Main Menu
User Menu

2. výcviková základna VZS [2002-2004]

2. výcviková základňa VZS

     
Název:
Name:
2. výcviková základna VZS
Originální název:
Original Name:
2. výcviková základňa VZS
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2002
Předchůdce:
Predecessor:
2. mobilizačná základňa
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2004
Nástupce:
Successor:
Výcviková základňa VZS
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2002-30.09.2002 Veliteľstvo pozemných síl
01.10.2002-01.01.2003 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
01.01.2003-01.07.2004 Velitelství výcviku
Dislokace:
Deployed:
01.04.2002-01.07.2004 Kežmarok, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/2-vycvikova-zakladna-VZS-2002-2004-t43182#306986Verze : 0
MOD
Výcviková základňa VZS Kežmarok – znak priznaný ministrom obrany SR a zverejnený v RMO č. 38/2003. V znaku sú umiestnené dva prvky, a to pušky a meč. Meč je použitý z erbu mesta Kežmarok ako slobodného kráľovského mesta s právom meča. Jeho biela čepeľ symbolizuje úctu k chladným zbraniam. Pušky vyjadrovali aktuálny výcvik jednotiek s palnými zbraňami na území mesta. Tvar znaku je kruhový, v medzikruží je umiestnený názov základne a mieste jej dislokácie. Podkladové farby použité v znaku sú farbami mesta Kežmarok.
2. výcviková základna VZS [2002-2004] - Znak 2. výcvikovej základne VZS

Znak 2. výcvikovej základne VZS
URL : https://www.valka.cz/2-vycvikova-zakladna-VZS-2002-2004-t43182#171124Verze : 1
MOD