1914
29. pěší brigáda
29th Infantry Brigade
28.04.1919-31.05.1919
Východní armádní skupina
Eastern Army Group
00.08.1919-04.09.1919
Pěší pluk 98
98th Infantry Regiment
03.10.1919-31.10.1919
Letecká setnina Užhorod
Air Company Uzhorod
10.10.1919-01.01.1920
10. divise
10th Division
10.10.1919-01.07.1920
Zemský dělostřelecký inspektorát pro Podkarpatskou Rus
Land Artillery Inspectorate for Ruthenia
15.10.1919-27.10.1921
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Land Military Command for Ruthenia
31.10.1919-DD.03.1920
Letecká setnina 7
7th Air Company
01.01.1920-25.09.1938
12. divise
12th Division
01.06.1920-01.12.1921
Velitelství dělostřelectva 12. divise
12th Division Artillery Command
01.07.1920-27.10.1921
Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus
Land Artillery Command for Ruthenia
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 36
36th Infantry Regiment
DD.01.1921-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 12
12th Light Artillery Regiment
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 12
12th Automobile Company
10.11.1921-15.09.1925
Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus
Land Artillery Command for Ruthenia
10.11.1921-15.09.1925
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Land Military Command for Ruthenia
01.12.1921-31.12.1937
12. polní dělostřelecká brigáda
12th Field Artillery Brigade
01.01.1922-00.03.1928
Letecká povětrnostní stanice 4
4th Air Weather Station
01.01.1923-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 12
12th Artillery Regiment
00.10.1933-31.12.1937
24. pěší brigáda
24th Infantry Brigade
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 12. divise
12th Division Artillery Command
24.09.1938-DD.12.1938
Expositura regulační komise 1
1st Expositur of the Regulatory Commission
25.09.1938-15.12.1938
42. hraniční oblast
42nd Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství dělostřelectva 42. hraniční oblasti
Artillery Command of the 42nd Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství telegrafního vojska 42. hraniční oblasti
Signal Command of the 42nd Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství ženijního vojska 42. hraniční oblasti
Engineer Command of the 42nd Border Area
27.09.1938-06.10.1938
12. divise
12th Division
27.09.1938-06.10.1938
Telegrafní prapor 12
12th Signal Battalion
27.09.1938-15.12.1938
Telegrafní prapor 42
42nd Signal Battalion
27.09.1938-06.10.1938
Velitelství dělostřelectva 12. divise
Artillery Command of the 12th Division
27.09.1938-06.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 12. divise
Signal Command of the 12th Division
27.09.1938-06.10.1938
Velitelství ženijního vojska 12. divise
Engineer Command of the 12th Division
29.06.1941-01.07.1941
1. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
1st Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
29.06.1941-01.07.1941
2. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
2nd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
29.06.1941-01.07.1941
3. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
3rd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
29.06.1941-01.07.1941
I. (stíhací) skupina Instrukční eskadry 2
1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
29.06.1941-01.07.1941
Štáb I. (stíhací) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
7. letka (armádní) Průzkumné skupiny 32
7th Squadron (Army) of the 32nd Reconnaissance Group
09.07.1945-DD.11.1954
3. horský střelecký sbor
3rd Mountain Rifle Corps
20.09.1961-DD.06.1962
919. samostatný protiletadlový raketový pluk
919th Separate Anti-Aircraft Missile Regiment
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR
101. samostatná brigáda územní obrany
101st Separate Territorial Defense Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
212. samostatný prapor územní obrany
212th Separate Territorial Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
68. samostatný prapor územní obrany
68th Separate Territorial Defense Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Uzhhorod
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uzhgorod-COA.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uzh_prapor.jpg
URL : https://www.valka.cz/Uzhorod-t46900#510836Verze : 3
MOD
Užhorod (Ужгород)


V období 1.republiky sídlo soudního a politického okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 26 675 obyvatel (z toho 27 osob národnosti cikánské, 8 030 osob národnosti československé, 4 499 osob národnosti maďarské, 508 osob národnosti německé, 53 osob národnosti polské, 6 260 osob národnosti ruské a 5 897 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus (říjen 1919 – září 1925),
velitelství Dvanácté divise (leden 1920 – leden 1938),
velitelství Dvanácté pěší divise (od ledna 1938),
velitelství Dvacáté druhé pěší brigády (říjen 1933 – prosinec 1937),
velitelství Dvanácté polní dělostřelecké brigády (prosinec 1921 – prosinec 1937),
Pěší pluk 36 (od října 1920),
Lehký dělostřelecký pluk 12 (leden 1921 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 12 (od ledna 1923),
Automobilní rota 12 (od února 1921),
Letecká povětrnostní stanice 4 (leden 1922 – březen 1928),
Zemské vojenské stavební ředitelství v Užhorodu (leden 1920 – září 1925),
Vojenská stavební odbočka 12 (září 1925 – prosinec 1936),
Divisní nemocnice 12 (březen 1922 – leden 1937),
Sborová nemocnice 12 (od ledna 1937),
Odbočka vojenské zásobárny Užhorod (únor 1920 – duben 1923),
Odbočka divisní zásobárny Užhorod (duben 1923 – leden 1924),
Odbočka divisního proviantního skladu Užhorod (leden 1924 – říjen 1933),
Divisní proviantní sklad 12 (říjen 1933 – leden 1937),
Sborový proviantní sklad 12 (od ledna 1937),
Velitelství evidence koňstva 12 (od dubna 1922),
Velitelství evidence motorových vozidel v Užhorodu (únor 1921 – leden 1937),
Doplňovací okresní velitelství Užhorod (od června 1920),
Divisní soud Užhorod (červen 1919 – červen 1933),
Brigádní soud Užhorod (od října 1919),
Úřad vojenského prokurátora v Užhorodu (květen 1920 – červen 1933),
Úřad funkcionáře vojenského prokurátora v Užhorodu (od května 1920).


Pro potřeby branné moci byly ve městě k dispozici Budova vojenských úřadů, Dělostřelecké kasárny, Městské kasárny a Župní kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Uzhorod-t46900#183337Verze : 0
Zdroj.Vlastní sbírka fotografií (pozůstalost po npor. F. Královi)
Užhorod - Celkový pohled na Užhorod v roce 1923.

Celkový pohled na Užhorod v roce 1923.
Užhorod - Budova  zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus(1923).

Budova zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus(1923).
Užhorod - Kasárna Lehkého dělostřeleckého pluku 12 (1923).

Kasárna Lehkého dělostřeleckého pluku 12 (1923).
Užhorod - Kasárna Pěšího pluku 36 (1923).

Kasárna Pěšího pluku 36 (1923).
Užhorod - Kasárna Lehkého dělostřeleckého pluku 12(1923 kolmý snímek).

Kasárna Lehkého dělostřeleckého pluku 12(1923 kolmý snímek).
URL : https://www.valka.cz/Uzhorod-t46900#605975Verze : 1