Main Menu
User Menu

Hodonín

okr. Hodonín

     
Název:
Name:
Hodonín
Originální název:
Original Name:
Hodonín
Další názvy:
Other Names:
Godonin
Göding
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Hodonín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°50'55.00"N 17°07'42.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1169
Vojenské objekty:
Military Objects:

kasárna
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek
Dům umělců
kostel sv. Vavřince
Morový sloup
kaple sv. Kříže (1714)
Pomník T. G. Masaryka
Městská radnice
Pomník generální stávky r. 1920
Památník obětem fašismu
židovský hřbitov
Muzea:
Museums:
Masarykovo muzeum
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
20.09.1919-25.09.1919
Domobranecký prapor č. 1
1st Militia Battalion
25.10.1919-20.01.1920
Domobranecký prapor č. 1
1st Militia Battalion
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 1/7
1st Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.06.1922
Jezdecká eskadrona 3/7
3rd Cavalry Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.06.1922
Jezdecká eskadrona 4/7
4th Cavalry Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Jezdecký pluk 7
7th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 7
Replacement Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 7
Replacement Guidon of the 7th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 7
Remont Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 7
Technical Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.03.1922-01.01.1936
I. korouhev jezdeckého pluku 7
1st Guidon of the 7th Cavalry Regiment
01.03.1922-DD.MM.1925
Učiliště pro jezdectvo
Cavalry Troops School
01.06.1922-DD.06.1922
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 7
Machine-Gun Squadron of the 7th Cavalry Regiment
DD.01.1925-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 2/7
2nd Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.05.1928-24.09.1938
Polní eskadrona 2/7
2nd Field Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.05.1928-24.09.1938
Polní eskadrona 3/7 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 7th Cavalry Regiment /Machine-gun/
01.05.1928-15.09.1933
Polní eskadrona 6/7 /kulometná/
6th Squadron /Machine-gun/ of the 7th Cavalry Regiment
DD.09.1928-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 7
2nd Guidon of the 7th Cavalry Regiment
DD.04.1933-DD.09.1933
Polní eskadrona 3/8 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 8th Cavalry Regiment /Machine-gun/
15.09.1933-01.01.1936
Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 7
Auxiliary Squadron of the 7th Cavalry Regiment
DD.11.1933-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 11
Replacement Squadron of the 11th Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Dragounský pluk 7
7th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
I. korouhev dragounského pluku 7
1st Guidon of the 7th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
II. korouhev dragounského pluku 7
2nd Guidon of the 7th Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.01.1937
Náhradní eskadrona dragounského pluku 11
Replacement Squadron of the 11th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 7
Replacement Squadron of the 7th Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.01.1937
Náhradní korouhev dragounského pluku 11
Replacement Guidon of the 11th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 7
Replacement Guidon of the 7th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Polní eskadrona 1/7
1st Field Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Polní eskadrona 4/7
4th Field Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Polní eskadrona 5/7
5th Field Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Pomocná eskadrona dragounského pluku 7
Auxilliary Squadron of the 7th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 7
Remont Squadron of the 7th Dragoon Regiment
15.05.1945-25.05.1945
5. československý pěší prapor
5th Czechoslovak Infantry Battalion
25.05.1945-01.10.1945
Pěší pluk 10
10th Infantry Regiment
01.10.1945-DD.MM.1947
22. tanková brigáda
22nd Tank Brigade
01.10.1945-01.03.1946
Pěší pluk 10 /motorisovaný/
10th Infantry Regiment /Motorised/
01.03.1946-01.10.1947
Pěší prapor 10 /motorisovaný/
10th Infantry Battalion /Motorised/
01.09.1947-01.10.1949
Jezdecká korouhev 3
3rd Cavalry Guidon
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 43 /motorisovaný/
43rd Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1949-01.01.1951
Pěší pluk 43 /motorisovaný/
43rd Infantry Regiment /Motorised/
01.06.1951-09.05.1955
7. mechanizovaný pluk
7th Mechanized Regiment
09.05.1955-01.09.1961
3. průzkumný prapor
3rd Reconnaissance Battalion
09.05.1955-01.10.1958
4. mechanizovaný pluk
4th Mechanized Regiment
DD.MM.1955-09.05.1955
13. průzkumný prapor
13th Reconnaissance Battalion
01.10.1958-01.11.1991
4. motostřelecký pluk
4th Motor Rifle Regiment
01.09.1961-01.09.1977
7. silniční mostní brigáda
7th Road Bridge Brigade
01.09.1961-01.05.1969
7. školní mostní prapor
7th School Bridge Battalion
01.09.1961-01.05.1963
72. silniční mostní prapor
72nd Road Bridge Battalion
01.09.1961-01.09.1963
73. silniční mostní prapor
73rd Road Bridge Battalion
01.09.1961-01.09.1963
74. silniční mostní prapor
74th Road Bridge Battalion
01.09.1961-01.09.1963
75. silniční mostní prapor
75th Road Bridge Battalion
01.09.1961-01.09.1963
77. silniční těžký mostní prapor
77th Heavy Road Bridge Battalion
01.09.1961-01.09.1963
78. silniční těžký mostní prapor
78th Heavy Road Bridge Battalion
01.09.1963-01.02.1964
77. silniční speciální mostní prapor
77th Special Road Bridge Battalion
15.10.1968-01.05.1969
73. silniční mostní prapor
73rd Road Bridge Battalion
15.10.1968-01.09.1977
78. silniční speciální mostní prapor
78th Special Road Bridge Battalion
01.09.1977-31.10.1992
7. ženijní silniční brigáda
7th Engineer Road Brigade
01.09.1977-DD.MM.1990
78. ženijní silniční prapor pontonových mostních soulodí
78th Engineer Road Battalion of Pontoon Boat Carriers
DD.MM.1990-31.10.1992
78. sklad ženijního materiálu
78th Engineer Material Depot
01.11.1991-31.12.1992
4. mechanizovaný pluk
4th Mechanized Regiment
31.10.1992-31.12.1992
2. ženijní brigáda
2nd Engineer Brigade
01.01.1993-DD.MM.RRRR
2. ženijní brigáda
2nd Engineer Brigade
01.01.1993-30.09.1994
4. mechanizovaný pluk
4th Mechanized Regiment
01.10.1994-DD.MM.1997
71. mechanizovaný prapor
71st Mechanized Battalion
01.10.1994-DD.MM.1997
72. výcvikové středisko
72nd Training Centre
DD.MM.1994-DD.MM.1997
7. ženijní prapor
7th Engineer Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.2003
61. výcvikové středisko
61st Training Centre
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/p3AOh
http://www.hodonin.eu
URL : https://www.valka.cz/Hodonin-t43986#453831Verze : 0
MOD
Hodonín


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 14 793 obyvatel (z toho 13 166 osob národnosti československé, 272 osob národnosti maďarské, 582 osob národnosti německé, 11 osob národnosti polské a 464 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Dělostřelecký pluk 53 (od července 1936),
náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 53 (leden 1921 – září 1921),
Jezdecký pluk 7 (říjen 1920 – leden 1936),
Dragounský pluk 7 (od ledna 1936),
technická eskadrona Jezdeckého pluku 8 (duben 1933 – září 1933),
náhradní korouhev Jezdeckého pluku 11 (listopad 1933 – leden 1936),
náhradní korouhev Dragounského pluku 11 (leden 1936 – leden 1937),
Vojenský zdravotnický sklad 2 (srpen 1927 – září 1936),
Ústřední jezdecký ústav (1921 – březen 1922),
Učiliště pro jezdectvo (březen 1922 – leden 1925).


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Hodonin-t43986#173542Verze : 0