Main Menu
User Menu

2. mobilizační základna [2001-2002]

2nd Mobilization Base

     
Název:
Name:
2. mobilizační základna
Originální název:
Original Name:
2. mobilizačná základňa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2001
Předchůdce:
Predecessor:
55. mechanizovaná brigáda brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.2002
Nástupce:
Successor:
2. výcviková základňa VZS
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2001-01.04.2002 Veliteľstvo domobrany
Dislokace:
Deployed:
01.07.2001-01.04.2002 Kežmarok, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2000-31.03.2002 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.2001-DD.MM.2002 Sálaši, Ivan ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2000-31.03.2002 veliteľstvo a štáb
01.10.2000-31.03.2002 rota zabezpečenia velenia
01.10.2000-31.03.2002 3 x peší prápor
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2000-31.03.2002
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora, Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-x
URL : https://www.valka.cz/2-mobilizacni-zakladna-2001-2002-t43181#293697Verze : 0
MOD
Rozkazom Ministra obrany SR č. 6/2002 zo 06.02.2002 (Vestník č. 5/2002) bol 2. mobilizačnej základni Kežmarok priznaný oficiálny znak.Citace - https://www.vhu.sk/data/att/6969.pdf :

Znak má tvar gotického štítu so striebornou (bielou) bordúrou. Na modrej ploche znaku je zobrazená strieborná (biela) hlava kamzíka, ktorá je symbolom podtatranského regiónu, a je hlavným motívom znaku. Pod hlavou kamzíka v spodnej časti sú prvky z erbu mesta Kežmarok – dva skrížené strieborné meče, ktoré sú v pôvodných farbách, spolu s modrou farbou boli symbolmi kráľovského mesta. V hlave štítu je na modrej ploche v striebornej (bielej) farbe umiestnený majuskulným písmom v skratke názov 2. MZ s miestom jej dislokácie KEŽMAROK.
Zdroj: archív autora. www.vhu.sk

2. mobilizační základna [2001-2002] - Znak 2. mobilizačnej základne Kežmarok

Znak 2. mobilizačnej základne Kežmarok
URL : https://www.valka.cz/2-mobilizacni-zakladna-2001-2002-t43181#569807Verze : 1
MOD
2. mobilizačná základňa


Krycie číslo: VÚ XXXX


Počet osob
?
Podřízené jednotky
01.10.2000-31.03.2002 veliteľstvo a štáb
01.10.2000-31.03.2002 rota zabezpečenia velenia
01.10.2000-31.03.2002 3 x peší prápor
Výzbroj a vybavení
01.10.2000-31.03.2002 UAZ-469
01.10.2000-31.03.2002 Praga V3S
01.10.2000-31.03.2002 Tatra 813
01.10.2000-31.03.2002 Tatra 815
01.10.2000-31.03.2002 BVP-1Poznámka:
Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6,
URL : https://www.valka.cz/2-mobilizacni-zakladna-2001-2002-t43181#340242Verze : 0
MOD