Main Menu
User Menu
Reklama

10. jezdecká brigáda [1939-1939]

10th Cavalry Brigade

10 Brygada Kawalerii

     
Název:
Name:
10. jezdecká brigáda
Originální název:
Original Name:
10 Brygada Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
10. jezdecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
19.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.08.1939-03.09.1939 Armáda „Krakov“
03.09.1939-08.09.1939 Operační skupina „Boruta“
08.09.1939-11.09.1939 Armáda „Malopolsko“
11.09.1939-13.09.1939 Jižní front
13.09.1939-17.09.1939 Velitelství sborové oblastí VI.
17.09.1939-19.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele 2)
Dislokace:
Deployed:
13.08.1939-15.08.1939 Rzeszów, ? /
15.08.1939-01.09.1939 Krakov / Wola Justowska, ? /
01.09.1939-01.09.1939 Skomielna Biała, ? /
02.09.1939-02.09.1939 Krzeczów, ? /
03.09.1939-03.09.1939 Lubień, škola /
04.09.1939-05.09.1939 Dobczyce, ? /
06.09.1939-06.09.1939 Wiśnicz Nowy-Dołuszyce, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Radomyśl Wielki, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Głogów Małopolski, les jižně /
09.09.1939-09.09.1939 Łańcut, ? /
10.09.1939-10.09.1939 Wola Ryszkowa, ? /
11.09.1939-12.09.1939 Jaworów, ? /
13.09.1939-13.09.1939 Jaryna, ? /
13.09.1939-15.09.1939 Żółkiew, ? /
15.09.1939-17.09.1939 Dublany, škola /
17.09.1939-17.09.1939 Jaryczów, prostor /
18.09.1939-18.09.1939 Halič-Stanislav-Tatarov, prostor /
19.09.1939-19.09.1939 Jablonický průsmyk, prostor /

Velitel:
Commander:
13.08.1939-19.09.1939 Maczek, Stanisław (pułkownik dyplomowany piechoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
13.08.1939-19.09.1939 Skibiński, Franciszek III (major dyplomowany kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Protože brigáda byla plně motorizovaná a ve své sestavě měla rovněž tanková tělesa, byla v polské historiografii zvaná rovněž jako 10. tanková a motorizovaná brigáda (10 Brygada Pancerno-Motorowa) nebo 10. motorizovaná brigáda (10 Brygada Zmotoryzowana).
2) Hlavní velitelství Vrchního velitele se od 18. září 1939 nenacházelo v Polsku, ale brigáda plnila jeho rozkaz k ústupu a přechodu polsko-maďarské hranice ze dne 17. září.
Zdroje:
Sources:
Dalecki, Ryszard: Armia "Karpaty" w wojnie 1939 roku, WIH, LIBRA, Rzeszów 2009
Skibiński, Franciszek: Pierwsza pancerna, Czytelnik, Warszawa 1970
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/10-jezdecka-brigada-1939-1939-t40377#458697Verze : 4
MOD
10 Brygada Kawalerii (jízdní brigáda) (10 BK)

zmotoryzowany związek taktyczny Wojska Polskiego walczący w kampanii wrześniowej 1939 r. Aby odróżnić 10 BK od brygad kawalerii w niektórych opracowaniach dopisano w nawiasie albo pancerno-motorowa albo zmotoryzowana.

Brygada w 1937 r. została zmotoryzowana. Stacjonowała w garnizonach: Rzeszów (dowództwo, szwadron łączności, dywizjon rozpoznawczy i dywizjon przeciwpancerny), Kraśnik (24 Pułk Ułanów) i Łańcut (10 Pułk Strzelców Konnych).
Do 1939 r. 10 BK była podporządkowana Departamentowi Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, a następnie Dowództwu Broni Pancernych.

Zářijová kampaň

10 Brygada Kawalerii pod dowództwem płk. dypl. Stanisława Maczka wchodziła w skład Armii "Kraków" jako jej szybki odwód.
1 září otrzymała rozkaz zatrzymania wojsk niemieckich przed Myślenicami i Dobrzycami, aby nie dopuścić do ich wyjścia z wąwozów górskich. Pod jej dowództwo został oddany 1 Pułk Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) z 1 Brygady Górskiej.
2 září zacięte walki z niemiecką 2 Dywizją Pancerną toczył o wzgórze Wysoka 24 Pułk Ułanów i szwadron przeciwpancerny. Po południu Niemcom za cenę dużych strat w wyniku polskich kontrataków udało się zdobyć wzgórze. Pod Chabówką 1 Pułk KOP zatrzymał niemiecką 4 Dywizję Lekką. Brygada wykonała swoje zadanie, zatrzymując cały niemiecki XXII Korpus Armijny i zadając mu duże straty (zniszczenie ok. 50 czołgów). W nocy z 2 na 3 września wycofała się na północ od doliny Skawy, zamykając przejścia do Krzeczowa, Naprawy i Mszany Dolnej.
3 září toczyła całodniowy bój pod Jordanowem, w rejonie Krzeczowa i Mszany Dolnej. Po południu lewe skrzydło 10. Pułk Strzelców Konnych zaatakowały duże siły Niemców, na które z kolei spod Krzeczowa uderzyła 121 Kompania Vickers, co pozwoliło zlikwidować włamanie.
4 září 10 BK otrzymała zadanie odwrotu nad Dunajec w kierunku Tarnowa. 24 Pułk Ułanów uderzył na oddziały niemieckiej 4 Dywizji Lekkiej, zmuszając je do wycofania się. Odebrano Niemcom dwa pasma wzgórz pod Kasiną Wielką i Mszaną Dolną. Tego dnia stracono 2 czołgi typu Vickers E i kilka tankietek typu TKS.
5 září 10 Pułk Strzelców Konnych przeprowadził kontratak pod Pcimiem na oddziały niemieckich 3 Dywizji Górskiej i 2 Dywizji Pancernej, lecz wobec ich dużej przewagi musiał odstąpić. Cały dzień nie ustawał duży napór wroga. Tego dnia ponownie stracono kilka tankietek. Postępy Niemców pod Myślenicami zmusiły Brygadę do odwrotu w kierunku Wiśnicza.
6 září pod Wiśniczem i Bochnią Brygada walczyła z niemieckimi oddziałami 2 Dywizji Pancernej i 4 Dywizji Lekkiej. Obie miejscowości musiała jednak opuścić.
7 září osłaniała odwrót 6 Dywizji Piechoty i 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Następnie otrzymała rozkaz przejścia w rejon Rzeszowa do odwodu Armii "Małopolska".
8 září zdziesiątkowana Brygada znajdowała się w rejonie Mielca. Dostała wówczas rozkaz osłony odwrotu 24 Dywizji Piechoty na kierunku Dębica-Jarosław. Tego samego dnia po walkach z niemiecką 2 Dywizją Pancerną Brygada oddała Rzeszów i wycofała się pod Łańcut.
9 září pod Łańcutem odrzuciła pierwsze natarcie niemieckie. Pod Albigową Niemcy przełamali jednak skrzydło polskiej obrony i dopiero kontratak kompanii TKS i dywizjonu rozpoznawczego ich odrzucił. Późnym wieczorem, wobec groźby okrążenia, Brygada opuściła Łańcut i przeszła do odwrotu za San.
10 září walczyła w rejonie Jarosławia. Po przeprawieniu się niemieckich oddziałów pancernych przez San pod Radymnem Brygada otrzymała rozkaz wycofania się na Lwów. Pod Lwowem stoczyła wiele ciężkich walk z niemiecką 1 Dywizją Górską.
14–17 září walczyła z sukcesem o Zboiska oraz wzgórze 324 pod Lwowem, które obsadzili Niemcy, kontrolując drogą do Lwowa z północy.
17 září odeszła spod Lwowa, gdyż – wobec agresji Armii Czerwonej na Polskę – otrzymała rozkaz przemarszu na tzw. rumuńskie przedmoście.
19 září resztki Brygady w sile ok. 1,5 tys. żołnierzy z kilkoma tankietkami przekroczyły granicę węgierską na Przełęczy Tatarskiej, po czym zostały internowane.

Složení
velitelství
* płk dypl. Stanisław Maczek – velitel
* płk Leonard Łodzia-Michalski – zastępca dowódcy
* mjr dypl. Franciszek Skibiński – szef sztabu
* rtm. dypl. Stanisław Maleszewski – kwatermistrz
jednotky
* Pluton Regulacji Ruchu – velitel rtm. Anatol Pieregorodzki
* Szwadron Łączności (spojovací švadróna) – velitel kpt. Stanisław Gronek
* 24 Pułk Ułanów (pluk hulánů) – velitel płk dypl. Kazimierz Dworak
* 10 Pułk Strzelców Konnych – velitel ppłk dypl. Janusz Bokszczanin
* Dywizjon Rozpoznawczy (13 tankietek typu TKS) – velitel mjr Ksawery Święcicki
* Dywizjon Przeciwpancerny – velitel ppłk Zygmunt Moszczeński
* 16 Dywizjon Artylerii Motorowej (oddíl motorizovaního dělostřelectva) – velitel mjr Kazimierz Żmudziński
* 90 Zmotoryzowany Batalion Saperów (motorizovaní ženijní prapor) – velitel mjr Jan Dorantt
* 71 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typu "A" (motorizovaná protiletadlová baterie typu "A" ) – velitel por. Roman Zwil
* 121 Kompania Czołgów Lekkich (16 czołgów typu Vickers E) – velitel por. Stanisław Raczkowski
* 101 Kompania Czołgów Rozpoznawczych (13 czołgów rozpoznawczych typu TKS) – velitel por. Zdzisław Ziemski
jednotky pomocných služeb
* tabory – velitel mjr Stanisław Maniak
* park intendentury (intendanční park) – komendant ppor. rez. Stanisław Bobra

Ośrodek Zapasowy 10 Brygady Kawalerii
* ppłk Jarosław Kaczyński – velitel
* rtm. Jerzy Liehr – kwatermistrz
URL : https://www.valka.cz/10-jezdecka-brigada-1939-1939-t40377#154655Verze : 2
* Dowództwo i sztab – zmobilizowane w Rzeszowie
* Kwatera Główna – zmobilizowana przez Dywizjon * Przeciwpancerny w Rzeszowie – komendant rtm. w st. spocz. Adam Lipski
* Pluton Regulacji Ruchu – zmobilizowany przez Dywizjon Przeciwpancerny w Rzeszowie
* Szwadron Łączności – zmobilizowany przez Dywizjon Przeciwpancerny w Rzeszowie
* 24. Pułk Ułanów – zmobilizowany w Kraśniku
* 10. Pułk Strzelców Konnych – zmobilizowany w Łańcucie
* Dywizjon Rozpoznawczy – zmobilizowany przez Dywizjon Przeciwpancerny w Rzeszowie
* Dywizjon Przeciwpancerny – zmobilizowany w Rzeszowie
* 16. Dywizjon Artylerii Motorowej – zmobilizowany przez 1 Pułk Artylerii Motorowej w Stryju
* 90. Zmotoryzowany Batalion Saperów – zmobilizowany przez 4 Pułk Saperów w Przemyślu
* 71. Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typu "A" – zmobilizowana przez 6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej we Lwowie
* 121. Kompania Czołgów Lekkich – zmobilizowana przez 2 Batalion Pancerny w Żurawicy
* 101. Kompania Czołgów Rozpoznawczych – zmobilizowana przez 2 Batalion Pancerny w Żurawicy
* pluton żandarmerii(*) (improwizowany) – dowódca p.o. st. sierż. Sylwester Jackowski
* Kolumna Samochodów Ciężarowych nr 551 (typ I, lekka) (zmobilizowana przez 5 Batalion Pancerny w Krakowie) – dowódca ppor. rez. Tadeusz Spychalski


(*) Etatowy 124 Pluton Żandarmerii, zmobilizowany przez 5 Dywizjon Żandarmerii w Krakowie, rozformowano na rozkaz dowódcy Okręgu Korpusu nr X w dniu 25 sierpnia 1939 r., tzn. 10 dni po jego zmobilizowaniu dla 10 BK.
URL : https://www.valka.cz/10-jezdecka-brigada-1939-1939-t40377#154808Verze : 0