Main Menu
User Menu

Janovice nad Úhlavou, Kasárny

Janovice nad Uhlavou, Barracks

     
Název:
Name:
Janovice nad Úhlavou, Kasárny
Originální název:
Original Name:
?
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Janovice nad Úhlavou
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°20'03.213"N 13°12'28.154"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1951
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1950-01.01.1951
Pěší pluk 23
23rd Infantry Regiment
01.01.1951-01.11.1954
23. pěší pluk
23rd Infantry Regiment
01.11.1954-09.05.1955
23. střelecký pluk
23rd Rifle Regiment
09.05.1955-01.10.1958
10. střelecký pluk
10th Rifle Regiment
DD.MM.1955-01.10.1958
2. tankosamohybný pluk
2nd Self-propelled Tank Regiment
01.10.1958-31.10.1991
10. motostřelecký pluk
10th Motor Rifle Regiment
DD.MM.1960-01.09.1961
2. průzkumný prapor
2nd Reconnaissance Battalion
01.08.1961-01.10.1969
2. protiletadlový oddíl
2nd Anti-Aircraft Division
01.09.1961-01.09.1966
2. průzkumná rota
2nd Reconnaissance Company
01.09.1966-31.10.1991
2. průzkumný prapor
2nd Reconnaissance Battalion
01.09.1969-01.09.1976
2. samostatný tankový prapor
2nd Separate Tank Battalion
01.10.1969-DD.MM.1980
2. protiletadlový pluk
2nd Anti-Aircraft Regiment
DD.MM.1980-31.10.1991
2. protiletadlový raketový pluk
2nd Anti-Aircraft Missile Regiment
31.10.1991-31.12.1992
10. mechanizovaný pluk
10th Mechanized Regiment
01.01.1993-31.12.1993
10. mechanizovaný pluk
10th Mechanized Regiment
01.01.1994-30.09.1997
2. rota chemické ochrany
2nd Chemical Defence Company
01.01.1994-30.11.2003
2. ženijní prapor
2nd Engineer Battalion
01.01.1994-31.03.2004
21. mechanizovaný prapor
21st Mechanized Battalion
01.01.1994-31.12.1997
22. výcvikové středisko
22nd Training Centre
01.01.1994-30.11.2003
26. dělostřelecký oddíl
26th Artillery Division
01.01.1998-30.11.1999
22. mechanizovaný prapor
22nd Mechanized Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
15.10.2004
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.jaj.cz/kasarnajanovice/
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_107.htm
URL : https://www.valka.cz/Janovice-nad-Uhlavou-Kasarny-t139448#453660Verze : 0
MOD
Vysvětlivky:


číslopopis
1 Čerpací stanice tech.vody č.48
2 VZK č.2
4 Čerpací stanice č.3
6 Ubikace U1 č.4
7 Ubikace U2 č.5
8 Dílny výzbrojní č.6
9 Sklad výstrojní č.18
10 Trafostanice č.7
11 Garáže č.8
12 Garáže č.9
13 KTS č.10
14 PHM sklad nadzemní č.61
15 PHM sklad nadzemní č.11/1
16 PHM sklad podzemní č.11/2
17 Mycí dvojmůstek č.60
18 TOV č.12
19 Garáže č.13
20 Garáže č.14
21 Garáže č.15
22 Učební blok č.20
23 Strážnice - věznice č.19
24 Kuchyně mužstva č.21
25 Sklad č.17
26 Požární zbrojnice č.16
28 Psinec č.62
29 Sklad, garáže č.22
30 Trafostanice č.23
31 Ubikace č.24
32 Ošetřovna č.25
33 Ubikace U3 č.26
34 Dílny PS č.45
35 Sklady, kanceláře PS č.46
37 Sklad č.51
38 Garáže č.37
39 Garáže č.36
40 Garáže č.35
42 TOV č.34
43 Garáže Jeseník č.58
44 Garáže Jeseník č.57
45 Garáže č.39
46 PHM přístřešek č.53
47 Mycí dvojmůstek č.59
48 PHM sklad nadzemní č.42
49 PHM sklad podzemní
50 Garáže č.38
51 Garáže č.41
52 Tělocvična č.29
53 Tovární komín
54 AKU č.55
55 Dozorčí parku + koupelna č.47
56 Prádelna,sklad č.28
57 Ubikace U4 č.27
58 Knihovna, klub č.43
59 Velitelská budova č.32
60 Ubikace č.44
61 DKV, DP č.1
63 Oplocení plné
64 Oplocení pletivo
65 Nástupiště
66 Nástupiště živice
67 Plochy odstavné - živice
68 Plochy odstavné panelové
69 Komunikace betonová
70 Komunikace živičná
71 Plocha pod přetlakovou halou
72 Výsadkové cvičiště
73 Překážková dráha
74 Překážková dráha
75 Malorážková střelnice
78 Studna
79 Rozvod vody
80 Kanalizace
83 Kabeláž silnoproudu
84 Kabeláž silnoproudu VN
85 Venkovní osvětlení
87 Vodojem
88 ČOV č.63
89 Strojovna k mycímu můstku č.64
90 Strojovna k mycímu můstku č.65
91 PDA č.66
92 Sklad PS č.67
94 PHM nádrže podzemní č.11
98 Sklad Čejka I. Č.71
99 Sklad Čejka II. Č.72
100 Parkoviště živičné
101 Tribuna č.73
102 Ubytovna č.74
103 Palivové hospod.sklad PHM č.75
104 PHM sklad podzemní č.76
105 ESO přístřešek 18 stání č.77
107 Indikační vrty
108 BVT z kotelny K1- IV 308
109 Dispečerské rozvody-IV 308
110 STL plynovod - IV 308
111 Lapák tuku - IV 721
112 Lapák škrobu - IV 721
113 Čerpací šachta - IV 721
114 Kotelna K3
201 Strážnice č.1
203 Mytí podvozků č.2
204 Krytá mycí plocha č.3
205 Garážový přístřešek č.4
206 Garážový přístřešek č.5
207 Garážový přístřešek č.6
208 Garážový přístřešek č.7
209 Garážový přístřešek č.8
210 Garážový přístřešek č.9
211 Garáž temperovaná č.10
212 Garáž temperovaná č.11
213 Garáž temperovaná č.12
214 Garáž temperovaná č.13
215 Garáž netemperovaná č.14
216 Garáž temperovaná č.15
217 Garáž temperovaná č.16
218 Garáž netemperovaná č.17
219 Garážový přístřešek č.18
220 Sklad č.19
221 TOV č.20
222 PHM kiosek č.21
223 Učební blok č.22
224 PHM sklad podzemní č.23
225 Komunikace
226 Vodovod
227 Kanalizace
228 Venkovní osvětlení
229 Teplovody
230 Topný kanál a odvodnění
231 Oplocení vnitřní
232 Oplocení vnější
233 Sdělovací rozvody
234 Přeložka polní cesty
235 Trafostanice+prim.příp.22kV
236 ESO přístřešek č.24
237 ESO přístřešek č.25
238 Kotelna K1-IV 308
242 Nezkolaud.- hlídka VKR č.27
983 ESO přístřešek 10 stání č.92
984 ESO přístřešek 10 stání č.91
985 ESO přístřešek 4 stání č.90
986 ESO přístřešek 4 stání č.89
987 ESO přístřešek 16 stání č.88
988 ESO přístřešek 2 stání č.87
989 ESO přístřešek 36 stání č.86
990 ESO přístřešek 36 stání č.85
991 ESO hala, př. TOV - č.93
992 Sklad č. 95
993 Tribuna na nástupišti č.94
994 ESO př. 26 stání č.79
995 ESO př. 52 stání č.80
996 ESO přístřešek 38 stání č.81
996 ESO př. 38 stání č.81
997 ESO přístřešek 8 stání č.82
998 ESO přístřešek 6 stání č.83
999 ESO přístřešek 56 stání č.84Zdroj: https://www.jaj.cz/kasarnajanovice/

URL : https://www.valka.cz/Janovice-nad-Uhlavou-Kasarny-t139448#453662Verze : 0
MOD