Main Menu
User Menu

Čáslav, Letiště

Čáslav, Airfield

     
Název:
Name:
Čáslav, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště Čáslav
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Čáslav
Obec:
Municipality:
Čáslav
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°56'24.866"N, 15°22'51.853"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.04.1955-01.10.1958
6. letecká spojovací rota
6th Air Signal Company
01.06.1955-01.10.1955
6. stíhací letecký pluk
6th Fighter Air Regiment
15.11.1955-01.10.1957
7. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
7th Air Support Devices Company
DD.MM.1955-11.11.1957
2. letecký školní pluk
2nd Air School Regiment
DD.MM.1955-DD.MM.1957
24. letištní prapor
24th Air Base Battalion
01.05.1956-DD.MM.1959
19. letištní prapor
19th Air Base Battalion
01.10.1956-30.09.1960
20. stíhací letecký pluk
20th Fighter Air Regiment
01.10.1956-01.06.1992
21. letištní prapor
21st Air Base Battalion
01.10.1956-01.10.1958
6. letecká divizní opravna
6th Divisional Air Repair
01.10.1956-01.10.1958
6. stíhací letecká divize
6th Fighter Air Division
01.10.1956-02.12.1959
Velitelské stanoviště 20. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 20th Fighters Air Regiment
01.08.1957-01.10.1958
6. letecká technická skupina
6th Air Technical Group
01.10.1957-01.10.1958
7. rota pozemního zabezpečení navigace
7th Ground Support Navigation Company
01.03.1958-01.10.1958
22. stíhací letecký pluk
22nd Fighter Air Regiment
01.10.1958-31.12.1992
28. stíhací bombardovací letecký pluk
28th Fighter Bomber Air Regiment
01.10.1958-01.09.1961
34. letecká divizní opravna
34th Divisional Air Repair
01.10.1958-01.10.1960
34. letecká spojovací rota
34th Air Signal Company
01.10.1958-31.03.1992
34. stíhací bombardovací letecká divize
34th Fighter Bomber Air Division
01.10.1958-01.09.1963
7. prapor pozemního zabezpečení navigace
7th Ground Support Navigation Battalion
01.09.1961-01.10.1967
10. automobilní prapor
10th Automobile Battalion
01.09.1961-DD.MM.1967
3. letecká technická divize
3rd Air Technical Division
01.09.1961-01.09.1963
34. opravna
34th Repair
01.09.1961-01.09.1963
34. radiotechnická rota
34th Radiotechnical Company
01.09.1961-01.09.1963
34. spojovací rota
34th Signal Company
01.09.1962-01.09.1963
21. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
21st Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1963-01.09.1965
21. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
21st Air Base and Electronic Support Company "S"
01.09.1963-01.09.1978
34. vojsková opravna
34th Repair
01.09.1963-01.06.1992
7. prapor radiotechnického zabezpečení
7th Electronic Support Battalion
01.09.1965-DD.MM.1973
21. letištní rota "S"
21st Air Base Company "S"
01.09.1969-01.09.1974
34. velitelská letka
34th Command Squadron of 34th Fighter Bomber Air Division
01.09.1969-01.06.1992
Letištní správa Čáslav
Airfield Authority Caslav
DD.MM.1978-31.12.1992
34. letecká vojsková opravna
34th Air Troops Repair
01.10.1985-30.09.1958
Velitelské stanoviště 6. stíhací letecké divize
Command Post of 6th Fighter Air Division
01.06.1992-31.12.1992
28. letecká základna
28th Air Base
01.01.1993-31.12.1994
28. letecká základna
28th Air Base
01.01.1993-31.12.1994
28. stíhací bombardovací letecký pluk
28th Fighter Bomber Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
34. letecká vojsková opravna
34th Air Troops Repair
01.06.1993-DD.MM.RRRR
3. průzkumná letka
3rd Reconnaissance Squadron
01.06.1993-DD.MM.RRRR
3. technická letka
3rd Technical Squadron
01.03.1994-DD.01.1995
Letecké středisko inspektora letectva a protivzdušné obrany Armády České republiky
Air Force and Air Defence of the Army of the Czech Republic Inspector´s Air Center
DD.MM.1994-31.12.1994
4. samostatná stíhací letka
4th Separate Fighter Squadron
01.01.1995-30.09.1997
4. základna stíhacího letectva
4th Fighter Air Force Base
01.01.1995-30.11.2003
41. stíhací letka
41st Fighter Squadron
01.01.1995-30.11.2003
42. stíhací letka
42nd Fighter Squadron
01.01.1995-DD.MM.1999
43. stíhací letka
43rd Fighter Squadron
01.01.1995-30.11.2003
Letka letištního technického zabezpečení
Airfield Technical Support Squadron of the 4th Fighter/Tactical Air Force Base
01.01.1995-30.11.2003
Letka logistické podpory letového provozu
Flight Operation Logistic Support Squadron
01.01.1995-01.12.2003
Letka oprav letecké techniky
Aircraft Repair Squadron of the 4th Fighters/Tactical Air Base
01.01.1995-30.11.2003
Letka oprav techniky
Machinery Repair Squadron of the 4th Fighter/Tactical Air Force Base
01.01.1995-30.11.2003
Letka zabezpečení
Support Squadron of the 4th Fighter/Tactical Air Force Base
01.01.1995-30.09.2000
Technická letka radiotechnického zabezpečení
Radiotechnic Support Technical Squadron
DD.01.1995-24.05.1995
Letecký zkušební odbor
Air Testing Department
01.10.1997-30.11.2003
34. letecká opravárenská základna
34th Air Repair Base
01.10.1997-30.11.2003
4. základna taktického letectva
4th Tactical Air Force Base
01.10.2000-30.11.2003
Technická letka radiotechnického zabezpečení a komunikačních systémů
Electronic Support and Communication Systems Technical Squadron of the 4th Tactical Air Force Base
01.12.2003-DD.MM.RRRR
21. taktické křídlo
21st Tactical Wing
01.12.2003-DD.MM.RRRR
21. základna taktického letectva
21st Tactical Air Force Base
01.12.2003-DD.MM.RRRR
211. taktická letka
211th Tactical Squadron
01.12.2003-DD.MM.RRRR
212. taktická letka
212th Tactical Squadron
01.12.2003-DD.MM.2007
213. letka zabezpečení velení
213th Command Support Squadron
01.12.2003-26.09.2007
214. letka oprav letecké podzvukové techniky
214th Subsonic Aircraft Maintenance Squadron
01.12.2003-DD.MM.2007
215. letka bojového zabezpečení
215th Combat Support Squadron
01.12.2003-DD.MM.2007
216. letka logistické podpory
216th Logistic Support Squadron
01.12.2003-26.09.2007
217. letka oprav letecké nadzvukové techniky
217th Supersonic Aircraft Maintenance Squadron
27.09.2007-31.12.2007
214. letka oprav letecké techniky
214th Aircraft Maintenance Squadron
DD.MM.2007-31.12.2007
215. prapor zabezpečení velení
215th Command Support Battalion
DD.MM.2007-31.12.2007
216. prapor bojového zabezpečení
216th Combat Support Battalion
DD.MM.2007-31.12.2007
217. prapor logistické podpory
217th Logistic Support Battalion
01.01.2008-30.11.2013
213. letka oprav letecké techniky
213rd Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2008-DD.MM.RRRR
214. letka oprav letecké techniky
214th Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2008-30.11.2013
214. prapor zabezpečení velení
214th Command Support Battalion
01.01.2008-30.11.2013
215. prapor bojového zabezpečení
215th Combat Support Battalion
01.01.2008-30.11.2013
216. prapor logistické podpory
216th Logistic Support Battalion
24.10.2013-30.11.2013
222. výcviková letka
222nd Training Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
213. výcviková letka
213th Training Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
215. letka zabezpečení
215th Support Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
216. letka logistické podpory
216th Logistic Support Squadron


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/Caslav-Letiste-t90140#455154Verze : 0
MOD

Čáslav


* Volací znak: „CentrograF
1. Zeměp. souřadnice: 49°56'24.866"N, 15°22'51.853"E
2. Nadmořská výška 242 m
3. Směr dráhy 317°/137°
4. Rozměry 2400 x 60 m
5. Povrch VPD beton
6. Přívodné radiostanice:
(stanoviště: ; značka: ; frekvence:)
A) Na hlavním směru:
a) VPRNS (dálná) CF 345,5 kHz (4260 m od vstupního prahu VPD)
b) BPRNS (bližná) C 715,0 kHz (1100 m od vstupního prahu VPD)


* na obráceném směru
a) VPRNS FC 345,5 kHz
b) BPRNS F 715,0 kHzZdroj: Bez nich by nevzlétli; Svět křídel Cheb 2008)
Čáslav, Letiště - Letiště Čáslav v původních rozměrech VPD ***
Zdroj: Vlastní archiv

Letiště Čáslav v původních rozměrech VPD ***
Zdroj: Vlastní archiv

Čáslav, Letiště - Letiště Čáslav po prodloužení VPD (jihovýchodním směrem) a zodolnění rozptylových prostorů ***
Zdroj: www.mapy.cz
a Vlastní archiv

Letiště Čáslav po prodloužení VPD (jihovýchodním směrem) a zodolnění rozptylových prostorů ***
Zdroj: www.mapy.cz
a Vlastní archiv

URL : https://www.valka.cz/Caslav-Letiste-t90140#455157Verze : 2

Jednotky letištního a radiotechnického zabezpečení, dislokované na letišti Čáslav


Letištní a týlové zabezpečení:


(Krycí číslo; (Od do)
24. letištní prapor VÚ 4932 (1955-1956)
19. letištní prapor VÚ 8673 (1956-1959)
21. letištní prapor VÚ 4555 (1956- 1992
21. letištní a PZN rota „S“ VÚ 4417 (1962-1963)
21. letištní a RTZ rota „S“ VÚ 4417 (1963-1965)
21. letištní rota „S“ VÚ 4417 (1973-1991)
28. letecká základna VÚ 4056 (1992-1994)
*

Radiotechnické zabezpečení:


7. rota leteckých zabezpečovacích prostředků VÚ 5739 (1955-1957)
7. rota pozemního zabezpečení navigace VÚ 5739 (1957-1958)
7. prapor pozemního zabezpečení navigace VÚ 5739 (1958-1963)
7. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 5739 (1963-1992

1. rota RTZ „S“ VÚ 1545 (1973-1991)


Zdroj: Bez nich by nevzlétli; Svět křídel Cheb 2008
URL : https://www.valka.cz/Caslav-Letiste-t90140#455161Verze : 0
Některé z budov čáslavské základny
Dod Čáslav 2015, 23.05.2015
foto vlastní

URL : https://www.valka.cz/Caslav-Letiste-t90140#533216Verze : 0
MOD
Několik fotografií staveb na základně.
Čáslav, Letiště - Letoun MiG-21MF 4003 před novým vjezdem na základnu
Foto vlastní

Letoun MiG-21MF 4003 před novým vjezdem na základnu
Foto vlastní

Čáslav, Letiště - Foto vlastní

Foto vlastní
Čáslav, Letiště - Foto vlastní

Foto vlastní
Čáslav, Letiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Caslav-Letiste-t90140#575117Verze : 0