Main Menu
User Menu

Postoloprty

okr. Louny

     
Název:
Name:
Postoloprty
Originální název:
Original Name:
Postoloprty
Další názvy:
Other Names:
Postelberg
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Louny
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°21'38.00"N 13°41'45.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Březno
Dolejší Hůrky
Hradiště
Levonice
Malnice
Mradice
Postoloprty
Rvenice
Seletice
Seménkovice
Skupice
Strkovice
Vrbka
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1125
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postoloprty
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#497805Verze : 0
MOD
Postoloprty (Postelberg)
(okr. Louny)


V období 1.republiky součást politického okresu Žatec a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 3 311 obyvatel (z toho 1 489 osob národnosti československé, 1 739 osob národnosti německé a 59 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
náhradní prapor Pěšího pluku 9 (květen 1934 – leden 1938),
náhradní rota Hraničářského praporu 1 (od ledna 1938),
eskadrony Jezdeckého pluku 1 (říjen 1920 – září 1933).


Vojenské jednotky byly ubytovány v Jezdeckých kasárnech.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#176461Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní eskadrona dragounského pluku č. 13
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#416139Verze : 0
MOD
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní chrámovou stavbou s ústřední věží. Vystaven v letech 1746 - 1753 v barokním slohu dle plánů architekta Antonia Altomonta. V průčelí po bocíh se nachází dvě niky se sochami sv. Petra a sv. Pavla.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=2204
cs.wikipedia.org
iispp.npu.cz
pamatkovykatalog.cz

Postoloprty - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#620820Verze : 1
Fara


Fara se nachází při západní straně kostela, mimo samotné budovy fary k ní náleží i objekty stodoly, kůlny a zahradního domku. Celý areál je vemezen zdí s několika branami. Na východě a jihu sousedí se zámecký parkem.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Postoloprty - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#620822Verze : 0
Nová radnice


Budova nové radnice z roku 1903 postavená dle projektu A. Dauta ve stylu italské novogotiky. Uprostřed průčelí, nad hlavním vstupem, je situovaná věž. Spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie je jednou z dominant náměstí Míru.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=2251

Postoloprty - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#620832Verze : 0
Mariánský sloup se sochou Piety


Mariánský sloup se sochou Piety na sloupu a sochami pěti světců u soklu - sv. Šebestiána, sv. Víta, sv. Václava, sv. Floriána a sv. Máří Magdaleny (ležící), pochází z roku 1701 a jeho autorem je J. K. Vetter.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=11412
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Postoloprty - Socha Piety; foto vlastní

Socha Piety; foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#620833Verze : 0
Kašna

Barokní čtvercová kašna s profilovanými stěnami.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Postoloprty - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#620834Verze : 1
Pivovar

Pivovar v Postoloprtech stál zřejmě již v 16. století, na závěr 17. století zde Schwarzenbergové postavili pivovar nový, ten byl zásadně přestaven po roce 1860. Výroba piva zde skončila roku 1946. Posléze budovy chátraly. Část byla adaptována na byty, část slouží k podnikatelským záměrům.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=3682
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Postoloprty - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#620835Verze : 1
Mírové náměstí


Mírové náměstí se nachází v historickém jádru obce, nachází se zde nová a stará radnice, která byla upozaděna nově vystaveným blokem budov, kašna, mariánský sloup se sochou Piety, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zájezdní hostinec a je zde také vstup do zámecké zahrady.
Postoloprty - Foto vlastní

Foto vlastní
Postoloprty - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Postoloprty-t45144#620836Verze : 0