Main Menu
User Menu

Kvapil, Oldřich

     
Příjmení:
Surname:
Kvapil
Jméno:
Given Name:
Oldřich
Jméno v originále:
Original Name:
Oldřich Kvapil
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doc. Ing. CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.11.1918 Rovensko pod Troskami /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.03.2011 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- manžel Marie Pišlové-Kvapilové
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
zpravy.idnes.cz
www.pametnaroda.cz
URL : https://www.valka.cz/Kvapil-Oldrich-t38257#545123Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kvapil
Jméno:
Given Name:
Oldřich
Jméno v originále:
Original Name:
Oldřich Kvapil
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1945-DD.MM.1947 Vysoká škola válečná
DD.MM.1952-DD.MM.1953 akademický zdokonaľovací kurz, Vojenská akademie
DD.MM.1962-DD.MM.1966 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.10.1948 major
01.05.1951 podplukovník
29.04.1954 plukovník
01.05.1967 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.05.1951 Velitel : Skupina B-1 /operační agenturní průzkum/
01.05.1951-DD.10.1952 Velitel : Skupina B-1 /operační agenturní průzkum/
15.11.1955-27.12.1957 Velitel : 2. střelecká divize

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1943

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

20.06.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

MM.DD.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

DD.MM.RRRR

Čestný pamětní odznak k 60. výročí ukončení 2. světové války
Honorable Commemorative Badge of 60th anniversary of the end of the Second World World War II
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád Virtuti Militari - stříbrný kŕíž
The Order Virtuti Militari- Silver Cross
Order Virtuti Militari - Krzyż Srebrny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile Ruské federace k 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 – 1945.
Jubilee Medal "60 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941-1945"
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with clasp SSSR

DD.MM.RRRR

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.RRRR

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, II. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 2nd Degree
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
-

DD.MM.RRRR

Medaile za odvahu /1943-1991/
Medal for Bravery /1943-1991/
Медаль За отвагу
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Miroslav Brož; Milan Kopecký: Československé vojenské jednotky na východě, str. 370
URL : https://www.valka.cz/Kvapil-Oldrich-t38257#545122Verze : 2
MOD
generálmajor doc.Ing.Kvapil Oldřich CSc.
* 12.11.1918 Rovensko


Jednotka v bitvě u Sokolova: 3.rota (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 6/m
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 5.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile
Čs. medaile za chrabrost před nepřítelem
5x Čs. válečný kříž 1939


Příslušník oranské skupiny.
1945 - zástupce náčelníka operačního oddělení 4.brigády
1967-69 - náčelník 1.fakulty VA AZ v Brně.
1.5.1975 propuštěn z armády.
Dělník v pivovaru.


Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
zpravy.aktualne.cz

Kvapil, Oldřich - Oldřich Kvapil a Miroslav Brož

Oldřich Kvapil a Miroslav Brož
URL : https://www.valka.cz/Kvapil-Oldrich-t38257#145062Verze : 1
Diskuse
"1.5.1975 propuštěn z armády."
Vzhledem k věku (57 let) byl "propuštěn" do výslužby (důchodu), přičemž mu byl vyměřen důchod podstatně vyšší než průměrný plat pracujícího člověka v té době. To jen aby bylo jasno, že se mu nedělo žádné příkoří, jak by vyplývalo z další věty...
URL : https://www.valka.cz/Kvapil-Oldrich-t38257#630445Verze : 0