Main Menu
User Menu

2. ženijní prapor [1993-2003]

2nd Engineer Battalion

     
Název:
Name
2. ženijní prapor
Originální název:
Original Name:
2. ženijní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
2. ženijní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2003
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-31.12.1993 2. mechanizovaná divize
01.01.1994-30.11.2003 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-31.12.1993 Klatovy, ?
01.01.1994-30.11.2003 Janovice nad Úhlavou, kasárna
Velitel:
Commander:
01.01.1993-DD.MM.1995 Pechar, Zdeněk (Major)
DD.MM.1995-30.06.2003 Vačkář, Václav (Podplukovník)
01.07.2003-30.11.2003 Michel, Jozef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1993-30.11.2003 ženijní zatarasovací rota
01.01.1993-30.11.2003 ženijní mechanizovaná rota
01.01.1993-30.11.2003 pontonová rota
01.01.1993-30.11.2003 ženijní strojní rota
01.10.1997-30.11.2003 rota chemické ochrany1)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)původně 2. rota chemické ochrany
Zdroje:
Sources:
Kalianková a kol., 2. mechanizovaná brigáda "Dunkerská". MOČR - AVIS. Praha, 2004.
URL : https://www.valka.cz/2-zenijni-prapor-1993-2003-t43947#389232Verze : 0
MOD
Janovice nad Úhlavou


Historie
Tradice útvaru položila ženijní rota 2. československé paradesantní brigády v roce 1943. Novodobá historie začala 24. 11. 1950, kdy rozdělením 2. ženijního pluku v Písku byly zřízeny ženijní prapory v Českých Budějovicích, Písku a Střeleckých Hošticích. Po reorganizacích a redislokacích byl prapor v roce 1991 přestěhován do Klatov a dva roky poté do Janovic nad úhlavou. Útvar zanikl dnem 30. 11. 2003.


Předurčení
Ženijní prapor byl určen k plnění úkolů ženijního zabezpečení útvarů a jednotek 2. mechanizované brigády. Ženijní zatarasovací rota cvičila ničení objektů komunikací, včetně používání trhavin k budování okopů, krytů a zátarasů za pomoci speciální techniky. Ženijní mechanizovaná rota byla cvičena v provádění zemních prací za pomoci speciální techniky. Pontonová rota plnila úkoly zabezpečení násilného přechodu vodních překážek pomocí pontonové mostové soupravy. Dále zajišťovala plavby bojových vozidel pěchoty a jízdy tanků pod vodou jako záchranná a vyprošťovací skupina. Ženijní strojní rota byla určena k budování ochranných staveb a nouzového přemostění překážek. Později byla do praporu začleněna i rota chemické ochrany, která plnila úkoly v oblasti radiačního a chemického průzkumu a dekontaminace zamořených vojsk, materiálu, staveb a terénu.


Zdroj: AVIS
URL : https://www.valka.cz/2-zenijni-prapor-1993-2003-t43947#173414Verze : 0
MOD