Main Menu
User Menu

Eliáš, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Eliáš
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Eliáš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.09.1890 Královské Vinohrady /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.06.1942 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Sboru V
ministr dopravy
předseda vlády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Eliáš spolupracoval s odbojem. Byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a popraven.
- jediný předseda vlády němci okupované země, který byl ve 2. sv. v. popraven
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Elias-Alois-t24950#92004Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Eliáš
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Eliáš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1900-DD.07.1907 Státní reálka, Královské Vinohrady
DD.10.1907-DD.03.1911 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1913-DD.05.1914 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.08.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.11.1917-DD.03.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.11.1921-DD.09.1923 Vysoká válečná škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1914 kadet rakousko-uherské branné moci
28.02.1918 poručík legií
22.08.1918 nadporučík legií
12.12.1918 kapitán legií
01.06.1919 major legií
24.12.1919 major pěchoty
22.12.1922 podplukovník pěchoty
01.09.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
16.07.1929 brigádní generál
05.03.1936 divisní generál
26.10.1946 armádní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.01.1919-00.03.1919 Náčelník štábu : Velitelství československých operujících vojsk na Těšínsku
30.08.1920-DD.10.1920 Velitel : Pěší pluk 21
00.11.1923-04.05.1928 Velitel : 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
04.05.1928-00.02.1929 Velitel : 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
30.09.1931-DD.01.1932 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
DD.08.1932-28.09.1932 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
18.07.1933-30.11.1933 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
00.12.1933-15.11.1935 Velitel : 3. divise
25.11.1935-05.03.1936 Velitel : V. sbor
05.03.1936-25.09.1938 Velitel : V. sbor
24.09.1938-11.10.1938 Velitel : Velitelství V. sboru

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1913-DD.12.1913 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 28, Praha
DD.12.1913-DD.05.1914 vojenské studium, Praha
DD.05.1914-DD.08.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 28, Praha a východoevropské válčiště
29.08.1914-29.08.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.08.1914-DD.08.1917 ruské zajatecké tábory
DD.08.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.11.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Žitomir a přesun
DD.11.1917-DD.03.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
DD.03.1918-DD.07.1918 velitel pěší roty 21. československého střeleckého pluku, Cognac a západoevropské válčiště
DD.07.1918-DD.11.1918 praporní pobočník 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 pobočník velitele 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště a přesun
DD.01.1919-DD.03.1919 náčelník štábu Velitelství operujících vojsk na Těšínsku, slezské válčiště
DD.03.1918-DD.06.1919 zástupce velitele 21. československého střeleckého pluku, Praha a slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.11.1919 náčelník štábu Gillainovy skupiny, slovenské válčiště
DD.11.1919-DD.03.1920 zástupce přednosty 16. oddělení /stavebního a opevňovacího/ ministerstva, Praha
DD.03.1920-DD.08.1920 velitel 21. československého střeleckého pluku, Čáslav
DD.08.1920-DD.10.1921 zatímní velitel Pěšího pluku 21, Čáslav
DD.10.1920-DD.05.1921 zástupce velitele Pěšího pluku 21, Čáslav
DD.05.1921-DD.07.1921 pobočník ministra národní obrany, Praha
DD.07.1921-DD.11.1921 náčelník štábu Divise 1, Praha
DD.11.1921-DD.09.1923 vojenské studium, Paris
DD.09.1923-DD.01.1924 důstojník 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.01.1924-DD.03.1929 přednosta 1. oddělení /organizačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.03.1929-DD.09.1931 druhý zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1931-DD.01.1932 velitel Pěší brigády 2, Chomutov
DD.01.1932-DD.08.1932 zahraniční diplomatická mise, Genève
DD.08.1932-DD.09.1932 velitel Pěší brigády 2, Chomutov
DD.09.1932-DD.07.1933 zahraniční diplomatická mise, Genève
DD.07.1933-DD.11.1933 velitel Pěší brigády 2, Chomutov
DD.11.1933-DD.11.1935 velitel Divise 3, Litoměřice
DD.11.1935-DD.09.1938 velitel Sboru V, Trenčín
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Sboru V, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.12.1938 zástupce ministra národní obrany, Praha
DD.12.1938-DD.03.1939 ministr dopravy vlády Republiky česko-slovenské, Praha
DD.03.1939-DD.04.1939 ministr dopravy vlády Protektorátu Čechy a Morava, Praha
DD.04.1939-DD.09.1941 předseda vlády Protektorátu Čechy a Morava, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1925

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1925

Řád polského znovuzrození - důstojník
Order of Polonia Restituta - Officer
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Oficerski
-

DD.MM.1928

Řád Rumunské hvězdy 2. třída
Order of Star of Romania 2nd Class
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.1932

Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 4. třída
Medal of Military Merit 1917 - 4th Class
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
-

DD.MM.1933

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1946

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
in memoriam

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Elias-Alois-t24950#375744Verze : 0
MOD
Eliáš Alois arm. gen.


(29.9.1890 – 19.6.1942)


– absolvoval studium zeměměřičství na ČVUT v Praze, po vyhlášení 1. světové války povolán do armády,
31.8.1914 zatčen u Lvova, vstoupil do čs. legií a v září 1917 odjel do Francie, účastnil se těžkých bitev na francouzsko – německé frontě, po návratu do vlasti se účastnil bojů na Těšínsku a Slovensku,
1920 – 21 velitel 21. pěšího pluku v Čáslavi, 1921 – 23 absolvoval VŠV v Paříži,
1923 – 28 přednosta organizačního a mobilizačního oddělení hlavního štábu, únor – prosinec 1929 zástupce náčelníka hlavního štábu,
1930 – 33 velitel 2. pěší brigády v Chomutově, 1932 – 33 šéf čs. vojenské delegace v Ženevě,
1933 – 35 velitel 3. pěší divize v Litoměřicích,
listopad 1935 – listopad 1938 velitel V. armádního sboru v Trenčíně,
1.11. – 1.12.1938 zástupce ministra národní obrany,
1.12.1938 – 27.4.1939 ministr dopravy,
27.4.1939 – 27.9.1941 předseda protektorátní vlády, od počátku okupace zapojen do odboje, člen rady starších ON, udržoval styk i se zahraničním odbojem,
zatčen 27.9.1941
1.10.1941 odsouzen k smrti a po atentátu na Reinharda Heydricha popraven
URL : https://www.valka.cz/Elias-Alois-t24950#92048Verze : 0
Rád bych jen doplnil některé získané informace o Alosi Eliášovi.Eliáš Alois arm. gen.


(29.9.1890 – 19.6.1942)29.9. 1890 Narodil se v Praze na Královských Vinohradech.


2.7. 1908 Ukončil studium na státní reálce na Královských Vinohradech.


1908-1911 Studoval zeměměřičství na České vysoké škole technické v Praze. Studia ukončil státní zkouškou inženýrsko-zeměměřičskou.


1.6. 1911-30. 9. 1913 Zeměměřič v kanceláři Maxe Píchy.1.10. 1913-prosinec Jako jednoroční dobrovolník vykonával prezenční vojenskou službu u 28.pěšího pluku v Praze.


26.7. 1914 Mobilizačním rozkazem povolán k 28. pěšímu pluku v Praze.


26.7. 1914-31.8. 1914 V rakouské armádě jako desátník, velitel družstva a čety v boji.31.8. 1914 Upadl do zajetí u Lvova.


31.8. 1914-červenec 1916 V zajetí v Tomské gubernii. Důvěrníkem českých zajatců v táboře v Bijsku a Kainsku.


1.7. 1916-1.7. 1917 V inženýrských službách v Rusku.srpen 1917 Vstoupil do čs. legií.


23.8. 1917 Odjíždí do Borispolu, kde absolvoval kurz důstojníka.


24.9. 1917 Spolu s 1200 legionáři odjel do Francie.


14.11. 1917 Příjezd do Francie do Cognacu, kde se stal instruktorem nováčků z Ameriky.


30.1. 1918 Povýšen do hodnosti desátníka.


31.1. 1918 Povýšen do hodnosti četaře.


1.2. 1918 Povýšen do hodnosti důstojnického čekatele.


28.2. 1918 Povýšen do hodnosti podporučíka po absolvování důstojnické školy v Saint-Maixent.


28.2 1918-22.7.1918 Velitel čety a instruktor.

28.6 1918 Vykonal přísahu Čs. republice.červen -červenec 1918 Kurz velitelů u 319. francouzského pluku na frontě.červen-listopad 1918 Pobočník velitele 1. praporu 21. čs. střeleckého pluku.


22.8. 1918 Povýšen do hodnosti poručíka.


6.-30.10. 1918 Účastnil se těžkých bitev na francouzsko-německé frontě ( bitva u Remeše, útok na německou obrannou linii tzv. Brunhild-Stellung na pravém břehu řeky Aisny, úpatí Argon).


listopad 1918-listopad 1919 Pobočník velitele 21. čs. střeleckého pluku.leden 1919 Návrat do vlasti s velitelstvím 21. čs. střeleckého pluku. Poté se zúčastnil bojů na Těšínsku a na Slovensku.


1.6. 1919 Povýšen do hodnosti kapitána.


1.11. 1919-17.2. 1920 Zástupce přednosty stavebního odboru MNO.24.12. 1919 V hodnosti majora se stal vojákem z povolání.


1919-1921 Zástupce a pak velitel 21. pěšího pluku v Čáslavi.


24.9. 1920 Svatba s Jaroslavou Kosákovou ze Žlebů u Čáslavi.


1.11. 1921-1.9. 1923 Studium na vysoké škole v Paříži.12.12. 1921 Byl mu udělen vládou zemí československých Čs. válečný kříž.


1923-1928 Přednosta organizačního a mobilizačního oddělení hlavního štábu čs. armády v Praze.


1.9. 1923 Povýšen do hodnosti podplukovníka generálního štábu s pořadím a platností od 1.6. 1919


1.5. 1928 Plukovník generálního štábu.


28.2. 1929 Zástupce náčelníka hlavního štábu.


16.7. 1929 Jmenován brigádním generálem.


31. 12. 1929 Ustanoven velitelem 2. pěší brigády v Chomutově.


1926-1931 Působil na odzbrojovací konferenci v Ženevě v čs. vojenské delegaci, tam spolupracoval s Edvardem Benešem.


1932-1933 Šéf čs. vojenské delegace v Ženevě.


1931-1933 Velitel 2. pěší brigády v Chomutově.


30.11. 1933 Velitel 3. pěší divize v Litoměřicích.


15.11. 1935 Velitel V. armádního sboru v Trenčíně.


5.3. 1936 Jmenován divizním generálem s účinností od 1.1. 1936.


1.11. 1938 Zástupce ministra národní obrany.


1.12. 1938 Ministrem dopravy v Beranově česko-slovenské vládě, změněné 16. března 1939 na vládu protektorátní.


15.3. 1939 Počátek okupace českých zemí nacistickým Německem. Bezprostředně po 15.3. 1939 organizuje s ostatními generály-legionáři odbojovou vojenskou organizaci Obrana národa. Náležel do tzv. rady starších této ilegální organizace.


27.4. 1939 Jmenován předsedou protektorátní vlády ( do července řídil i ministerstvo vnitra)


květen 1939 Navázal ilegální spojení se zahraničním odbojem v Londýně, které udržoval do září 1941.


26.7. 1939 Služebně přeřazen z likvidovaného MNO v hodnosti odborového přednosty do odboru státního prezidenta.


31.3. 1941 Přeložen na základě své vlastní žádosti, v souvislosti s nařízením K.H. Franka o propuštění legionářů z veřejných služeb, z funkce odborového přednosty.


27.9. 1941 Po příjezdu R. Heydricha do českých zemí ve funkci zastupujícího říšského protektora byl Eliáš zatčen v Černínském paláci.


1.10 1941 Senátem německého Lidového soudu pod vedením Otto von Thieracka zasedajícím v Petschkově paláci odsouzen za účast v odboji k trestu smrti.


19.6. 1942 Na příkaz z Berlína byl Eliáš popraven zastřelením před 18. hodinou na vojenské střelnici v Kobylisích.


25.10. 1945 Byl prezidentem republiky povýšen in memoriam s pořadím od 1.5. 1942 na armádního generála.


19.6. 1946 Jmenován čestným občanem v Čáslavě.


22.6. 1947 Na rodném domě v Praze mu byla odhalena pamětní deska.


28.10. 1996 Vyznamenán in memoriam Řádem bílého lva.


7.5. 2006 Pohřben i s manželkou Jaroslavou na Vítkově se všemi vojenskými poctami.
Zdroj: Jaroslava Eliášová a Tomáš Pasák, Heydrich do Prahy, Eliáš do vězení
nakladatelství PRÁH, Praha 2002 ISBN 80-7252-058-x
URL : https://www.valka.cz/Elias-Alois-t24950#183952Verze : 0
Diskuse
1946 in memoriam Vojenský řád bílého lva Za vítězství, hvězda 1. třídy, ČeskoslovenskoTo je co?


Toto: forum.valka.cz


Jestli ano, proč se liší název?
URL : https://www.valka.cz/Elias-Alois-t24950#376333Verze : 0
MOD
- Gillainovy skupiny


Kam to patří? Kde je vhodné pro to založit téma?
URL : https://www.valka.cz/Elias-Alois-t24950#376342Verze : 0
MOD
forum.valka.cz


- tady je uvedeno, že byl velitelem až od prosince 1933
URL : https://www.valka.cz/Elias-Alois-t24950#376343Verze : 0
MOD

Citace - RoBoT :

- Gillainovy skupiny


Kam to patří? Kde je vhodné pro to založit téma?Republika československá [1918-1938]. Vysvetlenie viď Gillainova skupina
URL : https://www.valka.cz/Elias-Alois-t24950#521440Verze : 0
MOD