Main Menu
User Menu

Náhradní korouhev dragounského pluku 8 [1936-1938]

Replacement Guidon of the 8th Dragoon Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní korouhev dragounského pluku 8
Originální název:
Original Name:
Náhradní korouhev dragounského pluku 8
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1936
Předchůdce:
Predecessor:
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 8
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 308
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1936-24.09.1938 Dragounský pluk 8
Dislokace:
Deployed:
01.01.1936-24.09.1938 Pardubice, Jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1936-24.09.1938 Náhradní eskadrona dragounského pluku 8
01.01.1936-24.09.1938 Remontní eskadrona dragounského pluku 8

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-korouhev-dragounskeho-pluku-8-1936-1938-t43611#578721Verze : 0
MOD
Náhradní korouhev Dragounského pluku 8 [1936-1938]


Korouhev vznikla 1. ledna 1936 přejmenováním z Náhradní korouhve Jezdeckého pluku 8 [1922-1936]. Její velitelství se nacházelo v Pardubicích a podléhalo velitelství Dragounského pluku 8 [1936-1938].


Součástí korouhve bylo:
velitelství korouhve,
Náhradní eskadrona Dragounského pluku 8 [1936-1938] v Pardubicích (leden 1936 – září 1938),
Remontní eskadrona Dragounského pluku 8 [1933-1938] v Josefově (leden 1936 – září 1938),
augumentační sklady.


Veliteli korouhve byli:


Prameny:
VÚA Praha, fond Jezdecký pluk 8
Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-korouhev-dragounskeho-pluku-8-1936-1938-t43611#172529Verze : 0
MOD