Obrana národa

Obrana národa (ON)
Defence of the NationObecně
Obrana národa byla vojenskou odbojovou skupinou, jejímiž členy byli bývalí příslušníci československé armády. Tato tajná armáda si vybudovala rozsáhlé velitelsko-štábní struktury - ústřední, zemské, krajské (divize), okresní (pluky), úsekové (prapory), včetně specializovaných oddělení. V okamžiku vypuknutí všeobecného povstání měly tyto struktury posloužit jako základ pro vybudování vojenských jednotek. Mužstvo měli tvořit bývalí příslušníci armády či členové Sokola, Orla a dalších skupin. Slabinou této struktury bylo to, že až příliš kopírovala strukturu a dislokaci československé branné moci, což gestapu výrazně zjednodušilo práci při infiltraci a zatýkání.


Vznik a první garnitura
Po březnové okupaci 1939 začali někteří bývalí příslušníci československé armády organizovat odbojovou organizaci. V počátečním období se na jedné straně vytvářel rámcový koncept skupiny, na druhé straně docházelo k živelnému zakládání lokálních skupin. Hlavními protagonisty při vzniku skupiny byly generálové Ingr, Bílý a Vojcechovský. Na vzniku skupiny měla lví podíl likvidační skupina MNO, která měla na starost umisťování příslušníků armády do civilního života. Její příslušníci rozmisťovali své kolegy podle potřeb ON. Po reorganizaci v létě 1939 lze hovořit o stabilizované základní struktuře Obrany národa. V této době členové skupiny počítali s tím, že v relativně krátké době dojde k pádu Německa a oni zajistí převzetí moci na území republiky. Jak již bylo částečně uvedeno, organizace dbala především na dobrou organizaci po vojenské stránce a podcenila konspirační stránku věci. Gestapu se tak bohužel podařilo ve dvou vlnách na podzim 1939 a v únoru 1940 pozatýkat první garnituru ON.


Druhá garnitura
Po likvidaci první garnitury postupně nastoupila garnitura druhá, která vzhledem k vítěznému postupu nacistických vojsk na Západě opustila snahy o budování rozsáhlé tajné armády pro všenárodní povstání. Nové vedení se zaměřilo především na zavedení lepších metod konspirace a vyvíjelo činnost spíše v oblasti zpravodajské, případně diverzní. Gestapo a abwehr byli ovšem novému vedení záhy na stopě. Jejich akce proti ON vyvrcholily po nástupu Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora. Po jeho atentátu byla během represálií prakticky zničen zbytek druhé garnitury.


Třetí garnitura
Po likvidaci druhé garnitury začal ON pomalu obnovovat generál Zdeněk Novák. Tato třetí garnitura ON byla ovšem gestapem také odhalena. Sám generál Novák byl zatčen 22. června 1944.


Čtvrtá garnitura
V čele poslední garnitury stál generál František Slunečko. V této době byla struktura ON silně atomizovaná. Když vypuklo v květnu protinacistické povstání, postavil se generál Slunečko po vojenské linii do jeho čela. Po osvobození generála Nováka mu velení předal a stal se jeho zástupcem.


Zdroje:
- BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Prostor, Praha 2000
- Vojenské dějiny Československa, IV. díl, Naše vojsko, Praha, 1988
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrana_n%C3%A1roda
URL : https://www.valka.cz/Obrana-naroda-t38433#377645 Verze : 0
Velitelský sbor odbojové organizace Obrana národa

(léto 1939)


Ústřední velitelství:

Hlavní velitel: gen. Josef Bílý
Náčelník štábu ústředního vedení: plk. Čeněk Kudláček
Zástupce náčelníka štábu: pplk. V. Kropáček
Štáb ústředního vedení:
1. odd. (organizační): pplk. F. Coufal
2. odd. (zpravodajské): mjr. J. Hájíček, plk. J. Vedral
3. odd. (finanční): gen. V. Spěváček, mjr. F. Raška
4. odd. (materiální a zásobovací): plk. B. Sklenovský
5. odd. (vnitřní radiospojení): pplk. Š. Adler
Zemské vojenské velitelství (ZVV) Čechy:

Zemský velitel: gen. Hugo Vojta
Náčelník štábu: pplk. J. Kazda, pplk. Jan Reš
Zástupce náčelníka štábu: pplk. J. Kohoutek
Spojovací a zpravodajský důstojník: mjr. H. Němec
Materiální a zásobovací důstojník: mjr. V. Talášek
Vnitřní radiospojení: mjr. V. Kadeřávek

Podřízená krajská velitelství:
KVV Plzeň: plk. Jan Vlachý
KVV Pardubice: plk. Josef Tacl
podkraj Hradec Králové: plk. P. Novák
KVV Mladá Boleslav: plk. Alois Liška
KVV Louny - střední Čechy: gen. František Kravák
KVV České Budějovice: gen. Václav Volf
KVV Kolín: plk. J. Buršík

Zemské vojenské velitelství (ZVV) Morava:

Zemský velitel: gen. Bohuslav Všetička
Náčelník štábu: plk. V. Lysák
Zástupce náčelníka štábu: pplk. L. Kotík
Organizační oddělení: kpt. J. Gardavský
Zpravodajské oddělení: škpt. Č. Jelínek
Materiální a zásobovací oddělení: plk. E. Klimša
Zvláštní oddělení: J. Vignati
Politické oddělení: V. Mečíř
Finanční oddělení: O. Matuška, M. Polcar

Oblastní velitelství:
Morava - západ (Brno): gen. František Slunečko
Morava - východ (Olomouc): gen. V. Ždímal

Podřízená krajská velitelství:

KVV Brno-město: pplk. Tomáš Podruh
KVV Brno-venkov: plk. J. Morávek
KVV Třebíč: plk. Jiří Jaroš
KVV Jihlava: plk. K. Bláha
KVV Olomouc: pplk. S. Weinstein
KVV Moravská Ostrava: pplk. E. Klimek
KVV Uherské Hradiště: pplk. Vladimír Štěrba
Zemské vojenské velitelství (ZVV) Praha:

Zemský velitel: gen. Bedřich Homola
Náčelník štábu: pplk. J. Jirka
Zpravodajské oddělení: mjr. J. Jiřička
Materiální a zásobovací oddělení: pplk. Č. Schmidt

Podřízená krajská velitelství v oblasti Velké Prahy:

KVV I (Praha I-V, XVI-XIX): plk. O. Procházka
KVV II (Praha VI, XII-XV): plk. M. Berka
KVV III (Praha VII-XI): plk. J. Milota
KVV IV (Praha venkov-západ): plk. J. Lisý
KVV V (Praha venkov-východ): plk. F. Konopásek
Hlavním velitelem zůstal gen. Josef Bílý po odchodu gen. Sergeje Ingra do exilu a stažení se gen. Sergeje Vojcechovského do ústraní.
Zdroj: především Vojenské dějiny Československa, IV. díl, Naše vojsko, Praha, 1988
URL : https://www.valka.cz/Obrana-naroda-t38433#145660 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více