Main Menu
User Menu

CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel)

Automobilová cisterna na PH Tatra 148 CAPL 15 - plnič lietadiel
(Skratka : T – 148 CAPL 15)


Určenie : Terénna automobilová cisterna na prečerpávanie, prepravu, odsávanie a výdaj meranými a filtrovanými pohonnými hmotami do leteckej techniky (pozemnej techniky).


PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE


Nadrž : skutočný objem 15 000 litrov
užitočný objem mimo verejných komunikácií 14 550 litrov
97% skutočného objemu
užitočný objem na verejných komunikáciách 13 500 litrov
90% skutočného objemu u BA,BL
užitočný objem na verejných komunikáciách 13 050 litrov
87% skutočného objemu u NM,PL
počet komôr 3 navzájom prepojené


Pozostáva s laminátového plášťa uchytená pomocným kovovým rámom o podvozok vozidla . Vo vnútri opatrená dvoma stenami v hornej časti sú 3 prielezy opatrené vekami na ktorých dvoch sú nepriebojné poistky , armatúra
s mernou tyčou . Na prednom dne nádrže sa nachádza stavoznaková trubica výšky hladiny a pre indikáciu požadovanej výšky hladiny pri plnení slúžia tri plavákové obmedzovače. V spodnej časti nádrže sa nachádzajú dva odkalovače,
pätný ventil a rýchlouzatvarací ventil .


Čerpacia skupina : - hydrodynamické, odstredivé, samonasávacie, článkové,
4- stupňové čerpadlo typu 100- SLVN – IV / 4 – DS – 03 . Poháňané motorom cez prídavnú reťazovú prevodovku a kĺbovým hriadeľom .
Menovitý prietok Q = 1000 l / min. pri menovitých otáčkach 1 450 ot / min. Merná energia v sacej vetve Ys = 70 J / kg, merná energia vo výtlačnej vetve Yv = 590 J / kg .
- pružinový prepúšťací ventil


Merná skupina : - lamelového prietokového merača typu 9101.80 s presnosťou ± 0,5 %
- odlučovač vzduchu a pár
- priehľadítko


Filtračná skupina : - hrubý sieťový filter nachádzajúci sa na sacej vetve
- Veľkopovchový filter typu F – 233.80 , s účinnosťou do 5 μm.


Výdajná skupina : - Tvoria ju dva hadicové hydraulicky navíjané bubny,
na každom výdajná hadica Js 38 mm - 20 m s výdajnou pištolou V 730.31 alebo koncovkou pre tlakové plnenie.


Plniace rýchlosti : - jednou výdajnou pištolou do 300 l / min.
- dvoma výdajnými hadicami do 600 l / min.
- koncovkou na tlakové plnenie do 800 l / min.


Pneumatická sústava : slúži k rozvodu stlačeného vzduchu s prídavného vzduchojemu do jednotlivých pneumatických válcov pre ovládanie armatúr čerpacej, mernej, filtračnej a výdajnej skupiny
Ovládanie celej sústavy sa vykonáva cez ovládací panel umiestnený na ľavej strane účelovej nadstavby.


Menovitá svetlosť pripojovacích armatúr Js 80 so závitom G 3 ½ ” .


Menovité rozmery celého vozidla : dĺžka 8 965 mm
šírka 2 500 mm
výška 2 970 mm
Hmotnosť :
pohotovostná 11 600 kg
celková na verejných komunikáciách 21 680 kg
celková mimo verejných komunikácií 23 850 kg
Počet osôb pre obsluhu 1
CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#215568Verze : 0
CAPL-15 byl vyvinut v ZTS VVÚ v první polovině sedmdesátých let. Výrobcem cisternové nástavby byly Východoslovenské strojárne Košice, n.p. Mezi roky 1976 až 1983 bylo vyrobeno 906 těchto cisteren.Uživatelé (vojenští): ČSSR (ČR / SR), NDR (další státy ?)
Technicko-taktická data
Podvozek: T-148 PP36 VN


Hmotnost:
- celková: 23 850 kg
- pohotovostní: 11 600 kg
- přípojná: 16 000 kg


Rozměry:
- délka: 8 965 mm
- šířka: 2 500 mm
- výška: 2 970 mm
- světlá výška: 290 mm


Cisternová nástava:
- čerpadlo: 100 SLVN 4/4 DS 03
- dopravované množství: 1 000 l/min


- plnící rychlost jednou výdejní pistolí: 300 l/min
- plnící rychlost výdejní pistolí s tlakovou koncovkou: 416 l/min
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#182335Verze : 0
MOD
Obrázek tam mají tento.
Zdroj:Hlavní takticko-technická data tankové a automobilní techniky ČSLA,1.vydání 1976,Naše vojsko,sestavil pplk. ing.Václav Lepič
CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#195503Verze : 0
Jedna z vyřazených CAPL-15, 23. základna vrtulníkového letectva, Přerov, červen 2006.
CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#183394Verze : 0
MOD
V jednom příspěvku v tématu o CA-18 je zmíněno použití "špuntů" při prostřelení cisterny. Tady je obrázek jak by to vypadalo v praxi u CAPL-15. "Špunty" byly údajně schopné spolehlivě utěsnit otvor do průměru 25 až 30 mm.
CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) - (Týl a zásobování)

(Týl a zásobování)
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#230026Verze : 1
MOD
CAPL-15 (VPZ 291 60-19, rok výroby 1979) z výzbroje 235. praporu zabezpečení, 23. základna vrtulníkového letectva, Přerov, červen 2006.
CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#293653Verze : 0
MOD
CAPL-15 východoněmecké armády, začátek osmdesátých let.
CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) - (Militaertechnik)

(Militaertechnik)
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#296811Verze : 0
MOD
CAPL-15 československého letectva zachycený při doplňování paliva MiGu-21PF, zhruba 2. polovina sedmdesátých let.
CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) - (archiv)

(archiv)
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#299575Verze : 0
MOD
CAPL-15 (VPZ 321 34-61) patrně z výzbroje 216. praporu logistické podpory, 21. základna taktického letectva, Čáslav, vlastní foto.
CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#326891Verze : 0
MOD
CAPL-15 společnosti EBA
03.06.2012 letiště Pardubice, Aviatická pouť 2012
CZK - CAPL-15 (cisternový automobilový plnič letadel) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CAPL-15-cisternovy-automobilovy-plnic-letadel-t46619#433154Verze : 0
MOD