Main Menu
User Menu

Izraelské letectvo

Israeli Air Force (IAF)

Israeli Air Force (IAF)
URL : https://www.valka.cz/Izraelske-letectvo-t43101#170535Verze : 0
MOD
Seznam jednotek


Je uvedeno číslo jednotky, v uvozovkách její název v hebrejštině a v závorce název, pod kterým se vyskytuje v anglicky psané literatuře. Pokud se pro jednu jednotku vyskytuje více názvů, je další uveden za lomítkem.


1.tajeset (Panther)
2. tajeset „Ha‘Negev“ (Negev)
3. tajeset „Ha‘Galil“ (Galilee)
4. tajeset
35. tajeset
69. tajeset „Ha´Patišim“ (Hammers)
100. tajeset „Ha´Kamal Ha´Meofeef“ (Flying Camel)
101. tajeset „Hakrav Ha´Rišona“ (The First Fighter)
102. tajeset „Ha´Namer Ha´Meofeef“ (Flying Tiger)
103. tajeset „Ha´Piel Ha´Meofeef“ (Flying Elefant)
105. tajeset „Ha´Akrav“ (Scorpion)
106. tajeset „Ha´Baz Ha´Šnija“ (Spear‘s Point)
107. tajeset „Ha´Roš Ha´Arije“ (Tiger Head / Knight of the Orange Tail)
109. tajeset „Ha´Emek“ (Valley)
110. tajeset „Abirej Ha´Cafon“ (Knights of the North)
113. tajeset „Ha´Crea“ (Wasp)
114. tajeset (Night Leaders)
115. tajeset „Ha´Drakon Ha´Meofeef“ (Flying Dragon)
116. tajeset „Ha´Kanaf Ha´Meofeef“ (Flying Wing / Defenders of the South)
117. tajeset „Ha´Silon Ha´Rišona“ (The First Jet)
118. tajeset „Ha´Jasuriet Ha´Rišona“ (The First Yassur)
119. tajeset „Ha´Atalef“ (Bat)
120. tajeset „Ha´Bienleomiet“ (International)
122. tajeset „Ha´Dakota“ (Dakota)
123. tajeset „Ha´Beliet Ha´Dromet“ (The Southern Bells)
124. tajeset „Ha´Cheref Ha´Matahafket“ (Rolling Sword)
125. tajeset „Ha´Masokjet Ha´Kaljet“ (Light Helicopter)
131. tajeset „Ha´Karnaf“ (Rhinoceros / Yellow Bird)
133. tajeset „Ha´Zanav Ha´Kafoul“ (Twin Tail / Knights of the Twin Tail)
135. tajeset „Ha´Tovala Ha Kala“ (Light Transport)
140. tajeset „Ha´Nešer Ha´Zahav“ (Golden Eagle)
141. tajeset „Ha´Ajal Ha´Nogach“ (Goring Deer)
143. tajeset „Ha´Túky Ha´Manaf“ (Smashing Parrot)
144. tajeset „Šomry Ha´Arava“ (Defenders of Arava / Phoenix)
160. tajeset „Ha´Kúfrút Ha´Aponjet“ (Northern Cobra)
161. tajeset „Ha´Kúfrút Ha´Dromjet“ (Southern Cobra / The First Attack)
190. tajeset „Ha´Defenderijet“ (Magic Touch)
191. tajeset
192. tajeset (Hawkeye)
193. tajeset „Ha‘Masokjet Ha´Ameit“ (Shield of the West)
195. tajeset (Maritime Surveillance Flight)
200. tajeset
201. tajeset „Ha‘Achat“ (The One)
252. tajeset „Bihajs Latisa – Mata Kadet Krav“ (Flying School – Advanced Fighter)
253. tajeset „Ha‘Negev“ (Negev)
254. tajeset (Midland)
505. tajeset „Gadna Avir“
601. tajeset MANAT (Flight Test Centre)
URL : https://www.valka.cz/Izraelske-letectvo-t43101#170548Verze : 0
MOD
LETECKÉ ZÁKLADNY A PŘISTÁVACÍ PLOCHY:
Názvy jsou napsány v české transkripci, popřípadě je v závorce uvedena transkripce anglická. V některých případech je v závorce uvedeno i jiné jméno základny.

Ami'ad (Šachar 20)
Poloha - severozápadně od Kineretského (Tiberiadského) jezera
Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

Beerševa - Sde Tejman
Poloha - N 31°17,3‘ - E 34°43,4‘
VPD - 14/32, délka 1 040
V současnosti se používá jen pro civilní provoz.

Bejt El (Šachar 31)
Přistávací plocha pro vrtulníky

Bezet (Šachar 33).
Poloha - severovýchodně od Naharie
Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

Biraneet (Šachar 11)
Poloha - u libanonské hranice
Předsunutá přistávací plocha pro vrtulníky.

Dalton (Šachar 23)
Poloha - 15km od libanonské hranice
Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

Dorot
Poloha - východně od Sederotu
Krátce užívaná v roce 1948, dnes přistávací plocha pro zemědělské letouny.

Eilat ("J. Holtzman")
Poloha - N 29°33.6‘ - E 34°57,6‘
VPD - 026/206, délka 1 900 m
Nejjižnější letiště v Izraeli. V současnosti používané jen pro civilní provoz.

Ejn Šemer
Poloha - východně od Hadery (u libanonské hranice)
Přistávací plocha pro lehké letouny.

Ejn-Jahav
Poloha - v aravské poušti, asi 100 km severně od Ejlatu
Přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky. Smíšený civilní a vojenský provoz.

Ejtam AFB
Poloha - N 31°4‘ - E 34°6‘ (Sinaj)
VPD - 08/26, délka 2 454
V roce 1981 předána Egyptu (přejmenována na el-Gora).

Ekron
viz Tel Nof

Etzion AFB
Poloha - N 29°36‘ - E 34°44‘ (Sinaj)
VPD - 04/22, délka 2 434 m
Původně egyptská základna Ras el-Nakab, obsazená Izraelem v roce 1967. V roce 1981 navrácena Egyptu a přejmenována na Taba.

Gibor (Šachar 16)
Poloha - východní část Kirjat Šmony
Přistávací plocha pro vrtulníky.

Haifa ("U. Micheali")
Poloha - N 32°48,6‘ - E 35°2,6‘
VPD - 16/34, délka 1 275 m
Vrtulníková základna a sídlo technické školy IAF.

Hatzeva (Ejn Kahatzeva - Šachar 32)
Poloha - jižně od Mrtvého moře u jordánské hranice
Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

Chacerim (Hatzerim) AFB
Poloha - N 31°15‘ - E 34°40‘
VPD - 09/27, délka 1 830 m
- 10/28, délka 2 750 m
- 11/29, délka 2 440 m
- 15/33, délka 1 830 m
Jedna z největších základen IAF, sídlo leteckého muzea.

Chacor (Hatzor) AFB
Poloha - N 31°46‘ - E 34°44‘
VPD - 05/23, délka 2 434 m)
- 16/34, délka 2 434 m)
Sídlo tří tajeset F-16.

Herclija (Herzliya)
Poloha - : N 32°10,8‘ - E 34°50,1‘
VPD - 11/29, délka 1 003 m
Přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky, dnes převážně civilní provoz.

Kfar Sirkin
Poloha - N 32°4‘ - E 34°56‘
VDP - 14/32, délka 1 220 m
- 10/28, délka 1 220 m
Dříve základna RAF Petah Tikva, dnes velitelství izraelské PVO.

Kirjat Gat (Kiryat-Gat)
Poloha: N 31°28‘ - E 34°45‘
VPD - 09/27, délka 915 m
Původně letiště Falúdža, dnes již zaniklé.

Lod (Tel Aviv - Ben Gurion International)
Poloha - N 32°0,6‘ - E 34°52,6‘
VPD - 077/257, délka 3 657 m
- 119/229, délka 3 112 m
- 027 /207, délka 1 780 m
Původní jméno Lydda. Mezinárodní letiště Tel Aviv, sídlo několika transportních tajeset IAF.

Maduchot (Šachar 14)
Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

Mahanajim (Ma'Hanaim - Šachar 24)
Poloha - východně od Roš Pina (severovýchodní Izrael)
Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky. Smíšený vojenský a civilní provoz

Meggido (Šachar 7)
Poloha - N 32°35‘ - E 35°14‘
VPD - 09/27, délka 2 350 m
Pomocné letiště základny Ramat David a předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

Metzada (Masada)
Přistávací plocha na břehu Mrtvého moře, na úpatí pevnosti Masada. V současnosti používaná především pro turistické lety a lety záchranné služby.

Netanja (Kfar Hajim)
Poloha - východně od Netanje
V roce 1948 dočasná základna 101. tajeset, dnes přistávací plocha pro zemědělské letouny.

Nevatim AFB
Poloha - N 31°12‘ - E 35°0‘ (východně od Beerševy)
VPD - 08/26, délka 3 050 m
- 08/26, délka 2 440 m
Základna dvou tajeset F-16A.

Ofir AFB
Poloha - N 27°59‘ - E 34°24‘ (Sinaj)
VPD - 03/21, délka 2 434 m
Původně egyptská základna Šarm al-Šejch (Ras Nasrani), obsazená Izraelem v roce 1967. V roce 1981 navrácena Egyptu. Dnes převážně civilní provoz. Sídlo amerického kontingentu vojsk OSN.

Ovda (Uvda) AFB
Poloha - N 29°56,2‘ - E 34°56,5‘ (severozápadně od Ejlatu)
VDP - 020/200, délka 2 600 m
- 020/200, délka 3 000 m
Základna, vybudovaná počátkem 80. let jako náhrada za základny na Sinaji. Původně sloužila i jako mezinárodní letiště pro Ejlat.

Palmachim AFB
Poloha - N 31°55‘ - E 34°44‘ (severovýchodně od Ašdodu)
VPD - 03/21, délka 2 000 m
Základna, vybudovaná koncem 70. let jako náhrada za základny na Sinaji. Sídlo šesti vrtulníkových tajeset.

Ramat David AFB
Poloha - N 32°40‘ - E 35°11‘ (jihovýchodně od Haify)
VPD - 145/325, délka 2 440 m
- 105/285, délka 2 750 m
- 085/265, délka 2 750 m
Jedna ze dvou největších leteckých základen v Izraeli, původně vybudovaná pro RAF (v roce 1942). Sídlo tří tajeset F-16C/D a jedné tajeset AH-64A.

Ramle (Ramleh)
Poloha - jihovýchodně od Ramle
Původně turecké letiště (od roku 1917), v jednu dobu sídlo velitelství IAF. Dnes zaniklé.

Ramon AFB
Poloha - N 30°50‘ - E 34°40‘ (jihozápadně od Beerševy)
VPD - tři souběžné 07/25, délka 3 050 m
Otevřená v roce 1981 jako náhrada za základny sinajské. Sídlo několika tajeset F-16 a AH-64D.

Ramon
Poloha - severně od Mizpe
Přistávací plocha pro lehká letadla a vrtulníky, občas využívaná i pro civilní provoz. Nemá nic společného se základnou Ramon, jedná se jen o shodu jmen.

Refidim AFB
Poloha - N 30°23‘ - E 33°7‘ (Sinaj)
VPD - délka 2 434 m
Původně egyptská základna Bir Džafdžafa (Bir Giafgafa), obsazená Izraelem v roce 1967. V roce 1978 uzavřena.

Revaja (Šachar 13)
Poloha - v údolí Bejt Šean (jižně od Tiberiadského jezera)
Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

Ruchama
Poloha - jižní Negev, poblíž Dorotu
Přistávací plocha, krátce používaná v roce 1948.

Sde Dov (Dov Hoz) AFB
Poloha - N 32°7‘ - E 34°46,9‘ (severní předměstí Tel Avivu)
VPD - 027/207, délka 1 741 m
Sídlo několika tajeset lehkých letadel a vrtulníků. Smíšený vojenský a civilní provoz.

Sde Khemed
Poloha - východně od Tel Avivu (u dálnice na Jeruzalém)
Pomocná přistávací plocha pilotní školy.

Sdot Micha
Poloha - východně od Aškelonu (mezi Kirjat Gan a Bejt Šemeš)
Základna raket Jericho.

Sedom
Poloha - u jižního cípu Mrtvého moře
Přistávací plocha, dnes již jen civilní provoz.

Šdema (Šachar 19)
Poloha - střední Negev (jižně od Ramonu)
Předsunutá přistávací plocha pro lehké letouny a vrtulníky.

Tel Nof AFB
Poloha - N 31°50‘ - E 34°50‘ (východně od Ašdodu)
VPD - 15/33, délka 2 750 m
- 00/18, délka 2 750 m
- 09/27, délka 1 830 m
Původně základna RAF Aqir (od roku 1941), od roku 1948 nesla jméno Ekron. Jedna ze dvou největších základen v Izraeli. Sídlo dvou tajeset F-15, dvou tajeset F-16I, tří vrtulníkových tajeset a zkušebního centra MANAT.

Javneel (Yavne‘el)
Poloha - západně od Tiberias
Nezpevněná plocha, dnes používaná pro zemědělské letouny.
URL : https://www.valka.cz/Izraelske-letectvo-t43101#170644Verze : 0
MOD
LETECKÉ JEDNOTKY, AKTIVNÍ V LÉTĚ 2006:


Barevné rozlišení jednotek: bojové letouny, bitevní vrtulníky, školní a cvičné, vrtulníkové, transportní


69. tajeset - F-15I - Chacerim
100. tajeset - King Air 200 - Sde Dov
101. tajeset - F-16C-40 - Chacor
102. tajeset - A-4N, TA-4H - Chacerim
103. tajeset - C/KC-130E/H - Lod
105. tajeset - F-16D-40 - Chacor
106. tajeset - F-15B/C/D - Tel Nof
107. tajeset - F-16I - Ramon
109. tajeset - F-16D-30 - Ramat David
110. tajeset - F-16C-30 - Ramat David

113. tajeset - AH-64D-I - Ramon
114. tajeset - CH-53-2000 - Tel Nof
115. tajeset - F-16A/B - Ovda
116. tajeset - F-16A/B - Nevatim
117. tajeset - F-16C-30 - Ramat David

118. tajeset - CH-53-2000 - Tel Nof
119. tajeset - F-16I - Ramon
120. tajeset - B/KC/EC-707, IAI-1124N - Lod
122. tajeset - G-550 - Lod

123. tajeset - UH-60L - Chacerim (detašmenty Bezet a Haifa)
124. tajeset - UH-60A/D - Palmachim (detašmenty Bezet a Haifa)
125. tajeset - Bell 206B, OH-58B - Sde Dov

131. tajeset - KC/C-130E/H - Lod
133. tajeset - F-15A/B/D - Tel Nof
135. tajeset - TB-20, King Air 200 - Sde Dov
140. tajeset - F-16A/B - Nevatim
144. tajeset - F-16A/B - Chacor

160. tajeset - AH-1E/F - Palmachim (detašment Biraneet)
161. tajeset - AH-1E/F - Palmachim (detašment Biraneet)

190. tajeset - AH-64A - Ramon
191. tajeset - RC-12D/K - Sde Dov
193. tajeset - AS.565MA - Ramat David
201. tajeset - F-16I * - Tel Nof
253. tajeset - F-16I - Ramon

601. tajeset MANAT - F-16A/B/C/D, F-15I, Tzukit - Tel Nof
669. tajeset SAR - CH-53, UH-60 - Tel Nof
BIST - G-120A, Tzukit, TA/A-4, AB206, UH-60, AH-1E - Chacerim

* ve fázi přezbrojování
URL : https://www.valka.cz/Izraelske-letectvo-t43101#170810Verze : 0
MOD
HISTORICKÉ STAVY:


Leden 1949:
69. tajeset - B-17G - Tel Nof
100. tajeset - Piper Cub, Bonanza, Dragon Rapide - Tel Nof
101. tajeset - S-199, Spitfire LF.IXE, P-51D - Chacor
103. tajeset - C-46, C-47, Hudson, Mosquito PR.16 - Tel Nof
141. tajeset - Consul, Anson, Harvard, Norseman - Kfar Sirkin
Pomocná letka - Auster, Piper Cub - Ramat David
Pilotní škola - Harvard, Kaydet - Kfar Sirkin


Celkem:
??x S-199
19 x Spitfire LF.XIE
3x P-51D
3x B-17G
1x Mosquito PR.16
10x Harvard
4x Kaydet
11x Piper Cub
1x Norseman
1x Auster
5x C-46
4x C-47
2x Hudson
2x Bonanza
1x Dragon Rapide
6x Consul
3x Anson29. října 1956 (začátek sinajské války)
69. tajeset - B-17G - Ramat David
100. tajeset - Piper Cub - Ramle (detašment Ejlat)
101. tajeset - Mystére IVA - Chacor
103. tajeset - Noratlas, C-47 -Tel Nof
105. tajeset - P-51D - Ramat David
109. tajeset - Mystére IVA - Ramat David (do bojů nezasáhla)
110. tajeset - Mosquito FB.6/T.33 - Ramat David
113. tajeset - Ouragan - Chacor
115. tajeset - Meteor T.7, Mosquito PR.16 - Tel Nof
116. tajeset - P-51D - Tel Nof
117. tajeset - Meteor F.8/FR.9 - Tel Nof
119. tajeset - Meteor NF.13 - Ramat David
140. tajeset - Harvard - Beerševa
147. tajeset - Kaydet - Ramle


Celkem:
20+x Mystére IVA
22x Ouragan
11x Meteor F.8/FR.9
3x Meteor T.7
2x Meteor NF.13
29x P-51D
13x Mosquito FB.6/T.33
2x Mosquito PR.16
2x B-17G
11x Piper Cub
17x Harvard
25x Kaydet
3x Noratlas
16x C-47Na území Izraele byly po dobu války dislokovány 3 francouzské jednotky, které obdržely izraelské krycí označení (a letouny dostaly izraelské znaky):
199. tajeset - Mystére IVA - Ramat David
200. tajeset - F-84F - Lod
201. tajeset - Mystére IVA - Ramat David
Celkem 30x Mystére IVA a 18x F-84F5. června 1967 (začátek šestidenní války):
100. tajeset - Super Cub, Cessna 172Q, Cessna 180, Turbo Porter - Sde Dov
101. tajeset - Mirage IIICJ/BJ - Chacor
103. tajeset - Noratlas - Tel Nof
105. tajeset - Super Mystére B.2 - Chacor
107. tajeset - Ouragan - Ramat David
109. tajeset - Mystére IVA - Ramat David
110. tajeset - Vautour II - Ramat David
113. tajeset - Ouragan - Chacor
114. tajeset - Super Frélon - Tel Nof
116. tajeset - Mystére IVA - Tel Nof
117. tajeset - Mirage IIICJ/BJ - Ramat David
119. tajeset - Mirage IIICJ/CJ(R) - Tel Nof
120. tajeset - C-97, Super Constellation - Lod
122. tajeset - C-47 - Lod
124. tajeset - S-55, S-58, Alouette II - Tel Nof
135. tajeset - Do 27 - Sde Dov
147. tajeset - Magister - Chacerim
pilotní škola - Super Cub, Magister, Bell 47 - Chacerim


Celkem:
60x Mirage IIICJ
2x Mirage IIICJ(R)
3x Mirage IIIBJ
35x Super Mystére B.2
35x Mystére IVA
50x Ouragan
10x Vautour IIA
3x Vautour IIBR
5x Vautour IIN
45x Magister
23x Noratlas
15x Dornier Do-27
30x Piper Super Cub
?x Cessna 172
2x Cessna 180
?x Turbo Porter
16x C-47 Dakota
7x C-97 Stratocruiser
1x Super Constellation
5x Super Frélon
28x Sikorski S-55/58
2x Allouette II
13x Bell 476. října 1973 (začátek jomkipurské války):
69. tajeset - F-4E - Ramat David
100. tajeset - Super Cub - Sde Dov
101. tajeset - Mirage IIICJ, Nešer - Chacor (detašment Refidim)
102. tajeset - A-4H - Chacor
103. tajeset - Noratlas, C-47 - Lod
105. tajeset - Super Mystére B.2 - Chacor
107. tajeset - F-4E - Chacerim (detašment Ofir)
109. tajeset - A-4H - Ramat David
110. tajeset - A-4E - Ramat David
113. tajeset - Nešer - Chacerim
114. tajeset - Super Frélon - Tel Nof
120. tajeset - C/KC-97F/G, C-130H, B-707 - Lod
122. tajeset - C-47 - Lod
123. tajeset - AB-205 - Chacerim
124. tajeset - S-55, S-58 - Tel Nof
125. tajeset - Bell 206A, Allouette II - Sde Dov
115. tajeset - A-4N - Tel Nof
116. tajeset - A-4E - Tel Nof
117. tajeset - Mirage IIICJ - Ramat David (detašment Refidim)
119. tajeset - F-4E, RF-4E - Tel Nof
131. tajeset - C-130H - Lod
140. tajeset - A-4E - Tel Nof
144. tajeset - Nešer - Etzion
201. tajeset - F-4E - Chacor
Pilotní škola - Super Cub, Magister, TA-4H - Chacerim5. června 1982 (začátek operace "Šalom ha‘Galil"):
69. tajeset - F-4E - Ramat David
100. tajeset - Super Cub - Sde Dov
101. tajeset - Kfir C2 - Chacor
102. tajeset - A-4N - Ramon
103. tajeset - C-47, Noratlas - Lod
105. tajeset - F-4E - Chacor
107. tajeset - F-4E - Chacerim
109. tajeset - Kfir C-2 - Ramat David
110. tajeset - F-16A/B - Ramat David
113. tajeset - Kfir C-2 - Chacor
114. tajeset - Super Frélon, CH-53A - Tel Nof
115. tajeset - A-4N - Nevatim
116. tajeset - A-4E - Ramon
117. tajeset - F-16A/B - Ramat David
118. tajeset - CH-53A - Tel Nof
119. tajeset - F-4E, RF-4E - Tel Nof
120. tajeset - B-707, IAI-1123 - Lod
122. tajeset - C-47 - Lod
123. tajeset - AB-205 - Chacerim
124. tajeset - Bell 212 - Palmachim
125. tajeset - Bell 206A/B/L, Allouette II - Sde Dov
131. tajeset - C/KC-130H - Lod
133. tajeset - F-15A/B/C/D - Tel Nof
140. tajeset - A-4N - Ramon
141. tajeset - A-4E - Ovda
143. tajeset - Kfir C-2 - Ovda
144. tajeset - Kfir C-2 - Ovda
160. tajeset - AH-1E/F - Palmachim
161. tajeset - AH-1E/F - Palmachim
192. tajeset - E-2C - Chacerim
195. tajeset - IAI-1124N - Lod
201. tajeset - F-4E - Chacor
253. tajeset - F-16A/B - Ramon
Pilotní škola - Super Cub, Tzukit, TA-4H/J - ChacerimLeden 1991 (operace Desert Storm):
69. tajeset - F-4E Ramat David
100. tajeset - Super Cub - Sde Dov
101. tajeset - F-16C/D-40 - Chacor
102. tajeset - A-4N - Ramon
103. tajeset - C-47 - Lod
105. tajeset - F-16C/D-40 - Chacor
106. tajeset - F-15C/D - Tel Nof
107. tajeset - F-4E-2000 - Chacerim
109. tajeset - F-16C/D-30 - Ramat David
110. tajeset - F-16C/D-30 - Ramat David
113. tajeset - AH-64A - Ramon
114. tajeset - CH-53A - Tel Nof
115. tajeset - A-4N - Nevatim
116. tajeset - F-16A/B - Nevatim
117. tajeset - F-16C/D-30 - Ramat David
118. tajeset - CH-53A - Tel Nof
119. tajeset - F-4E-2000, RF-4E - Tel Nof
120. tajeset - B-707, IAI-1123 - Lod
122. tajeset - C-47 - Lod
123. tajeset - AB-205 - Chacerim
124. tajeset - Bell 212 - Palmachim
125. tajeset - Bell 206A/B/L - Sde Dov
131. tajeset - C/KC-130H - Lod
133. tajeset - F-15A/B Tel Nof
140. tajeset - F-16A/B Ramon
141. tajeset - A-4E Ovda
143. tajeset - Kfir C-2 - Ovda
144. tajeset - Kfir C-7 Ovda
160. tajeset - AH-1E/F - Palmachim
161. tajeset - AH-1E/F - Palmachim
190. tajeset - MD-500 - Palmachim
192. tajeset - E-2C - Chacerim
193. tajeset - AS.565MA - Palmachim
195. tajeset - IAI-1124N - Lod
201. tajeset - F-4E-2000 - Chacor
253. tajeset - F-16A/B - Ramon
Pilotní škola - Super Cub, Tzukit, TA-4H/J - Chacerim
URL : https://www.valka.cz/Izraelske-letectvo-t43101#170850Verze : 0
MOD
SEZNAM TYPŮ LETADEL IDF/AF
Až na výjimky nejsou zahrnuta letadla, používaná v jednom či dvou exemplářích.
Za názvem typu následuje seznam, které jednotky a v kterém období daný typ používaly.
U hebrejských názvů letadel jsem (navzdory svému zvyku) tentokrát použil transkripci anglickou


BOJOVÉ A CVIČNÉ-BOJOVÉ LETOUNY

Avia S-199 Sakin
101. tajeset (1948 až 1949)
105. tajeset (1949 až 1951)

Spitfire Mk.IXE Yorkin
101. tajeset (1948 až 1953)
105. tajeset (1949 až 1956)
107. tajeset (1953 až 1954)

Beaufighter Mk.X

Mosquito FB.6
109. tajeset (1951 až 1956)
110. tajeset (1953 až 1956)

B-17G Flying Fortress
69. tajeset (1948 až 1956)

P-51D Mustang
101. tajeset (1953 až 1956)
105. tajeset (1951 až 1956)
107. tajeset (1954 až 1956)
116. tajeset (1956 až 1961)

Meteor F.8
107. tajeset (1962 až 1964)
117. tajeset (1953 až 1962)

Meteor NF.13
119. tajeset (1956 až 1964)

MD.450 Ouragan
107. tajeset (1966 až 1967)
113. tajeset (1955 až 1973)

Mystére IV.A
101. tajeset (1956 až 1962)
109. tajeset (1956 až 1968)
116. tajeset (1961 až 1971)

Super Mystére B.2 (Sa'ar)
105. tajeset (1958 až 1975)

Mirage IIICJ Shahak
101. tajeset (1962 až 1975)
117. tajeset (1962 až 1980)
119. tajeset (1964 až 1970)
253. tajeset (1975 až 1982)
254. tajeset (1982 až 1983)

Mirage IIIBJ Shahak
101. tajeset (1966 až 1975)
117. tajeset (1962 až 1980)
119. tajeset (1964 až 1970)
253. tajeset (1975 až 1982)
254. tajeset (1982 až 1983)

SO.4050 Vautour II A
110. tajeset (1957 až 1971)

SO.4050 Vautour II N
110. tajeset (1963 až 1971)
119. tajeset (1958 až 1963)

SO.4050 Vautour II BR
110. tajeset (1958 až 1971)

A-4H Ayit
102. tajeset (1968 až 1986)
109. tajeset (1968 až 1976)
110. tajeset (1971 a 1977 až 1980)
115. tajeset (1969 až 1972)
140. tajeset (1976 až ??)

A-4E Ayit
102. tajeset (1976 až 1979)
110. tajeset (1971 až 1977)
116. tajeset (1971 až 1973)
140. tajeset (1973 až 1976)
143. tajeset (1976 až 1981)

A-4F Ayit
102. tajeset (1973 až 1979)

A-4N Ayit
102. tajeset (1979 - dodnes)
115. tajeset (1972 až 2004)
116. tajeset (1973 až 2003)
140. tajeset (1976 až 1986)
141. tajeset (1978 až 1986)

TA-4H Ayit
102. tajeset
109. tajeset
140. tajeset

TA-4J Ayit
pilotní škola

F-4E Kurnas
69. tajeset (1968 až 1995)
105. tajeset (1975 až 1986)
107. tajeset (1971 až 1998)
119. tajeset (1970 až 2003)
201. tajeset (1968 až 2005)

IAI Nesher
101. tajeset (1971 až 1975)
113. tajeset (1973 až 1977)
117. tajeset (1971 až 1973)
144. tajeset (1972 až 1978)
253. tajeset (1975 až 1982)

Kfir C.1
101. tajeset (1975 až 1978)
113. tajeset (1975 až 1977)

Kfir C.2
101. tajeset (1978 až 1989)
113. tajeset (1977 až 1985)
143. tajeset (1981 až do zrušení počátkem 90. let)
144. tajeset (1978 až 1985)

Kfir TC.2
101. tajeset (1981 až 1989)
113. tajeset (1977 až 1985)
143. tajeset (1981 až do zrušení počátkem 90. let)
144. tajeset (1978 až 1985)

Kfir C.7
144. tajeset (1983 až 1994)

F-15A Baz
133. tajeset (1976 - dosud)

F-15B Baz (Akef)
106. tajeset (1982 - dosud)
133. tajeset (1976 - dosud)

F-15C Baz
106. tajeset (1982 - dosud)
133. tajeset (1982)

F-15D Baz (Akef)
106. tajeset (1982 - dosud)
133. tajeset (1982)

F-15I Ra'am
69. tajeset (1998 - dosud)

F-16A Netz
110. tajeset (1980 až 1886)
115. tajeset (2004 - dosud)
116. tajeset (1986 - dosud)
117. tajeset (1980 až 1986)
140. tajeset (1986 - dosud)
144. tajeset (1994 - dosud)
253. tajeset (1982 až 2004)

F-16B Netz
110. tajeset (1980 až 1886)
115. tajeset (2004 - dosud)
116. tajeset (1986 - dosud)
140. tajeset (1989 - dosud)
144. tajeset (1994 - dosud)
253. tajeset (1982 až 2004)

F-16C-30 Barak
109. tajeset (1986 až 2004)
110. tajeset (1986 - dosud)
117. tajeset (1986 - dosud)

F-16D-30 Barak
109. tajeset (1986 - dosud)
110. tajeset (1986 - dosud)
117. tajeset (1986 až 2004)

F-16C-40 Barak
101. tajeset (1989 - dosud)
105. tajeset (1989 až 2004)

F-16D-40 Barak
101. tajeset (1989 až 2004)
105. tajeset (1989 - dosud)

F-16I Sufa
107. tajeset (2005 - dosud)
119. tajeset (2004 - dosud)
201. tajeset (2006 - dosud)
253. tajeset (2004 - dosud)


CVIČNÉ LETOUNY

Stearman PT-17 Kaydett
141. tajeset (1954 až ??)

Fokker S-11
100. tajeset (1953 až 1954)

Piper PA-18 Super Cub
100. tajeset (1949 až 196?)

AT-6 Texan (Harvard)
140. tajeset (1950 až 1961)

Meteor T.7
107. tajeset (1962 až 1964)
117. tajeset (1953 až 1962)

Meteor T.8
107. tajeset (1962 až 1964)
117. tajeset (1957 až 1962)

Fouga Magister
141. tajeset

IAI Tzukit

T-41D Mescalero

Grob G.120A-I


DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ LETOUNY

C-46 Commando
106. tajeset (1948 až 1952)

C-47 Skytrain (Dakota)
103. tajeset (1948 až 1962)
120. tajeset (1962 až 1972)
122. tajeset (1962 - 2004)

C-54A Skymaster (DC-4)
106. tajeset (1948 až 1949)

Boeing 377M Stratocruiser
120. tajeset (1964 až 1975)

KC-97F Stratocruiser
120. tajeset (1968 až 1975)

KC-97G Stratocruiser
120. tajeset (1967 až 1978)

L-749 Constellation
120. tajeset (1967)

N.2501IS Noratlas
103. tajeset (1955 až 1976)

N.2501D Noratlas
103. tajeset (1962 až 1976)

C-130E Karnaf

C-130H Karnaf
103. tajeset (1974 až 1976)
120. tajeset (1971 až 1976)
131. tajeset (1971 - dosud)

KC-130H Karnaf
131. tajeset (1974 - dosud)

B-707-100
120. tajeset (1973 až 1984)

B-707-320
120. tajeset (1977 - dosud)

IAI 101/201 Arava
122. tajeset (1973 až 1984)

IAI 1123 Westwind
120. tajeset (1973 - dosud)
195. tajeset (1976 až 1978)


LEHKÉ DOPRAVNÍ A VÍCEÚČELOVÉ LETOUNY

Piper PA-11 Cub Special
100. tajeset (1949)

Avro Anson Mk.I
114. tajeset (1949 až 1956)

Auster AOP Mk.V/IX

Airspeed AS-65 Consul
114. tajeset (1949 až 1956)

Beech 35 Bonanza
100. tajeset (1949 až 195?)

DH-89A Dragon Rapide
115. tajeset (1948 až 1956)

Fairchild F-24R Argus

BN-2A Islander
135. tajeset (1973 až 1978)

Beech 80 Queen Air (Zamir)
135. tajeset (1974 - dosud)

Cessna 172

Cessna 180 Skywagon

Cessna 182
100. tajeset (196? až 1994)

Cessna 185
100. tajeset (1962 až 1982)

Cessna U-206C Super Skywagon
100. tajeset (1968 - dosud)

Do-27A/Q
100. tajeset (1964 až 1986)

Do-28B-1
100. tajeset (1971 - dosud)

UC-64A-ND Norseman

Airspeed Oxford

PC-6A Turbo Porter

RC-3 Sea Bee

Socata TB-20 Trinidad
135. tajeset (1995 - dosud)

Beech Super King Air 200


PRŮZKUMNÉ LETOUNY

PBY-5A Catalina
103. tajeset (1951 až 1956)

Mosquito PR.16
115. tajeset (1956 až 1960)

Meteor FR.9
107. tajeset (1962 až 1964)
117. tajeset (1955 až 1962)

OV-1D Mohawk

RC-12 Super King Air 200 (Zufit)

RF-4E Kurnass
69. tajeset (1968 až 1995)
105. tajeset (1975 až 1986)
107. tajeset (1971 až 1998)
119. tajeset (1970 až 2003)
201. tajeset (1968 až 2005)

RF-4E(S) Shablool
119. tajeset

Kfir C-7CR
144. tajeset (1985 až 1994)

IAI-1124N Sea Scan
195. tajeset (1978 až 200?)

E-2C Daya (Hawkeye)
192. tajeset (1978 až 2004)


BOJOVÉ VRTULNÍKY

MD-500 Lahatut
160. tajeset (1980 až 1985)
161. tajeset (1980 až 1985)
190. tajeset (1985 až 1995)

AH-1E Tzeffa
160. tajeset (1980 až 1987)
161. tajeset (1981 - dosud)

AH-1F Tzeffa
160. tajeset (1981 - dosud)
161. tajeset (1981 - dosud)

AH-64A Peten
113. tajeset (1990 až 2005)
190. tajeset (1995 - dosud)

AH-64D-I Saraf
113. tajeset (2005 - dosud)


VRTULNÍKY

SA.318C Alouette II
124. tajeset
125. tajeset (1972 až 1972)

SA.321K Super Frélon
114. tajeset (1966 až 1991)

Sikorski 55 (UH-19 Chickasaw)
124. tajeset

Sikorski 58 (CH-34 Choctaw)
124. tajeset

Bell 47G
124. tajeset

Bell 205 (UH-1D) Anafa
123. tajeset (1982 až 1989)

Bell 206A (OH-58A) Saifan
125. tajeset (197? - dosud)

Bell 206C (OH-58C) Saifan

Bell 206L (OH-58D) Saifan
125. tajeset (1981 - dosud)

Bell 212 (UH-1N) Anafa
123. tajeset (1989 až 200?)
124. tajeset (1975 až 200?)

CH-53A Yasur
114. tajeset (1973 - dosud)
118. tajeset (1991 - dosud)

CH-53G Yasur
118. tajeset (1969 - dosud)

SA.365N Dauphin 2 (HH-65A)
193. tajeset (1988 - dosud)

UH-60A Blackhawk
124. tajeset (1994 - dosud)

UH-60L Blackhawk
123. tajeset (200? - dosud)

Poslední úprava: Tango, 10.7.2008
URL : https://www.valka.cz/Izraelske-letectvo-t43101#174455Verze : 0
MOD