Main Menu
User Menu

Hlavní velitelství Vrchního velitele [1939-1939]

Headquarters of the Commander in Chief

Kwatera Główna Naczelnego Wodza

     
Název:
Name:
Hlavní velitelství Vrchního velitele
Originální název:
Original Name:
Kwatera Główna Naczelnego Wodza
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Generální inspektorát branné moci a Hlavní štáb branné moci
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
-
Dislokace:
Deployed:
01.09.1939-06.09.1939 Varšava, ulice Rakowiecka /
07.09.1939-11.09.1939 Brest nad Bugem, pevnost / 1)
12.09.1939-13.09.1939 Włodzimierz Wołyński, ? /
14.09.1939-15.09.1939 Młynów, ? /
15.09.1939-16.09.1939 Kolomyja, ? /
17.09.1939-18.09.1939 Kosów, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1939-18.09.1939 Śmigły-Rydz, Edward (marszałek Polski)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1939-18.09.1939 Stachiewicz, Wacław Teofil (generał brygady)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.08.1939-02.09.1939 Obrněný vlak č. 14
30.08.1939-04.09.1939 Obrněný vlak č. 15
31.08.1939-02.09.1939 13. pěší divize
01.09.1939-01.09.1939 12. pěší divize
01.09.1939-02.09.1939 24. pěší divize
01.09.1939-06.09.1939 35. pěší divize (záložní)
01.09.1939-01.09.1939 36. pěší divize (záložní)
01.09.1939-06.09.1939 38. pěší divize (záložní)
01.09.1939-04.09.1939 5. pěší divize
01.09.1939-08.09.1939 9. těžký dělostřelecký pluk
01.09.1939-06.09.1939 Armáda "Karpaty"
01.09.1939-06.09.1939 Armáda "Krakov"
01.09.1939-09.09.1939 Armáda "Lodž"
01.09.1939-08.09.1939 Armáda "Modlin"
01.09.1939-08.09.1939 Armáda "Pomořany"
01.09.1939-08.09.1939 Armáda "Poznaň"
01.09.1939-11.09.1939 Armáda "Prusy"
01.09.1939-03.09.1939 Operační skupina „Vyškov“
01.09.1939-12.09.1939 Samostatná operační skupina "Narev"
03.09.1939-08.09.1939 39. pěší divize (záložní)
03.09.1939-16.09.1939 Armáda "Lublin"
05.09.1939-06.09.1939 3. těžký dělostřelecký pluk
06.09.1939-09.09.1939 Operační skupina "Obrany Varšavy"
07.09.1939-11.09.1939 Armáda "Malopolsko"
08.09.1939-10.09.1939 Skupina armád "Varšava"
08.09.1939-18.09.1939 Skupina armád Kutrzeba
09.09.1939-13.09.1939 Operační skupina Thommée
09.09.1939-17.09.1939 Skupina velitele Sborové oblasti IX
10.09.1939-18.09.1939 Armáda "Varšava"
10.09.1939-18.09.1939 Jižní front
10.09.1939-11.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
10.09.1939-18.09.1939 Severní front
14.09.1939-15.09.1939 Jezdecká operační skupina Anders
15.09.1939-17.09.1939 Armáda "Karpaty"
16.09.1939-18.09.1939 Armáda Piskor
17.09.1939-19.09.1939 10. jezdecká brigáda

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Náčelník štábu s částí štábu zůstal ve Varšavě do půlnoci z 8. na 9. září 1939
Zdroje:
Sources:
pl.wikipedia.org
Iwanowski, Wincenty: Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej, tom I, Kampania wrześniowa 1939, Institut Wydawniczy „PAX″, Warszawa 1961
Utnik, Marian: Sztab polskiego naczelnego wodza w latach II wojny światowej, Cz. II, In: Wojskowy Przegląd Historyczny R. XVII, 2/1972 str. 293-321
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-Vrchniho-velitele-1939-1939-t30307#425634Verze : 1
MOD
Organizační schéma
Hlavní velitelství Vrchního velitele [1939-1939] - Organizační schéma Hlavního velitelství Vrchního velitele
Zdroje: Feret, Stanisław: Polska sztuka wojenna 1918-1939, WIH, MON, Warszawa 1972
Rezmer, Waldemar: Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku, Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2010

Organizační schéma Hlavního velitelství Vrchního velitele
Zdroje: Feret, Stanisław: Polska sztuka wojenna 1918-1939, WIH, MON, Warszawa 1972
Rezmer, Waldemar: Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku, Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2010

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-Vrchniho-velitele-1939-1939-t30307#425637Verze : 0
MOD
NACZELNE DOWÓDZTWONaczelny Wódz – marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły
Delegat Biskupa Polowego – ks. dziekan Stanisław Sinkowski
Naczelny Komisarz Cywilny – płk Wacław Kostek-Biernacki


NACZELNI DOWÓDCY BRONI
Naczelny Dowódca Artylerii – gen. bryg. Stanisław Miller
Naczelny Dowódca Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej – gen. bryg. pil. dr Józef Zając
Naczelny Dowódca Broni Pancernych – płk dypl. Józef Kapciuk
Naczelny Dowódca Saperów – gen. bryg. Mieczysław Dąbkowski


SZTAB NACZELNEGO WODZA


szef Sztabu – gen. bryg. Wacław Teofil Stachiewicz
szef propagandy – ppłk dypl. Roman Umiastowski


zastępca szefa Sztabu – płk dypl. Józef Michał Jaklicz
szef Oddziału III Operacyjnego – płk dypl. inż. Stanisław Kopański
szef Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego – płk dypl. Jóżef Marian Smoleński
szef komunikacji – gen. bryg. Aleksander Szychowski
Naczelny Dowódca Łączności – płk dypl. Heliodor CepaNaczelny Kwatermistrz – płk dypl. Józef Albin Wiatr
szef Oddziału IV Kwatermistrzowskiego – ppłk dypl. Mieczysław Tomasz Sulisławski
szef Oddziału I Organizacyjno-Personalnego – ppłk dypl. Józef Juliusz Bischof
Naczelny Szef Intendentury – gen. bryg. Karol Masny
Naczelny Szef Uzbrojenia – płk Karol Błaszkowicz
Naczelny Szef Sanitarny – płk dr Ksawery Maszadro
Naczelny Szef Weterynarii – płk lek. wet. Jan Ślaski
Naczelny Szef Taborów i Remontu – mjr Albin Nowotny
Naczelny Szef Żandarmerii – płk PPlato Felicjan Bałaban
Naczelny Szef Sprawiedliwości – gen. bryg. Teofil Karol Maresch
Naczelny Dyrektor Poczty Polowej – ppłk Henryk Wilhelm Doskoczyński
Inspektor Wojsk Etapowych – gen. bryg. Feliks KwaśniewskiKomendant Kwatery Głównej – płk dypl. Adam MniszekŹródło: T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, Londyn 1986, z. 20.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-Vrchniho-velitele-1939-1939-t30307#226469Verze : 0
Fronty Wojska Polskiego
Front Północny - dowódca: gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki
Front Południowy - dowódca: gen. broni Kazimierz Sosnkowski


Armie Wojska Polskiego
Karpaty - dowódca: gen. dyw. Kazimierz Fabrycy
Kraków - dowódca: gen. bryg. Antoni Szylling
Łódź - dowódca: gen. dyw. Juliusz Rómmel
Modlin - dowódca: gen. bryg. Emil Krukowicz-Przedrzymirski
Pomorze - dowódca: gen. dyw. Władysław Bortnowski
Poznań - dowódca: gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba
Prusy - odwodowa - dowódca: gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki
Lublin - utworzona w czasie działań wojennych - dowódca: gen. dyw. Tadeusz Piskor
Małopolska - utworzona w czasie działań wojennych - dowódca: gen. dyw. Kazimierz Fabrycy
Warszawa - utworzona w czasie działań wojennych - gen. dyw. Juliusz Rómmel


Samodzielne Grupy Operacyjne
Narew - dowódca: gen. bryg. Czesław Młot-Fijałkowski
Polesie - dowódca: gen. bryg. Franciszek Kleeberg
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-Vrchniho-velitele-1939-1939-t30307#153659Verze : 0