Třinec

okres Frýdek-Místek
     
Název:
Name:
Třinec Trinec
Originální název:
Original Name:
Třinec
Další názvy:
Other Names:
Trzyniec
Trzynietz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Frýdek-Místek Frýdek-Místek District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°40'40.00"N 18°40'22.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Český Puncov
Guty
Dolní Líštná
Horní Líštná
Kanada
Karpentná
Konská
Kojkovice
Lyžbice
Nebory
Oldřichovice
Staré Město
Tyra
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1444
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Třinecké železárny
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
cs.wikipedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
11. prosince 1930 povýšen na město. -
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99inec
URL : https://www.valka.cz/Trinec-t46764#529243 Verze : 1
Třinec (Trzyniec)
(okr. Frýdek-Místek)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Český Těšín.


Sčítání lidu v roce 1930: 6 128 obyvatel (z toho 2 593 osob národnosti československé, 930 osob národnosti německé, 2 109 osob národnosti polské a 93 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1920. Zrušena v prosinci 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. prapor Pěšího pluku 39.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Trinec-t46764#183173 Verze : 0
Evangelický kostel


Evangelický kostel byl postaven v letech 1896–1899 dle projektu architekta Julia Leischninga. Ještě během stavby byly roku 1898 zavěšeny všechny tři zvony. K vysvěcení došlo 9. července 1899. Oltář a kazatelnu vyhotovil Robert Hanel dle plánu architekta Theodora Prüfera. Jan Raszka vyhotovil oltářní obraz s vyobrazením zmrtvýchvstání Krista a dále sochy apoštolů Petra a Pavla. Krnovská firma Rieger pak vyrobila varhany.


Zdroj:
cs.wikipedia.org
Třinec - Kostel a náměstí během trhu, pohlednice z roku 1950
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804763349566887/?type=3&permPage=1

Kostel a náměstí během trhu, pohlednice z roku 1950 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804763349566887/?type=3&permPage=1
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Trinec-t46764#529244 Verze : 1
Kostel sv. Augusta


Kostel vystavený na náklady arciknížete Albrechta Fridricha Habsburského v letech 1882-1885, přičemž základní kámen byl položen 24. října 1882. Pro budovu kostela byl vybrán pahorek vystupující nad město i nedaleké železárny do výše 305 m n. m. Provedením se jedná o působivou novogotickou svatyni postavenou z neomítnutých cihel. V širších nadregionálních souvislostech jej lze spojit např, s kostely v Novém Bohumíně, Ostravě-Hrušově a Vítkovicích. Je inspirací pro kostel ve Frýdku. Půdorysně má tvar kříže, přičemž základní prostorovou jednotkou je čtverec. Architekt zde uplatnil systém raněgotických francouzských katedrál či též románských a raně gotických kostelů z Německa. Tedy utvoření půdorysu je utvořeno tak, že na délku jednoho čtverce hlavní lodi připadá dvojnásobek čtverců lodi boční. Kostel, který může pojmout až kolem 2000 osob je dlouhý 49,5 m, široký 32,5 m a vysoký 14 m (sama stavba bez věže). Sakristie je umístěna mezi presbytářem a jižním ramenem kříže, mezi severním ramenem kříže je pak oratorium pro šlechtu. Věž je vysoká 63 m. Původně kromě hodin měla i tři zvony - nejtěžšího sv. Alberta 703 kg, středního sv. Karla 372 kg a nejmenšího sv. Hildegarda 204 kg, které však byly za 2. sv. války svěšeny a zničeny. Proto byly v roce pořízeny zvony nové, ty dostaly jména sv. Pius X., Panna Marie Bolestná, sv. Jan Sarkander, sv. Anežka, jejich zhotovitelem je p. Kadlec. K jejich vysvěcení biskupem Hrdličkou došlo 16. května 1992. Varhany pochází z krnovské firmy Rieger.


Při kostele se po jeho obou stranách nachází hřbitov. Rovněž bylo spolu s kostelem ve stejném novogotickém stylu vystavěno zázemí.


Zdroj:
http://www.trinec.farnost.cz/
www.turistika.cz
Třinec - Kostel na pohlednici z roku 1925
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804764046233484/?type=3&permPage=1

Kostel na pohlednici z roku 1925 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804764046233484/?type=3&permPage=1
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Třinec - Kostel a vila na pohlednici z roku 1912
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/583899101653314/?type=3&permPage=1

Kostel a vila na pohlednici z roku 1912 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/583899101653314/?type=3&permPage=1
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Trinec-t46764#529251 Verze : 1
Pomník osvobození Třince a obětem 2. sv. války


Pomník se nachází při evangelickém kostele. V současnosti vykazuje prvky zanedbání a degradace. Nápisy jsou provedeny česky a polsky. Ústřední částí památníku je socha rudoarmějce ve spodní části památníku se nachází malá deska obětem fašismu v Třinci a okolí vyčislující oběti na 20 čechů, 89 poláků a 70 židů.
URL : https://www.valka.cz/Trinec-t46764#529257 Verze : 0
Einmannbunker (též Luftschutz - Splitterschutzzelle)


Během války bylo v Třinci vystaveno mnoho leteckých krytů - pozorovatelen tzv. "ajnmanů". Ještě v nedávné době jich bylo v Třinci na 60-70. Po demolici na Stiskalovce jich mnoho ubylo, avšak stále se jich dá zde mnoho najít, mnohdy jsou v poměrně dobrém stavu. Část jich můžeme najít při Frýdecké ulici, na Folvarku a Starém Borku.


Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Einmannbunker
www.fortifikace.net
Třinec - Einmannbunker při vile čp. 294

Einmannbunker při vile čp. 294
URL : https://www.valka.cz/Trinec-t46764#529267 Verze : 0
Historická vyobrazení
Třinec - Vybrané pohledy na Třinec, pohlednice z roku 1908
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804762192900336/?type=3&theater

Vybrané pohledy na Třinec, pohlednice z roku 1908 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804762192900336/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Třinec - Obchod Georga Drosta, nádraží, ředitelství a stavba mostu na pohlednici z roku 1909 
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804765399566682/?type=3&theater

Obchod Georga Drosta, nádraží, ředitelství a stavba mostu na pohlednici z roku 1909 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804765399566682/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Třinec - Pohled na Třinec na pohlednici z roku 1926
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804773969565825/?type=3&permPage=1

Pohled na Třinec na pohlednici z roku 1926 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/804773969565825/?type=3&permPage=1
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Třinec - Třinec - celkový pohled, pohlednice z roku 1926
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/583896034986954/?type=3&permPage=1

Třinec - celkový pohled, pohlednice z roku 1926 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/583896034986954/?type=3&permPage=1
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Třinec - Celkový pohled na Třinec, pohlednice z roku 1928
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/583896141653610/?type=3&permPage=1

Celkový pohled na Třinec, pohlednice z roku 1928 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.583895951653629.1073741911.152396488136913/583896141653610/?type=3&permPage=1
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Trinec-t46764#530956 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více