Main Menu
User Menu

Přerov

okr. Přerov

     
Název:
Name:
Přerov
Originální název:
Original Name:
Přerov
Další názvy:
Other Names:
Prerau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Přerov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°27'18.00"N 17°27'57.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Město
Předmostí
Lověšice
Kozlovice
Dluhonice
Újezdec
Čekyně
Henčlov
Lýsky
Popovice
Vinary
Žeravice
Penčice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1019
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- Hon, Jiří
* 14.01.1891 
Domes, Walter
* 21.11.1900 
Vašíček, Rudolf
* 07.11.1901 
- Boublík, Josef
* 11.02.1905 
Reicin, Bedřich
* 29.09.1911 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
23.08.1920-01.10.1920
Domobranecký prapor č. 1
1st Militia Battalion
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 2/6
2nd Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/6
3rd Cavalry Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/6
4th Cavalry Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.06.1922-DD.09.1933
II. korouhev jezdeckého pluku 6
2nd Guidon of the 6th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.10.1928
Polní eskadrona 2/6
2nd Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 4/6
4th Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 5/6
5th Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
DD.10.1928-15.09.1933
Polní eskadrona 6/6 /kulometná/
6th Squadron /Machine-gun/ of the 6th Cavalry Regiment
DD.09.1933-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl 82
82nd Artillery Battalion
01.01.1938-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 16
16th Air Weather Station
24.09.1938-22.10.1938
Letka 63
63rd Flight
25.09.1938-22.10.1938
Letecká povětrnostní stanice 23
23rd Air Weather Station
29.09.1938-10.12.1938
Ústředna polních pošt
Central Field Post Office
DD.09.1938-DD.10.1938
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 304th Regiment
DD.09.1938-DD.10.1938
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305, velitelství
Headquarters of the 2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 305th Regiment
06.10.1938-22.10.1938
8. divise
8th Division
06.10.1938-22.10.1938
Telegrafní prapor 8
8th Signal Battalion
06.10.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 8. divise
Artillery Command of the 8th Division
06.10.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 8. divise
Signal Command of the 8th Division
06.10.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 8. divise
Engineer Command of the 8th Division
06.10.1938-22.10.1938
Ženijní rota 8
8th Engineer Company
26.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 5. oddělení /dopravní/ štábu
5th Section /Transport/ of the Staff of the General Headquarters
02.03.1945-29.03.1945
I. skupina Stíhací eskadry 77
1st Group of the 77th Fighter Wing
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 58
58th Artillery Division
15.09.1945-15.01.1946
Letištní peruť Přerov
Air Base Squadron Přerov
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 258
258th Artillery Division
01.08.1946-01.07.1950
Letecká základna 11
11th Air Base
01.08.1946-01.03.1949
Letecký pluk 43
43rd Air Regiment
01.08.1946-01.07.1950
Letištní správa Přerov
Airfield Authority of the 11th Air Base
01.10.1947-DD.MM.1949
Dělostřelecký pluk 209
209th Artillery Regiment
01.10.1949-01.11.1950
21. dělostřelecká brigáda
21st Artillery Brigade
01.10.1949-01.11.1950
Dělostřelecký pluk 324
324th Artillery Regiment
01.07.1950-15.01.1951
Letištní správa 11
11th Airfield Authority
01.01.1951-01.11.1955
14. dělostřelecký pluk
14th Artillery Regiment
15.01.1951-01.02.1951
11. letištní správa
11th Airfield Authority
01.02.1951-01.08.1991
11. letištní prapor
11th Air Base Battalion
01.10.1951-01.11.1954
193. protiletadlový oddíl
193rd Anti-Aircraft Division
15.02.1952-01.01.1953
Proudové výcvikové středisko letectva
Air Force Jet Training Centre
01.01.1953-01.05.1953
14. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
14th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
01.01.1953-01.11.1954
7. letecký školní pluk
7th Air School Regiment
01.05.1953-01.10.1956
24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
24th Air Support Devices Company
01.07.1954-01.11.1954
25. letecký bombardovací pluk
25th Air Bomber Regiment
01.11.1954-01.09.1965
25. bombardovací letecký pluk
25th Bomber Air Regiment
01.11.1955-01.09.1960
17. letištní prapor
17th Air Base Battalion
01.11.1955-01.06.1957
193. protiletadlový dělostřelecký oddíl
193rd Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-01.10.1958
29. dělostřelecký pluk
29th Artillery Regiment
03.11.1955-01.10.1960
24. bombardovací letecký pluk
24th Bomber Air Regiment
DD.11.1955-01.10.1960
46. bombardovací letecká divize
46th Bomber Air Division
DD.11.1955-01.08.1960
46. letecká divizní opravna
46th Divisional Air Repair
DD.MM.1955-01.10.1960
46. letecká spojovací rota
46th Air Signal Company
01.10.1956-01.10.1957
Prapor přistávacích zařízení SP-50
Landing Devices SP-50 Battalion
01.08.1957-01.10.1960
46. letecká technická skupina
46th Air Technical Group
01.09.1957-01.10.1958
3. technická skupina
3rd Technical Group
01.10.1957-01.09.1963
1. prapor pozemního zabezpečení navigace
1st Ground Support Navigation Battalion
DD.MM.1957-15.08.1958
104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
104th Anti-Aircraft Artillery Division
01.09.1958-10.07.1960
Letka radiotechnického průzkumu
Radio Technical Reconnaissance Squadron
01.10.1958-11.10.1959
17. prapor pozemního zabezpečení navigace
17th Ground Support Navigation Battalion
01.09.1959-01.09.1960
Zahraniční výcviková letka (bombardovací)
Foreign Training Squadron (Bomber)
01.08.1960-31.08.1961
25. letecká opravna
25th Air Repair
01.09.1960-01.09.1962
56. výcviková letka
56th Training Squadron
01.10.1960-01.09.1961
6. dělostřelecká divize
6th Artillery Division
01.09.1961-01.09.1965
10. letecká opravna
10th Air Repair
01.09.1961-01.09.1962
51. výcviková letka
51st Training Squadron
01.09.1962-01.09.1965
29. letištní prapor
29th Air Base Battalion
01.09.1962-DD.08.1965
4. letecký školní pluk
4th Air School Regiment
01.09.1963-01.08.1991
1. prapor radiotechnického zabezpečení
1st Electronic Support Battalion
01.07.1965-01.09.1969
10. protiradiotechnický letecký oddíl
10th Electronic Warfare Air Division
01.09.1965-01.09.1969
2. letka vzdušného radiotechnického průzkumu
2nd Air Radio Technical Reconnaissance Squadron
01.09.1965-01.09.1969
2. stíhací bombardovací letecká divize
2nd Fighter Bomber Air Division
01.09.1965-31.12.1992
32. letecká vojsková opravna
32nd Air Troops Repair
01.09.1965-01.09.1969
32. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení
32nd Signal and Radiotechnical Services Battalion
01.10.1965-01.08.1991
6. stíhací bombardovací letecký pluk
6th Fighter Bomber Air Regiment
DD.MM.1965-31.07.1991
2. letka
2nd Squadron of 6th Fighter Bomber Air Regiment
DD.MM.1969-01.11.1991
21. letištní rota "S"
21st Air Base Company "S"
DD.MM.1969-01.09.1973
Výcvikové středisko letectva
Air Force Training Centre
DD.08.1973-01.09.1992
28. letištní prapor
28th Air Base Battalion
01.09.1973-31.12.1992
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
01.09.1973-01.09.1992
11. prapor radiotechnického zabezpečení
11th Electronic Support Battalion
DD.MM.1978-01.11.1991
30. letištní rota "S"
30th Air Base Company "S"
DD.MM.1978-01.11.1991
31. rota radiotechnického zabezpečení "S"
31st Electronic Support Company "S"
01.08.1991-31.12.1992
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
61st Air Base and Electronic Support Battalion
01.09.1992-31.12.1992
5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
5th Air Base and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.10.1994
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
01.01.1993-DD.MM.1993
5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
5th Airfield and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.12.1993
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
61st Airfield and Electronic Support Battalion
01.11.1993-31.12.1994
35. letecká základna
35th Air Base
01.11.1993-DD.MM.1994
4. samostatná stíhací letka
4th Separate Fighter Squadron
01.01.1994-31.12.1994
32. letecká vojsková opravna
32nd Air Troops Repair
01.01.1994-31.12.1994
52. letecká vojsková opravna
52nd Air Troops Repair
01.12.1994-30.09.2000
Technická letka radiotechnického zabezpečení
Radiotechnic Support Technical Squadron
01.01.1995-30.11.2003
33. základna vrtulníkového letectva
33rd Helicopter Air Force Base
01.01.1995-31.08.1997
331. letka bojových vrtulníků
331st Combat Helicopter Squadron
01.01.1995-31.08.1997
332. letka dopravních a speciálních vrtulníků
332nd Transport and Special Helicopters Squadron
01.01.1995-30.06.1997
52. letecká opravárenská základna
52nd Aircraft Maintenance Base
01.07.1997-31.12.2003
32. letecká opravárenská základna
32nd Aircraft Maintenance Base
01.07.1997-30.09.2000
34. výcvikový prapor
34th Training Battalion
01.09.1997-31.12.2003
331. letka bojových vrtulníků
331st Combat Helicopter Squadron
01.09.1997-DD.MM.1999
332. letka bojových vrtulníků
332nd Combat Helicopter Squadron
01.09.1997-DD.MM.1999
333. vrtulníková letka
333rd Helicopters Squadron
01.09.1997-31.12.1998
334. vrtulníková letka
334th Helicopter Squadron
DD.MM.1999-31.12.2003
332. vrtulníková letka
332nd Helicopters Squadron
01.10.2000-31.12.2003
Technická letka radiotechnického zabezpečení a komunikačních prostředků a systémů
Electronic Support and Communication Devices and Systems Technical Squadron
01.01.2004-30.11.2013
23. základna vrtulníkového letectva
23rd Helicopter Air Force Base
01.01.2004-30.09.2008
231. letka bitevních vrtulníků
231st Attack Helicopter Squadron
01.01.2004-30.09.2008
232. vrtulníková letka
232nd Helicopter Squadron
01.01.2004-30.09.2008
234. technická letka oprav letecké techniky
234th Technical Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2004-30.09.2008
235. prapor zabezpečení
235th Support Battalion
01.01.2004-30.09.2008
Rota radiotechnického zabezpečení a komunikačních systémů
Electronic Support and Communication Systems Company
01.01.2007-31.12.2007
Středisko technického zabezpečení řízení a velení letového provozu Morava
Morava - Technical Support Control and Command Flight Operating Centre
01.01.2008-31.12.2010
Oddělení technického zabezpečení řízení a velení letového provozu Morava
Morava - Technical Support Control and Command Fligft Operating Department
01.10.2008-01.01.2011
232. technická letka oprav vrtulníků
232nd Technical Helicopter Maintenance Squadron
01.10.2008-31.12.2010
233. prapor zabezpečení
233rd Support Battalion
01.10.2008-01.01.2011
Rota Komunikačních a informačních systémů a letecké radionavigační služby
Communication and Information System and Air Radionavigation Service Company of the 233th Support Battalion
01.01.2009-31.12.2010
231. vrtulníková letka
231st Helicopter Squadron
01.01.2011-30.11.2013
23. křídlo vrtulníkového letectva
23rd Helicopter Air Force Wing
01.01.2011-30.11.2013
231. vrtulníková letka
231st Helicopter Squadron
01.01.2011-30.11.2013
232. vrtulníková letka
232nd Helicopter Squadron
01.01.2011-30.11.2013
233. letka oprav letecké techniky
233rd Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2011-30.11.2013
234. prapor zabezpečení velení
234th Command Support Battalion
01.01.2011-30.11.2013
235. prapor logistické podpory
235th Logistic Support Battalion
01.01.2011-30.09.2013
Opravna leteckých radionavigačních systémů
Aviation Radionavigation System Repair Shop
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/G1zqk
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#489442Verze : 0
MOD
Přerov


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 22 280 obyvatel (z toho 21 059 osob národnosti československé, 714 osob národnosti německé, 11 osob národnosti polské, 118 osob národnosti ruské, 13 osob národnosti srbochorvatské a 161 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Dělostřelecký oddíl 82 (od září 1933),
letka Leteckého pluku 2 (od ledna 1938),
Letecká radioelektrická stanice 19 (od července 1938),
Letecká povětrnostní stanice 16 (od ledna 1938),
jednotlivé eskadrony II. korouhev Jezdeckého pluku 6 (od října 1920),
II. korouhev Jezdeckého pluku 6 (od června 1922).


Pro potřeby vojska byly ve městě k dispozici Jezdecké kasárny (postaveny roku 1854 pro potřeby vojenského školství), letecké jednotky se nacházely na vojenském letišti Přerov.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#176479Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký oddíl 258
01.10.1947-DD.MM.1949 Dělostřelecký pluk 209
DD.MM.1949-31.12.1950 21. dělostřelecká brigáda
DD.MM.1949-31.12.1950 Dělostřelecký pluk 324
01.01.1951-DD.MM.1954 14. dělostřelecký pluk
DD.MM.1954–DD.MM.1958 29. dělostřelecký pluk
DD.MM.1957–14.08.1958 104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
01.10.1960-31.08..1961 6. dělostřelecká divize
DD.MM.1955–DD.MM.1959 3. technická skupina
DD.MM.1946–DD.MM.1949 Letecký pluk 43
DD.MM.1946–31.12.1950 Letecká základna 11
01.01.1951-31.03.1951 11. letecká základna 01.04.1951–DD.MM.1991 11. letištní prapor
DD.MM.1949–31.12.1950 Spojovací letka 2
01.01.1951-DD.MM.1952 2. letka 45. dělostřeleckého leteckého průzkumného pluku
01.01.1953-31.10.1954 7. letecký školní pluk
01.11.1954-31.08.1965 25. bombardovací letecký pluk
03.11.1955-30.09.1960 24. bombardovací letecký pluk
03.11.1955-31.8.1960 17. letištní prapor
01.01.1953-30.04.1953 14. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
01.05.1953-30.09.1956 24. rota LZP
01.10.1956-30.09.1957 Prapor přistávacího zařízení SP-50
01.10.1956-30.09.1963 1. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.10.1963-31.07.1991 1. prapor radiotechnického zabezpečení
01.08.1991-31.12.1992 61. prapor letištního a RTZ
DD.11.1955-30.09.1960 46. bombardovací letecká divize
01.08.1957-30.09.1960 46. letecká technická skupina
01.08.1957-30.09.1962 56. výcviková letka
01.09.1960-30.09.1965 10. letecká opravna
01.10.1965-31.12.1992 32. letecká vojsková opravna
01.08.1961-30.09.1962 51. výcviková letka
01.09.1962-30.09.1965 4. letecký školní pluk
01.09.1962-30.09.1965 29. letištní prapor
01.09.1965-31.10.1971 21. letištní rota „S“
01.07.1965-31.08.1969 10. protiradiotechnický letecký oddíl
01.09.1965-31.08.1969 2.stíhací bombardovací letecká divize
01.09.1965-31.08.1969 32. prapor spojení a RTZ
01.09.1965-31.07.1991 6.stíhací bombardovací letecký pluk
01.09.1968-31.08.1973 Výcvikové středisko letectva
01.09.1973-31.12.1992 1. letecký školní pluk
01.09.1973-31.12.1992 11. prapor radiotechnického zabezpečení
01.09.1973-31.12.1992 28. letištní prapor
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_36.htm
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#402402Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. a 6. eskadrona dragounského pluku č. 12

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#416316Verze : 0
MOD
Pomník Jana Blahoslava


Pomník biskupovi Jednoty bratrské Janu Blahoslavovi. Nachází se přibližně uprostřed Horního náměstí, naproti zámku. Je takřka kruhové půdorysu, s hlavním motivem postavy přerovského rodáka Jana Blahoslava, který hledí k zámku a v rukou svírá Bibli českou, za sochou se pak nachází sloupoví nesoucí nápisy "Vyvolen a vyslán 1549-1555" a "Stal se starším Jednoty".Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4202
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#523794Verze : 0
Historické vyobrazení
Přerov - Rok 1913
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156413787735183/?type=3&theater

Rok 1913
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Rok 1926
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156413947735167/?type=3&theater

Rok 1926
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Rok 1911
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/174933429216552/?type=3&theater

Rok 1911
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Gymnasium a kostel sv. Vavřince na pohlednici z roku 1910
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762298473813375/?type=3&theater

Gymnasium a kostel sv. Vavřince na pohlednici z roku 1910
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Rok 1919
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762821053761117/?type=3&theater

Rok 1919
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Celkový pohled na město na pohlednici z roku 1920
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/174933285883233/?type=3&theater

Celkový pohled na město na pohlednici z roku 1920
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Bečva a město na pohlednici z roku 1918
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156414141068481/?type=3&theater

Bečva a město na pohlednici z roku 1918
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Celkový pohled na město, pohlednice z roku 1930
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/761763453866877/?type=3&theater

Celkový pohled na město, pohlednice z roku 1930
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Náměstí ze zámkem na pohlednici z roku 1898
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762821510427738/?type=3&theater

Náměstí ze zámkem na pohlednici z roku 1898
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Dolní náměstí na pohlednici z roku 1899
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156414554401773/?type=3&theater

Dolní náměstí na pohlednici z roku 1899
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Přerovské náměstí na pohlednici z roku 1919
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/746555625387660/?type=3&theater

Přerovské náměstí na pohlednici z roku 1919
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Mostní ulice a zámek na pohlednici z roku 1911
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762298960479993/?type=3&theater

Mostní ulice a zámek na pohlednici z roku 1911
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#526302Verze : 0
Kostel sv. Michala
Zdroje:
mapy.cz
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#595992Verze : 0
Horní náměstí


Na Horním náměstí se nachází Radnice, hrad a zámek Přerov, socha sv. Rocha, pomník Jana Blahoslava a řada historických měšťanských domů.


Zdroje:
Vlastní návštěva
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#595995Verze : 0
Náměstí T. G. Masaryka
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#597950Verze : 1
Kaplička
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#597951Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prerov-t45162#597952Verze : 0