Main Menu
User Menu

Kolín

okr. Kolín

     
Název:
Name:
Kolín
Originální název:
Original Name:
Kolín
Další názvy:
Other Names:
Kolin / Kolin an der Elbe
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Kolín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°01'41.00"N 15°12'05.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Kolín I
Kolín II - Pražské předměstí
Kolín III - Kouřimské předměstí
Kolín IV - Kutnohorské předměstí
Kolín V - Zálabí
Kolín VI - Štítarské předměstí
Sendražice
Šťáralka
Štítary
Zibohlavy
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1261
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1763-DD.MM.1797
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
DD.MM.1810-DD.MM.1812
Řadový pěší pluk 11
11th Line Infantry Regiment
15.10.1937-31.12.1937
13. polní dělostřelecká brigáda
13th Field Artillery Brigade
15.10.1937-21.05.1938
Velitelství 13. divise
Headquarters of the 13th Division
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 13. divise
13th Division Artillery Command
DD.06.1938-24.09.1938
Velitelství 13. divise
Headquarters of the 13th Division
15.09.1938-24.09.1938
1. rota /motocyklistů/ pluku útočné vozby 4
1st Company /Motorcycles/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-24.09.1938
2. rota /obrněných automobilů a tančíků/ pluku útočné vozby 4
2nd Company /Armoured Cars and Tankettes/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-24.09.1938
I. prapor /kombinovaný/ pluku útočné vozby 4
1st Battalion /Composite/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-24.09.1938
Náhradní prapor pluku útočné vozby 4
Replacement Battalion of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-24.09.1938
Náhradní rota pluku útočné vozby 4
Replacement Company of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-24.09.1938
Pluk útočné vozby 4
4th Armoured Regiment
15.09.1938-24.09.1938
Pomocná rota pluku útočné vozby 4
Auxilliary Company of the 4th Armoured Regiment
03.11.1938-31.03.1939
Prapor útočné vozby IV/1 /kanonový motorisovaný/
4th Armoured Battalion of the 1st Armoured Regiment /Gun Motorised/
25.05.1945-DD.09.1945
15. divise
15th Division
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 65
65th Artillery Division
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 13
13th Artillery Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Velitelství dělostřelectva 15. divise
15th Division Artillery Command
01.10.1945-01.10.1947
15. divise /rychlá/
15th Division /Rapid/
01.10.1945-01.03.1946
Dělostřelecký oddíl 81
81st Artillery Division
01.03.1946-01.10.1946
Dělostřelecký pluk 56
56th Artillery Regiment
01.04.1946-01.11.1950
Dělostřelecká divise
Artillery Division
01.10.1946-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 81
81st Artillery Division
DD.MM.1946-DD.MM.1949
23. dělostřelecká brigáda
23rd Artillery Brigade
01.10.1947-01.11.1950
8. divise /rychlá/
8th Division /Rapid/
01.10.1947-DD.MM.1950
Dělostřelecký pluk 51
51st Artillery Regiment
01.10.1947-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva 8. divise
8th Division Artillery Command
01.11.1950-01.01.1951
8. divise /mechanisovaná/
8th Division /Mechanised/
01.01.1951-01.10.1958
8. mechanizovaná divize
8th Mechanized Division
01.01.1951-01.10.1958
8. spojovací prapor
8th Signal Battalion
01.01.1951-01.09.1958
8. školní tankový prapor
8th Training Tank Battalion
00.08.1958-01.06.1966
16. tankový pluk
16th Tank Regiment
DD.09.1966-31.08.1974
1. protiradiový pluk
1st Counter-Radio Regiment
01.09.1974-DD.11.1981
1. radiový prapor REB
1st Electronic Warfare Radio Battalion
DD.11.1974-DD.11.1978
3. radiový prapor REB
3rd Electronic Warfare Radio Battalion
DD.09.1978-DD.11.1981
1. radiotechnický prapor REB
1st Electronic Warfare Electronic Battalion
DD.11.1981-31.12.1992
1. smíšený pluk REB
1st Composite Electronic Warfare Regiment
01.01.1993-30.09.1997
1. smíšený pluk REB
1st Composite Electronic Warfare Regiment
01.10.1997-DD.MM.1999
113. prapor radioelektronického průzkumu a radioelektronického boje
113th Electronic Reconnaissance and Electronic Warfare Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/KYM0E
URL : https://www.valka.cz/Kolin-t44278#485956Verze : 0
MOD
Kolín


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 18 488 obyvatel (z toho 18 200 osob národnosti československé, 108 osob národnosti německé, 25 osob národnosti ruské a 9 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1937.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Třinácté pěší divise (od října 1937),
Pluk útočné vozby 4 (od září 1938).


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kolin-t44278#174392Verze : 0
Evangelický kostel
Kolín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kolin-t44278#562230Verze : 0
Pomník osvobození města Rudou armádou
Kolín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kolin-t44278#562231Verze : 0
Pomník bojovníkům padlým za svobodu ve světové válce 1914-1920
Kolín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kolin-t44278#562232Verze : 0
Karlovo náměstí
Kolín - Foto vlastní

Foto vlastní
Kolín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kolin-t44278#598017Verze : 1