Main Menu
User Menu

Barca

místní část Košic, okr. Košice IV.

     
Název:
Name:
Barca
Originální název:
Original Name:
Barca
Další názvy:
Other Names:
Košice-Barca
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Košice IV.
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°40'45.85"N 21°15'54.93"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
Mestská časť mesta Košice.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Barca-t43752#532832Verze : 0
MOD
Barca
Dnes součást města Košice (okr.Košice).

V období 1.republiky součást politického okresu Košice venkov a soudního okresu Košice.

Sčítání lidu v roce 1930: 1 673 obyvatel (z toho 1 475 osob národnosti československé, 50 osob národnosti maďarské, 4 osoby národnosti německé, 1 osoba národnosti ruské a 6 osob národnosti židovské).


Název posádky: Barca
Datum zřízení : 01.1935
Vojenské objekty :-
Name of Garisson: Barca
Date of establishment : 01.1935
Utility : -


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Barca-t43752#172985Verze : 0

Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Československo
1918 - 1939
01.1935-XX.1935 - Jezdecký pluk 5
Period Troops or services located here :
Czechoslovakia
1918 - 1939
01.1935-XX.1935 - Jezdecký pluk 5
URL : https://www.valka.cz/Barca-t43752#277472Verze : 0