Main Menu
User Menu

Nové Město nad Metují

okr. Náchod

     
Název:
Name:
Nové Město nad Metují
Originální název:
Original Name:
Nové Město nad Metují
Další názvy:
Other Names:
Neustadt an der Mettau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Náchod
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°20'38.00"N 16°09'07.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Nové Město nad Metují
Krčín
Spy
Vrchoviny
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1501
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- zřícenina hradu Výrov
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/5GcTl
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Metuji-t44907#485428Verze : 0
MOD
Nové Město nad Metují
(okr.)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 3 827 obyvatel (z toho 3 726 osob národnosti československé a 52 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v září 1936.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hraničářský pluk 18 (od srpna 1938),
III. prapor Pěšího pluku 30 (září 1936 – září 1937),
I. prapor Pěšího pluku 48 (od září 1937),
baterie Dělostřeleckého pluku 13 (od ledna 1938).


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Metuji-t44907#175918Verze : 0
Horská brána (zaniklá)


Horská brána byla jednou z novoměstských bran, přičemž jako jediná se dala bezproblematicky klást do nejstaršího období existence města, resp. do období vzniku městského opevnění. Jednalo se o masivní stavbu hranolového půdorysu, ze zdmi hladce omítlými bez okrasných zdobení kamenických nebo omítky. Zaklenuta sklenutým lomeným obloukem. Portál brány ustupující za líc průčelí byl zasazen do obdélné plochy ve které se dříve nacházel zvedací most. Poslední zastřešení nízkou sedlovou střechou. V horním patře se nacházel byt hlídače brány. V 19. století byly postupně sneseny zařízení brány (řetězy a závaží) a roku 1828 veřeje a mříže. Dne 25. dubna 1905 byly zahájeny demoliční práce, po jejich skončení pak bylo přistoupeno k rozsáhlým terénním úpravám cest jako i náměstí, mnohde došlo ke snížení terénu i o více jak 1 metr, lokálně naopak byl teren navýšen.


Zdroj:
www.facebook.com

Nové Město nad Metují - Horská brána od náměstí
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5077949855583588&set=pcb.1049737322252545

Horská brána od náměstí
Zdroj:
www.facebook.com

Nové Město nad Metují - Pohled na bránu z druhé strany
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5077951342250106&set=pcb.1049737322252545

Pohled na bránu z druhé strany
Zdroj:
www.facebook.com

Nové Město nad Metují - Demolice roku 1905, nápis vzadu odkazuje na rok založení (1501) a poslední renovaci 1882, tedy pouhých 23 let před demolicí
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5077947112250529&set=pcb.1049737322252545

Demolice roku 1905, nápis vzadu odkazuje na rok založení (1501) a poslední renovaci 1882, tedy pouhých 23 let před demolicí
Zdroj:
www.facebook.com

Nové Město nad Metují - Další průběh demolice
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5077947468917160&set=pcb.1049737322252545

Další průběh demolice
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Metuji-t44907#688155Verze : 0
Historická vyobrazení
Nové Město nad Metují - Obraz města v 1. polovině 19. století
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5078087155569858&set=pcb.1049746455584965

Obraz města v 1. polovině 19. století
Zdroj:
www.facebook.com

Nové Město nad Metují - Město na obrazu z 1. poloviny 19. století
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5078087928903114&set=pcb.1049746455584965

Město na obrazu z 1. poloviny 19. století
Zdroj:
www.facebook.com

Nové Město nad Metují - Náměstí na kolorované fotografii před rokem 1905, v pozadí Horská brána
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5077949938916913&set=pcb.1049737322252545

Náměstí na kolorované fotografii před rokem 1905, v pozadí Horská brána
Zdroj:
www.facebook.com

Nové Město nad Metují - Pohled na město před rokem 1905 - na fotografii je stále patrná Horská brána
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5077951102250130&set=pcb.1049737322252545

Pohled na město před rokem 1905 - na fotografii je stále patrná Horská brána
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Metuji-t44907#688156Verze : 3