Main Menu
User Menu

Dragounský pluk 8, velitelství [1936-1938]

Headquarters of the 8th Dragoon Regiment

     
Název:
Name
Dragounský pluk 8
Originální název:
Original Name:
Dragounský pluk 8
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1936
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecký pluk 8
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 308
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1936-26.09.1936 1. jezdecká brigáda
26.09.1936-15.10.1937 4. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 4. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1936-24.09.1938 Pardubice, Jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1936-30.09.1937 Hobza, Vladimír (plukovník jezdectva)
30.09.1937-23.08.1938 Tacl, Josef (podplukovník generálního štábu)
23.08.1938-25.09.1938 Tacl, Josef (plukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1936-24.09.1938 I. korouhev dragounského pluku 8
01.01.1936-24.09.1938 II. korouhev dragounského pluku 8
01.01.1936-24.09.1938 Náhradní korouhev dragounského pluku 8
01.01.1936-24.09.1938 Polní eskadrona 3/8 /kulometná/
01.01.1936-24.09.1938 Pomocná eskadrona dragounského pluku 8
01.01.1936-25.09.1938 Vozatajská eskadrona 4

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1936-24.09.1938 Dragounský pluk Knížete Václava Svatého
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Námi prezentované informace byly využity ve článku Dragounský pluk 8 "Knížete Václava Svatého", viz http://www.pavpec.info/dp8.html.
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Dragounsky-pluk-8-velitelstvi-1936-1938-t43359#403859Verze : 2
MOD