Main Menu
User Menu

Levoča

     
Název:
Name:
Levoča
Originální název:
Original Name:
Levoča
Další názvy:
Other Names:
Lőcse (maďarsky), Leutschau (nemecky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Levoča
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°01'33.66"N 20°35'19.95"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestské časti: Levočská Dolina, Levočské Lúky, Závada
Sídliská: Pri Prameni, Rozvoj, Západ I, Západ II, Pod vinicou, Hrad
Osady: Kačelák, Levočské kúpele, Odorica, Rómska osada (v meste), Rómska osada (Levočské Lúky)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1249
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Chrám svätého Jakuba - gotický kostol s najvyšším gotickým oltárom na svete.
Mestské opevnenie
Renesančná radnica
Historické jadro
Evanjelický kostol
stredoveký pranier - klietka hanby
asi 60 meštianskych domov pochádzajúcich väčšinou zo 14.-15. storočia tvoriacich Námestie Majstra Pavla.
Veľký župný dom
Bazilika Panny Márie - kostol na Mariánskej hore
Starý kostol minoritov
Muzea:
Museums:
Spišské múzeum Levoča
Osobnosti:
Personalities:
Majster Pavol z Levoče - tvorca najväčšieho gotického oltára
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
12.09.1920-24.09.1938
Pěší pluk 37
37th Infantry Regiment
15.09.1920-01.01.1921
10. rota horského pěšího pluku 4
10th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1920-01.01.1921
11. rota horského pěšího pluku 4
11th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1920-01.01.1921
12. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 4
12th Company /Machine-gun/ of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1920-01.01.1921
9. rota horského pěšího pluku 4
9th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
15.09.1920-01.01.1921
III. prapor horského pěšího pluku 4
3rd Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
01.01.1921-00.00.1923
1. rota horského praporu VII
1st Company of the 7th Mountain Battalion
01.01.1921-00.00.1923
2. rota horského praporu VII
2nd Company of the 7th Mountain Battalion
01.01.1921-00.00.1923
3. rota horského praporu VII
3rd Company of the 7th Mountain Battalion
01.01.1921-00.00.1923
4. rota /kulometná/ horského praporu VII
4th Company /Machine-gun/ of the 7th Mountain Battalion
01.01.1921-DD.MM.1923
Horský prapor VII
7th Mountain Battalion
01.01.1921-00.00.1923
Technická rota horského praporu VII
Technical Company of the 7th Mountain Battalion
09.05.1939-01.10.1940
Náhradní prapor pěšího pluku 1
Replacement Battalion of 1st Infantry Regiment
09.05.1939-28.08.1939
Pěší pluk 1
1st Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Pěší pluk 1
1st Infantry Regiment
01.10.1940-30.08.1944
Náhradní prapor pěšího pluku 5
Replacement Battalion of 5th Infantry Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Pěší pluk 5
5th Infantry Regiment
12.08.1941-30.08.1944
Pěší pluk 5
5th Infantry Regiment
23.01.1945-10.02.1945
2. československá samostatná brigáda
2nd Czechoslovak Separate Brigade
10.02.1945-DD.03.1945
4. československá samostatná brigáda
4th Czechoslovak Separate Brigade
10.02.1945-DD.03.1945
9. československý pěší prapor
9th Czechoslovak Infantry Battalion
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 37
37th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/37
1st Infantry Battalion of the 37th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor III/37
3rd Infantry Battalion of the 37th Infantry Regiment
01.09.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 37
Replacement Battalion of 37th Infantry Regiment
01.09.1945-01.10.1945
Pěší prapor II/37
2nd Infantry Battalion of the 37th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší pluk 14
14th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor II/14
2nd Infantry Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor III/14
3rd Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Náhradní prapor pěšího pluku 20
Replacement Battalion of 20th Infantry Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor II/20
2nd Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor III/20
3rd Infantry Battalion
01.10.1949-DD.MM.1951
VI. školní oddíl
6th School Division
01.01.1955-01.04.1960
Okresná vojenská správa Levoča
District Military Command Levoča
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V meste je vyhlásená Mestská pamiatková rezervácia.
Zdroje:
Sources:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da
https://www.levoca.sk
URL : https://www.valka.cz/Levoca-t44353#368272Verze : 0
MOD
Levoča


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 906 obyvatel (z toho 64 osob národnosti cikánské, 7 182 osob národnosti československé, 280 osob národnosti maďarské, 754 osob národnosti německé, 43 osob národnosti ruské a 300 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. prapor Pěšího pluku 35 (říjen 1920 – leden 1921),
Pěší pluk 37 (od září 1920),
Horský prapor VII (leden 1921 – červen 1922),
Horský prapor XII (říjen 1920 – leden 1921),
náhradní baterie Horského dělostřeleckého oddílu 261 (červenec 1920 – říjen 1920),
náhradní baterie Horského dělostřeleckého oddílu 262 (červenec 1920 – říjen 1920).


Pro ubytování vojska byly k dispozici Štefánikovy kasárny a Žižkovy kasárny.


Zdroj:
ÚVA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Levoca-t44353#174504Verze : 0